Du besöker just nu Medarbetarwebben utan att vara inloggad. Logga in för att ta del av innehåll för medarbetare.

 • Start
 • / Puffnyheter
 • / Södertörns högskola är nu en del av den europeiska universitetsalliansen KreativEU

Södertörns högskola är nu en del av den europeiska universitetsalliansen KreativEU

KreativEU (Knowledge & Creativity European University) är en Europauniversitetsallians finansierad av EU:s Erasmus+ program, och ska bygga ett långsiktigt institutionellt och strategiskt samarbete mellan elva lärosäten i Europa. Alliansen ska utveckla ett konkurrenskraftigt transnationellt utbildningsutbud i det mångvetenskapliga kulturarvsområdet med ett nära samarbete i frågor kring hållbarhet, integration, jämställdhet och digitalisering.

Den ansökan som KreativEU-konsortiet gjorde i början av februari har nu beviljats av EU. Arbetet inom alliansen kommer att bedrivas med EU-finansiering (14,4 miljoner euro) i en pilotfas under åren 2025-2028, med möjlighet till förlängd finansiering därefter.

Under hösten 2024 kommer avtal att skrivas på, samtidigt som alliansen utforskar möjligheter för samarbeten inom ramen för respektive lärosätens befintliga projekt och initiativ. Den 25-27 september planeras nästa konsortiemöte äga rum på Södertörns högskola, då representanter för samtliga lärosäten kommer till Stockholm.

- Jag är väldigt glad för att detta nu blir verklighet, säger rektor Gustav Amberg. En allians med europeiska lärosäten erbjuder attraktiva möjligheter för djup och bred samverkan som skiljer sig väsentligt från andra former av partnerskap. KreativEU öppnar dessutom möjligheter som stämmer väl överens med Södertörns utbildningsutbud och forskningsprofil, och kan därför gynna högskolan i många avseenden.

Vad innebär KreativEU för högskolan?

Alliansen öppnar upp för en mängd olika slags samarbeten mellan de deltagande partnerlärosätena. KreativEU förväntas höja kvaliteten på utbildning och forskning och kommer även skapa tillfällen för verksamhetsutveckling. Det finns också goda möjligheter att inom ramen för samarbetet stärka lärosätets nätverk och göra lärosätet mer internationellt synligt och attraktivt. Det innebär i sin tur ökade möjligheter till fysiska och digitala utbyten, främst för studenter men även för lärare, forskare och teknisk-administrativ personal.

För studenter kommer KreativEU främst att öka möjligheterna till internationell mobilitet, men även öka internationaliseringen på hemmaplan. Möjligheter till mobilitet kommer även att kunna nyttjas av medarbetare för att undervisa, delta i erfarenhetsutbyten eller initiera forskningssamarbeten.

Övriga lärosäten

De övriga lärosätena som ingår i KreativEU är:

 • Polytechnic University of Tomar, Portugal (koordinatorlärosäte)
 • Tsenov Academy of Economics, Bulgarien
 • Trnava University, Slovakien
 • Valahia Univ. of Târgoviște, Rumänien
 • Adana Alparslan Türkeş Science and Technology University, Turkiet
 • University of South Bohemia, Tjeckien
 • University of Camerino, Italien
 • Breda University of Applied Sciences, Nederländerna
 • University of Greifswald, Tyskland
 • University of Opole, Polen

Kontakt

För mer information:
Enhetschef International Office Karin Granevi: karin.granevi@sh.se
Forskningsrådgivare Biörn Ivemark: biorn.ivemark@sh.se

Information

Har du frågor om innehållet? Se kontakt i respektive plusbox

Önskemål om uppdateringar på sidan? - Fyll i detta formulär

Övriga frågor, vänligen vänd dig till info@sh.se