Du besöker just nu Medarbetarwebben utan att vara inloggad. Logga in för att ta del av innehåll för medarbetare.

 • Start
 • / Puffnyheter
 • / Fem forskningsplattformar ska stärka och synliggöra högskolans forskning

Fem forskningsplattformar ska stärka och synliggöra högskolans forskning

Den 14 november fattade rektor beslut om att inrätta fem forskningsplattformar på Södertörns högskola. Forskningsplattformarna bygger på starka forskningsmiljöer och uppvisar en tvärvetenskaplig bredd. Varje plattform utgörs av en mångvetenskaplig styrgrupp om 3-5 ledamöter som representerar minst två institutioner.

I regeringens forskningsproposition Forskning, frihet framtid – kunskap och innovation i Sverige (prop. 2020/21:60) föreslogs en ny modell för kvalitetsbaserad resursfördelning av anslag för forskning och utbildning på forskarnivå. Bakgrunden till högskolans arbete med forskningsplattformar är Vetenskapsrådets promemoria kring forskningsprofiler från maj 2022. De bedömningsgrunder som lyftes där var:

 • Vetenskaplig kvalitet
 • Förutsättningar för kvalitet
 • Kvalitet i samverkan med det omgivande samhället

I och med att regeringen valt att avvakta med arbetet gällande lärosätens forskningsprofiler har högskolan valt att i stället skapa forskningsplattformar, vars syfte är att ytterligare stärka och synliggöra högskolans forskning.

- Med forskningsplattformarna ser vi också möjligheten att lyfta Södertörns högskola ytterligare som kandidat att bli Sveriges nästa universitet. Forskningsplattformarna bygger på starka forskningsmiljöer och uppvisar en tvärvetenskaplig bredd. Det blir tydligt vilka resurser vi har när det gäller både den vetenskapliga kvaliteten och vår samverkan med samhället, säger vicerektor för forskning, Anna Maria Jönsson.

En styrgrupp på högskolan identifierade sju möjliga forskningsprofiler och fem av dessa bjöds in att skicka in en plattformsansökan utifrån bestämda kriterier. En grupp med externa sakkunniga fick i uppdrag att bedöma plattformarna utifrån kriterierna. Samtliga bedömdes uppfylla de kriterier som satts och vara strategiskt betydelsefulla för högskolan. I samråd med styrgruppen beslutade rektor att bevilja samtliga fem ansökningar.

De fem forskningsplattformarna är:

 • Contested Democracy
 • Digital transformations
 • EcoJust - Ecologically and Socially Just Sustainability Transformations
 • Memory studies
 • Pluralism, Polarisation and Social Cohesion

Den 29 september gav högskolan besked om att respektive plattform kommer att tilldelas 1 miljon kronor per år under treårsperioden 2024 till 2026. Syftet med att dela ut medel i tre år är att bidra till ett långsiktigt arbete i uppbyggnaden av plattformarna. Varje plattform utgörs av en mångvetenskaplig styrgrupp om 3-5 ledamöter som representerar minst två institutioner. Rektor och styrgruppen kommer varje år bjuda in till en gemensam träff där plattformarna får presentera hur deras arbete planeras och fortskrider.

De fem forskningsplattformarna beslutades av rektor den 14 november.

- Det här kommer framhäva vad Södertörns högskolas forskning står för och kan bidra med, och jag ser fram emot hur detta kan utvecklas. Jätteroligt! säger Anna Maria Jönsson.

De fem forskningsplattformarna

Namn på svenska

Namn på engelska

Koordinator

Institution + ämne för ekonomi

Pluralism, polarisering och social sammanhållning

Pluralism, Polarisation and Social Cohesion

David Thurfjell

HSS + Religionsvetenskap

EcoJust - Rättvis hållbarhetsomställning

EcoJust - Ecologically and Socially Just Sustainability Transformations

Michael Gilek

NMT + Miljövetenskap

Minnesstudier

Memory Studies

Hans Ruin

IKL + Filosofi

Digitala transformationer

Digital Transformations

Göran Bolin

IKL – Medie- och kommunikationsvetenskap

Omstridd demokrati

Contested Democracy

Magnus Wennerhag

ISV – Sociologi

Information

Har du frågor om innehållet? Se kontakt i respektive plusbox

Önskemål om uppdateringar på sidan? - Fyll i detta formulär

Övriga frågor, vänligen vänd dig till info@sh.se