Du besöker just nu Medarbetarwebben utan att vara inloggad. Logga in för att ta del av innehåll för medarbetare.

  • Start
  • / Puffnyheter
  • / Första digitala examinationerna genomförda: ”Det blir väldigt tydligt för studenterna”

Första digitala examinationerna genomförda: ”Det blir väldigt tydligt för studenterna”

Projektet digital examination startade 2023 och beräknas vara klart under 2025. Under maj har de första omgångarna av digitala examinationer genomförts på Södertörns högskola.

Under våren har ett antal lärare och utbildningsadministratörer deltagit i pilotutbildning i Inspera, som är namnet på systemverktyget för digitala examinationer. Utbildningen har genomförts i workshopformat där deltagarna fått lära sig hur Inspera fungerar och sedan fått testa att skapa egna frågor.

Räkna med mer tidsåtgång första gången

I maj genomförde kurser i engelska och svenska de första digitala examinationerna på högskolan. Väinö Syrjälä, lektor i svenska, har haft en grupp på 16 studenter i delkursen ”Skrivande och språkliga variationer” i Svenska 1 för ämneslärare. Studenterna befinner sig några terminer in i studierna och har hunnit skriva några traditionella tentor. Väinö uppfattade deras upplevelse som positiv och det utrycktes bland annat att det var bekvämt att kunna skriva på dator. För egen del var den största tröskeln att ta reda på vad saker heter i systemet vid skapandet av tentan, men sen var det lättnavigerat.

- Jag tror införandet av digitala tentor kommer bli en smidig process. Systemet är ganska intuitivt. Det blir alltid lite extra tidsåtgång och funderingar eftersom det är mycket nytt när en gör något första gången. Men allt behöver inte göras om helt bara för att det är digitalt. Det går att lägga upp tentan på ett enkelt sätt, och efterlikna det en gjort i en salstenta innan. Efterhand går det göra det mer avancerat, tror jag. Bland annat går det att dela upp frågorna på olika sätt, så det finns många möjligheter att utveckla detta vidare.

Rättningen var smidig

Väinö Syrjälä har även rättat tentorna och menar att det är positivt att slippa logistiken med pappersbuntar och scanning. Det är bra att det går att börja rätta nästan direkt.

I den digitala rättningen finns det generöst med plats för kommentarer. Det gör att dessa blir tydligare för studenterna, istället för att de ska tyda handskrivna kommentarer i marginalen på en papperstenta. Om det är en generell kommentar för flera studenter går den också att synliggöra för flera, vilket gör att den bara behöver skrivas en gång. Efter rättningen är klar behövs bara några klick, så är resultatet synligt för studenterna.

- Jag är positivt överraskad av hur smidigt det var med återkopplingen till studenterna. Det kan bli väldigt tydligt för dem vad de fått för poäng med hjälp av systemet.

Stora möjligheter att använda olika sorters material i examinationen

Ser du möjligheter till utveckling av tentamen i och med digitaliseringen?

- Det finns ju möjligheter för fler uppgiftstyper, liksom självrättande uppgifter i form av exempelvis flervalsfrågor. Det möjliggör också enklare hantering av större grupper vid tentatillfällena. Angående större grupper så kanske blir det fler salstentor i och med utvecklingen med AI? Då är det bra att frågor och upplägg går att utveckla och variera för att anpassa till situationen. Jag ser också att möjligheten finns till att inkludera olika sorters material, som texter och bilder med mera i tentorna framöver för mer tillämpande uppgifter.

Har du något tips till andra, när de ska övergå till digitala examinationer för studenterna?

- Håll upplägget enkelt och satsa på att sätta dig in i systemet först. Jag tänker också att det är bra att tipsa varandra om processen, när vi är flera som börjar komma igång med digitala examinationer. Men framför allt, var inte orolig, det är ett hanterbart verktyg! Jag vill också skicka med angående rättningen att det är bra att ta sig tid att förstå användningen av olika slags kommentarer i rättningen, eftersom det är en värdefull funktion.

Preliminär tidsplan

Fler utbildningar i Inspera och pilotomgångar av digitala examinationer kommer i höst, då med något större studentgrupper (upp till 75 studenter) än under våren.

Under sommaren kommer tentasalarna MC115 och UB717 att byggas om. I MC115 kommer bara mindre el- och nätverksarbeten genomföras vilket inte ska orsaka större störningar. I UB717 (stora tentasalen i biblioteket) kommer en större ombyggnation genomföras. Under perioden ombyggnationen sker kan det förekomma vissa störningar, främst byggnationsljud. Ombyggnationen av UB717 kommer pågå mellan den 13 juni och den 15 augusti.

År och kvartal

Händelse

2024 Q2​

Utbildning lärare. Ombyggnad av MC115​.

2024 Q3

Digitala examinationer i MC115.

2025 Q2-Q3

Examinationer i UB717.

2025 Q4

Projektavslut​.

Information

Har du frågor om innehållet? Se kontakt i respektive plusbox

Önskemål om uppdateringar på sidan? - Fyll i detta formulär

Övriga frågor, vänligen vänd dig till info@sh.se