Du besöker just nu Medarbetarwebben utan att vara inloggad. Logga in för att ta del av innehåll för medarbetare.

Södertörns högskolas ledning

Högskolestyrelsen

Högskolestyrelsen består av 15 ledamöter. Ordförande och sju ledamöter företräder allmänna intressen och utses av regeringen. Tre ledamöter väljs av lärarkollegiet och tre utses av studentkåren, varav en ska vara doktorand. Rektor ingår också i högskolestyrelsen. De fackliga organisationerna har närvaro- och yttranderätt.

Mandatperioden är 1 maj 2023 - 30 september 2024 för företrädare för allmänna intressen och 1 maj 2023 - 30 april 2026 för företrädare för lärarna. Företrädare för studenterna utses för ett år.

Ordförande

Minoo Akhtarzand, f.d. landshövding

Rektor

Gustav Amberg, professor

Företrädare för allmänna intressen

Åke Ingerman, professor Göteborgs universitet
Jenny Johannisson, lektor Högskolan i Borås
Gro Kvanli Dæhlin, vicerektor NTNU Gjøvik, Norge
Olle Samuelson, forsknings- och innovationsstrateg IQ Samhällsbyggnad
Staffan Scheja, professor Kungl. Musikhögskolan i Stockholm
Mats Ulfendahl, forskningsdirektör Region Östergötland
Ebba Östlin, utredare

Företrädare för lärarna

Björn Hassler, professor miljövetenskap
Anne Kaun, professor medie- och kommunikationsvetenskap
Adrienne Sörbom, professor sociologi

Gruppsuppleanter:
Lena Roos, professor religionsvetenskap
Sofia Lundmark, lektor medieteknik

Företrädare för studenterna

Frida Hanslep Kellén, ordförande studentkåren SöderS
Nathalie Hinders, doktorand
Julia Runnelid, vice ordförande studentkåren SöderS

Fackliga företrädare med närvaro- och yttranderätt

Kajsa Gustavsson, ST
Anders Ullholm, Saco-S
Henry Wölling, Seko

Kontakt

Charlotte Svegrell, styrelsens sekreterare

2024

 • 20 februari, kl. 10.00-15.00
 • 13 juni, kl. 10.00-15.00
 • 17-18 oktober, lunch-lunch
 • 18 december, kl. 10.00-15.00

2025

 • 20 februari, kl. 10.00-15.00

Protokoll från högskolestyrelsens sammanträden

I protokollen kan du läsa om de ärenden, beslut och åtgärder som behandlats vid högskolestyrelsens möten.

Rektor

Rektor är högskolans myndighetschef och ingår i högskolestyrelsen. Anställningen som rektor regleras i högskoleförordningen.

Den sista juni 2025 går uppdraget ut för Södertörns högskolas nuvarande rektor. Information om rekryteringsprocessen för ny rektor finns på sidan Rektorsrekrytering.

Gustav Amberg är rektor för Södertörns högskola från den 1 juli 2016.
Han har doktorsexamen från KTH och är professor i strömningsmekanik. Gustav Amberg var dekan för skolan för teknikvetenskap vid KTH från december 2004 till mars 2013, och vicerektor för fakultetsutveckling och jämställdhet på KTH mellan 2008 och 2016. I det senare uppdraget var han ansvarig för utveckling av karriärvägar och karriärstöd för fakulteten, med syftet att skapa en jämställd miljö för kvinnor och män, och förutsättningar för framstående forskning och utbildning.

Hans egen forskning handlar om fasomvandling, strömning, mass- och värmeöverföring, kapilläritet, vätning, och elektrokinetiska
strömningar. Han använder främst metoder från tillämpad matematik och numeriska simuleringar. Mycket av hans senare forskning behandlar mikrofluidik och vätskeströmning i mikroskopiska dimensioner, där ytkrafter som ytspänning eller elektriska krafter kan dominera. Han har också under lång tid samarbetat med materialvetare om stelning och fasomvandlingar i fasta material.

Rektorssekreterare

Lotta Labrousse

Kontakt

rektorssekreterare@sh.se

Inför varje styrelsemöte skriver rektor en rapport där högskolestyrelsen delges frågor som är viktiga för högskolan. Dessa rapporter publiceras löpande nedan:

Om Rektorsföredragning (RF)

Rektorsföredragning (RF) äger generellt rum varje tisdag kl. 9.00 med undantag för veckorna 28 till 32 under sommaren samt veckorna 52, 1 och 2 i samband med helgerna runt jul- och nyår. Under perioder utan ordinarie Rektorsföredragning, kan rektor vid behov ta beslut i särskild ordning. För mer detaljerad information om datum samt avvikelser gällande sista dag att anmäla ärenden till RF se "RF datum och information om avvikelser 2024" här under.

Rektors beslut fattas i närvaro av rektors ställföreträdare, förvaltningschef, en studentrepresentant och RF-sekreterare.

Föredragningarna hålls i mötesrummet på våning MA9 och digitalt via Zoom.

Arbetsgång för ärenden till RF

Ärenden ska vara RF-sekreteraren till handa senast kl. 9.00 sex arbetsdagar innan den planerade föredragningen, vilket i normalfallet är kl. 9.00 måndag morgon för ärenden som ska föredras på tisdag veckan efter. Om helgdag(ar) infaller under den normala arbetsveckan (måndag till fredag), som till exempel vid påsk, behöver ärenden anmälas någon eller några arbetsdagar tidigare än måndag.

Ärenden anmäls via e-post till rf@sh.se.

Varje ärende som behandlas ska innehålla en ifylld beslutsmall (använd Office 365-mallen Beslut) och eventuella bilagor som rektor ska besluta om. Gäller beslutet högskolegemensamma styrdokument använd mallen Styrdokument (Office 365-mallen Styrdokument) för bilagan som ska beslutas. Gäller det ett anställningsärende använder du mallen för anställningsärenden (se nedan) samt bifogar anställningsbeslut.

Alla ärenden ska innehålla allt för beslutet nödvändigt underlag samt vara försedda med diarienummer och uppgift om föredragande vid överlämnandet.

Sista ordinarie RF före sommaruppehållet hålls den 2 juli (vecka 27).
Första ordinarie RF efter sommaruppehållet hålls den 13 augusti (vecka 33).
Sista ordinarie RF för 2024 hålls den 17 december (vecka 51).

 • RF den 21 maj (vecka 21) hålls på eftermiddagen kl. 14.00

Avvikande sista dag att anmäla ärenden till RF

 • den 11 juni är torsdag 30 maj kl. 9.00
 • den 25 juni är fredag 14 juni kl. 09.00

Protokoll från rektorsföredragningar (RF)

I protokollen från rektorsföredragningarna presenteras de ärenden, beslut och åtgärder som behandlats.

Rektorsgruppen

Rektorsgruppen består av rektor, prorektor, vicerektor, förvaltningschef och Fakultetsnämndens ordförande.

Rektor

Gustav Amberg

Prorektor och rektors ställföreträdare

Nils Ekedahl

Vicerektor för forskning

Anna Maria Jönsson

Förvaltningschef

Hans Andersson

Fakultetsnämndens ordförande

Stina Bengtsson

Ledningsgruppen består av ovannämnda rektorsgupp samt prefekter, akademisk ledare för lärarutbildningen, bibliotekschefen och planeringschefen.

Akademisk ledare för lärarutbildningen

Anders J Persson

Bibliotekschef

Lotta Janson

Planeringschef

Anton Ridderstad

Prefekt Institutionen för historia och samtidsstudier

Linda Vikdahl Gunséus

Prefekt Institutionen för kultur och lärande

Charlotta Weigelt

Prefekt Institutionen för naturvetenskap, miljö och teknik

Maria Bergman

Prefekt Institutionen för samhällsvetenskaper

Ester Appelgren

Prefekt Institutionen för polisärt arbete

Mehdi Ghazinour

Förvaltningschefen

Förvaltningschefen svarar under rektor för högskolans administration, personal och ekonomi samt den gemensamma förvaltningsorganisationen. Förvaltningschefen rapporterar direkt till rektor och utgör tillsammans med prorektor och vicerektorer högskolans ledning.

Om Förvaltningschefsföredragning (FCF)

Förvaltningschefens beslutsmöten, Förvaltningschefsföredragning (FCF), äger rum varje måndag kl. 14.00 med undantag för veckorna 28 till 32 under sommaren samt veckorna 52 till 2 i samband med helgerna runt jul- och nyår. Under perioder utan ordinarie FCF, kan förvaltningschefen vid behov ta beslut i särskild ordning. För mer detaljerad information om datum samt avvikelser gällande sista dag att anmäla ärenden till FCF se "FCF datum och information om avvikelser" här under.

Deltagare är förvaltningschefen, FCF-sekreteraren, studentrepresentant samt föredragande.

Arbetsgång för ärenden till FCF

FCF hålls normalt varje måndag kl. 14.00 digitalt i zoom. Ärenden ska vara FCF-sekreteraren till handa senast kl. 9.00 sex arbetsdagar innan den planerade föredragningen, vilket i normalfallet är kl. 9.00 fredag morgon en dryg vecka innan ärendet ska beslutas.

Ärenden anmäls via e-post till fcf@sh.se.

Varje ärende som behandlas ska innehålla en ifylld beslutsmall (använd Office 365-mallen Beslut) och eventuella bilagor som förvaltningschefen ska besluta om. Gäller beslutet högskolegemensamma styrdokument använd mallen Styrdokument (Office 365-mallen Styrdokument) för bilagan som ska beslutas. Gäller det ett anställningsärende använder du mallen för anställningsärenden (se nedan) samt bifogar anställningsbeslut.

Alla ärenden ska innehålla allt för beslutet nödvändigt underlag samt vara försedda med diarienummer och uppgift om föredragande vid överlämnandet.

Sista ordinarie FCF före sommaruppehållet hålls den 1 juli (vecka 27).Första ordinarie FCF efter sommaruppehållet hålls den 12 augusti (vecka 33).
Sista ordinarie FCF för 2024 hålls den 16 december (vecka 51).

Sista dag att anmäla ärenden till FCF

 • den 10 juni är onsdag 29 maj kl. 9.00
 • den 17 juni är onsdag 5 juni kl. 9.00
 • den 24 juni är torsdag 13 juni kl. 9.00

Protokoll från förvaltningschefsföredragningar (FCF)

I protokollen från förvaltningschefsföredragningarna presenteras de ärenden, beslut och åtgärder som behandlats.

Handlingsplan utifrån granskning

Inom högskolan pågår ett arbete för att få nya, eller uppdaterade, rutiner på plats inom högskolan för att förbättra högskolans verksamhet.

Information

Har du frågor om innehållet? Se kontakt i respektive plusbox

Önskemål om uppdateringar på sidan? - Fyll i detta formulär

Övriga frågor, vänligen vänd dig till info@sh.se

2024-06-14 av Christina Ingves