Du besöker just nu Medarbetarwebben utan att vara inloggad. Logga in för att ta del av innehåll för medarbetare.

Om Medarbetarwebben

Medarbetarwebben är ett personalintranät för anställda vid Södertörns högskola. Webbplatsen är ett öppet intranät där det mesta av innehållet är tillgängligt även för externa besökare. Men det finns också information som kräver att medarbetaren loggar in.

Syftet med medarbetarportalen är att tillhandahålla relevant, uppdaterad och aktuell information för, i första hand, högskolans medarbetare. Utvalda sidor finns översatta till engelska. Om det finns en engelsk översättning visas engelsk symbol i sekundärnavigeringen på sidan.

Tillgänglighet för Medarbetarwebben

Här beskriver vi hur tillgänglig Medarbetarwebben är och hur vi planerar att åtgärda brister. Här får du också information om hur du kan kontakta oss om du upptäcker några brister.

Vi strävar efter att Medarbetarwebben ska kunna uppfattas, hanteras och förstås av alla användare, oavsett till exempel funktionsnedsättningar och oberoende av vilka hjälpmedel de använder. Vi ska åtminstone uppnå grundläggande tillgänglighet genom att följa WCAG 2.1 på nivå AA.

Brister

För närvarande är vi medvetna om att vi inte har lyckats att uppfylla alla kriterier i WCAG på följande delar av webbplatsen:

  • Det finns dokument på webbplatsen som inte är tillgänglighetsanpassade. Dessa uppdateras och byts ut efterhand i ett pågående systematiskt arbete.

Hur vi testat webbplatsen

Medarbetarwebben lanserades i april 2021. Webbplatsen bygger på en paketlösning för intranät från leverantören Soleil IT, vilket säkerställer webbplatsens tillgänglighet. Vi gör också löpande självskattningar (intern testning) genom manuella bedömningar och automatiserade tillgänglighetskontroller med verktyget Siteimprove. Granskningsmetod: Expertis samt diverse tillgänglighetsverktyg.

Kontakta oss om du upplever hinder

Kontakta oss om du på grund av ovanstående, eller av andra brister, hindras från att ta del av vår digitala service.

Du kan kontakta oss på: webbutveckling@sh.se

Cookies på Medarbetarwebben

På Medarbetarwebben används cookies. Cookies är små textfiler som lagras på besökarens dator och som är möjlig att använda för att följa vad besökaren gör på webbplatsen.

Södertörns högskola använder cookies för statistik (Matomo Analytics), formulärhantering och att analysera trafiken på webbplatsen.

Du kan ställa in webbläsaren så att du får en fråga varje gång webbplatsen försöker placera en cookie på din dator eller så att cookies hindras helt. Se webbläsarens hjälpsidor för mer information om detta.

Södertörns högskola använder publiceringsverktyget SiteVision Cloud. Läs mer om hur SiteVision hanterar cookies Länk till annan webbplats.

Matomo Analytics

Södertörns högskola använder webbanalysverktyget Matomo Analytics för att anonymt samla in information om sh.se med underdomäner. Inga personuppgifter så som e-post, IP-nummer, namn eller personnummer samlas in.

Syftet med att använda Matomo Analytics är att få en inblick i hur högskolans webbplats används och utifrån denna information skapa förståelse för vilket innehåll som efterfrågas samt att förbättra användarupplevelsen, till exempel i form av strukturförbättringar och tydligare navigeringssätt.

WSA webbenkät

En gång per år gör vi en användarundersökning på webbplatsen som ligger till grund för eventuella förbättringar och för att ta reda på vad våra målgrupper tycker om webbplatsen. Enkäten är frivillig och respondenten godkänner hanteringen av data innan insamlingen. Skriptet ligger i ett datalager som tillhandahålls av Matomo Tagmanager och ligger bara aktivt under insamlingsperioden.

Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Länk till annan webbplats.