Du besöker just nu Medarbetarwebben utan att vara inloggad. Logga in för att ta del av innehåll för medarbetare.

  • Start
  • / Puffnyheter
  • / Digital examination ska effektivisera för både lärare och studenter

Digital examination ska effektivisera för både lärare och studenter

Förutsättningarna för digital examination har under 2023 utretts i en förstudie. Nu har förstudien övergått till ett projekt, där de första tentasalarna ska byggas om under 2024. Vad kommer detta innebära för dig som arbetar på högskolan?

Att införa digital examination bedöms kunna underlätta tentamen för både lärare och studenter. Det ska exempelvis effektivisera administrationen kring tentamen, inklusive rättningsarbetet. Det är också ett sätt att utveckla examinationen med nya sorters frågor, som exempelvis videofrågor. Det kan även underlätta samarbetet kring tentamen mellan lärare. För studenter kan det kännas tryggt att veta att handstilen inte behöver lämna utrymme för tolkning och för en del är det lättare att formulera sig på dator.

- Digital examination har införts på en majoritet av Sveriges lärosäten. Det övergripande intrycket som arbetsgruppen för förstudien har fått är att studenter och lärare på andra lärosäten är nöjda med digital examination, säger projektledaren Erik Wallenberg, Enheten för verksamhetsplanering och projektledning.

Ombyggnation av tentamenssalarna

Projektet är avgränsat till salstentamen och det som kommer att märkas först är ombyggnationerna av tentamenssalarna. Dessa ska utrustas med lärosätesdatorer, vilket kommer vara en stationär dator med tangentbord, mus och hörlurar. Det behöver också ordnas med nätverk och eldragning. Eventuellt kommer det finnas skärmar mellan borden.

För att begränsa möjligheterna till fusk under tentamen används en specialiserad webbläsare som låser datorn under tentan, Safe Exam Browser. Det gör att det enbart går att skriva tentamen på datorn, inget annat. En lärare kan dock välja att ge tillgång till vissa webbresurser eller program under tentan om det behövs.

Verktyget Inspera

Systemstödet heter Inspera och används av cirka 150 lärosäten i tio olika länder.

- Inspera är ett mångsidigt verktyg som kan användas för att skapa många olika typer av tentor med olika sorters frågor, säger Erik Wallenberg. Det går dessutom att integrera med Ladok, vilket gör att det är enkelt att hämta in vilka studenter som är anmälda och sedan skicka tillbaka betyget. Att vi har valt Inspera beror på att vi känner oss trygga med att det kan leverera det systemstöd som passar svenska högskolor. Det är 21 lärosäten i Sverige som avropat systemet, som är upphandlat genom Sunet.

- Vad händer med tillgängligheten?

- För de studenter som behöver extra stöd vid tentamen förbättras tillgängligheten, eftersom alla studenter skriver på dator med möjlighet till uppläsning och rättstavningsstöd.

Projektet startade i oktober och förväntas vara klart under 2025.

Utbildning för lärare och administratörer

Ett av projektmålen är att ta fram en utbildning i digital examination för lärare och administratörer. Petra Hasse är IKT-pedagog på Södertörns högskola och en av dem som arbetar med utbildningsmomentet.

- Förmodligen kommer vi att landa i att det behövs ett utbildningstillfälle på cirka tre timmar. Utbildningen tas fram i samarbete med Enheten för högskolepedagogisk utveckling.

- Behöver jag som lärare gå utbildningen?

- Vi menar att du behöver en utbildning för att arbeta effektivt och rättssäkert. Framförallt det sistnämnda är viktigt, det är många som drabbas som något blir fel i tentahandhavandet. Sen är det inte bara en utbildning i själva systemet, utan vi kommer även tipsa om hur du kan lägga upp en tentamen. I och med digital examination ökar förutsättningarna för nya tentamensformer. Tillgången till fler sorters media, som till exempel video och bilder, blir ju större.

- Det är även möjligt att använda frågebanker och självrättande frågor. Gällande rättning blir det enklare att dela rättning mellan lärare, och det går att ta fram rättningsmallar och kommentarer på svar. Digital examination ger helt enkelt en effektivare administration, samtidigt som det öppnar upp för fler möjligheter, avslutar Petra Hasse.

Mer information kommer framöver

Mer information kommer kontinuerligt under projektets gång, exempelvis via mejl och högskolegemensamt personalmöte. Information finns också på webben under Projektet Digital examination Länk till annan webbplats.. Frågor kan ställas till digitaltentamen@sh.se.

Preliminär tidsplan

År och kvartal

Händelse

2023 Q4- 2024 Q1​

Beslut, information till högskolans medarbetare.

2024 Q1

Utbildning tentamenssamordnare/IKT-pedagoger/skrivvärdar/HPU. ​

2024 Q2​

Utbildning lärare. Ombyggnad av MC115​.

2024 Q3

Digitala examinationer i MC115.

2025 Q2-Q3

Examinationer i UB717.

2025 Q4

Projektavslut​.

Information

Har du frågor om innehållet? Se kontakt i respektive plusbox

Önskemål om uppdateringar på sidan? - Fyll i detta formulär

Övriga frågor, vänligen vänd dig till info@sh.se