Du besöker just nu Medarbetarwebben utan att vara inloggad. Logga in för att ta del av innehåll för medarbetare.

Gå en kurs!

Känner du behov av kompetensutveckling inom något område? Eller var det länge sedan du övade hjärt-och lungräddning? Högskolan anordnar ett flertal utbildningar för anställda. Ta del av utbudet och anmäl dig!

- Jag vill uppmana alla högskolans medarbetare att kika igenom utbudet för kompetensutveckling, säger HR-chef Karin Borner. Passa på att gå en kurs! Jag är glad över att högskolan kan erbjuda en bredd i det interna kursutbudet och vi jobbar kontinuerligt för att kunna erbjuda utbildning efter behov.

En del kurser har ett specifikt datum och andra planeras in efterhand. Det finns också kontinuerliga utbildningsprogram för chefer samt kurser som anordnas i samarbete med högskolans företagshälsovård Avonova. Nedan följer några exempel på kurser som äger rum under våren Enheten för högskolepedagogik och bildning håller också ett flertal kurser och workshop, dessa återfinns på enhetens sida på sh.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Tillgänglighetsanpassade dokument 16 februari

Kursen ska ge kunskap om hur Worddokument blir tillgänglighetsanpassade. Vad ska man generellt tänka på när man skriver in text i ett dokument som ska vara tillgänglighetsanpassat?

Första hjälpen vid olycksfall samt hjärt- och lungräddning 23 april

Kursen består av två delkurser och det är möjligt att bara gå den ena delen. På hjärt- och lungräddningskursen får du grundläggande kunskaper i livräddande första hjälpen och första hjälpen vid hjärtstopp. Hantering av hjärtstartare ingår också. Delen som handlar om första hjälpen vid olycksfall tar bland annat upp sårskador, cirkulationssvikt och brännskador.

Kursplaner, program- och kursutbud samt antagning våren 2024

Kursen kommer hållas under våren 2024, datum är inte fastställt. Kursen ska ge en förståelse för processen för kurs- och utbildningsplaner från idé till antagning. Första delen är generell för alla medarbetare, medan den följande fördjupningsdelen i första hand vänder sig till ämnes- och programsamordnare.

Högskolans digitala coach för kompetensutveckling

Som medarbetare på Södertörns högskola har du möjlighet att få hjälp av en digital coach som stöttar dig i användandet av olika digitala verktyg. Du kan exempelvis få stöd i att komma igång med Zoom, Teams eller OneDrive. Är du ny personal så kan du boka en tid för en allmän introduktion till högskolans digitala miljö. Läs mer och boka en tid på sidan Digitalt stöd.

Livs- och karriärutvecklingsprogram (LoK)

Funderar du på om du befinner dig på rätt plats i karriären? Vill du ha hjälp med att hitta en balans mellan arbete och fritid? Få reda på vad du kan göra för att stärka dig i din yrkesroll? Då kan Livs- och karriärutvecklingsprogrammet vara något för dig! Läs mer om LoK.

Kontakt

Kontaktperson för högskolans utbildningar är Anna-Karin Aldrin, HR-avdelningen.

Information

Har du frågor om innehållet? Se kontakt i respektive plusbox

Önskemål om uppdateringar på sidan? - Fyll i detta formulär

Övriga frågor, vänligen vänd dig till info@sh.se