Du besöker just nu Medarbetarwebben utan att vara inloggad. Logga in för att ta del av innehåll för medarbetare.

  • Start
  • / Puffnyheter
  • / Nu kan du samla studenternas resultat och noteringar på ett och samma ställe

Nu kan du samla studenternas resultat och noteringar på ett och samma ställe

Tyst läsesal där studenter sitter och studerar

Lärplattformar kommer och går, men Ladok består. När information ligger på olika platser, så som i lärplattformen, Excel-listor, eller handskrivna papper på någons skrivbord blir det svårt att få en samlad överblick. Målet med den nya funktionen Resultat till Ladok är att högskolan ska kunna samla dokumentation om studenternas examinationer och kunskaper på ett och samma ställe.

Bevarande av resultat och noteringar från Studiewebben

Vid bytet av lärplattform 2022 blev det tydligt för många användare att viktig information om studenters närvaro, kompletteringar och omdömen endast fanns lagrad i den lärplattform som de snart skulle sluta använda. Det efterfrågades då ett verktyg för att underlätta dokumentationen från lärplattformen på en mer bestående plattform.

Lösningen är att dokumentation bevaras som Resultatnoteringar i Ladok.

- Det här är ett sätt att framtidssäkra att resultat och noteringar kopplade till resultat finns sparade på ett säkert och samlat sätt, säger projektledaren Lena Sköld. Om läraren väljer att skicka över resultat och omdömen till Ladok så finns den kvar, oavsett vilken lärplattform vi har på högskolan.

Funktionen Resultat till Ladok

För att underlätta arbetet med att fylla i resultatnoteringar finns nu funktionen Resultat till Ladok som kopierar över omdömen/betyg för uppgifter/anteckningar från Omdömen i Studiewebben till Resultatnoteringar i Ladok med några få knapptryck.

- Vi har haft en handfull kurser som piloter i projektet, och har nu utvecklat arbetssättet utifrån den återkoppling vi fått, säger Lena Sköld.

Lärare kan även föra närvaro över obligatoriska moment via uppgifter i Studiewebben. Fördelen med att dokumentera närvaro i Studiewebben är att studenten får insyn och tidigt kan få reda på om den missat obligatoriska moment som behöver kompenseras. Eftersom närvaron finns dokumenterad i Studiewebben kan den enkelt föras över till en resultatnotering i Ladok.

Genom att använda Resultat till Ladok behöver inte alla undervisande lärare i en kurs mata in resultat i Ladok. De behöver enbart koncentrera sig på undervisning och att skapa och bedöma uppgifter i Studiewebben. När tiden är inne för att rapportera resultat till Ladok kan en person, till exempel kursansvarig lärare, med några få knapptryck föra över alla resultat i kursen till Ladok.

Resultat till Ladok finns idag och du kan komma igång när du vill

Några saker du behöver ha koll på innan du börjar använda Resultat till Ladok:

Vill du komma igång?

Vill du bolla hur du och dina kollegor ska komma igång? Välkommen att mejla studiewebben@sh.se

Information

Har du frågor om innehållet? Se kontakt i respektive plusbox

Önskemål om uppdateringar på sidan? - Fyll i detta formulär

Övriga frågor, vänligen vänd dig till info@sh.se