Du besöker just nu Medarbetarwebben utan att vara inloggad. Logga in för att ta del av innehåll för medarbetare.

Organisation

Södertörns högskola är en statlig myndighet och styrs av lagar, förordningar och de beslut som regering och riksdag fattar. Högskolestyrelsen är lärosätets högsta beslutande organ och rektor är högskolans myndighetschef.

Södertörns högskola organiseras utifrån fem institutioner med ansvar för utbildning och forskning samt lärarutbildningen. Högskolestyrelsen är lärosätets högsta beslutande organ, där också högskolans rektor ingår. Högskolan har en fakultetsnämnd med övergripande ansvar för kvalitet och ett bibliotek organiserat direkt under rektor. Den gemensamma förvaltningen leds av förvaltningschefen och bistår i huvudsak med administrativt stöd åt den övriga organisationen.

Skisserna nedan finns att hämta i högskolans Mediaportal.

Organisationsskiss gemensam förvaltning

Ska du presentera högskolan vid ett internt eller externt sammanhang? På sidan Kommunikationsstöd finns en allmän presentation att utgå ifrån när du behöver en sådan.

Information

Har du frågor om innehållet? Se kontakt i respektive plusbox

Önskemål om uppdateringar på sidan? - Fyll i detta formulär

Övriga frågor, vänligen vänd dig till info@sh.se

2023-12-20 av Tim Klingenberg de Verdier