Du besöker just nu Medarbetarwebben utan att vara inloggad. Logga in för att ta del av innehåll för medarbetare.

Rektorsrekrytering

Gustav Ambergs uppdrag som rektor vid Södertörns högskola sträcker sig till 2025-06-30. Under 2024 inleds därför processen att rekrytera ny rektor för mandatperioden 2025-07-01–2031-06-30.

Bakgrund

Rektor vid Södertörns högskola anställs genom ett regeringsbeslut efter förslag från högskolans styrelse. Anställningen för en rektor är sex år och den får förnyas högst två gånger om vardera tre år, vilket innebär att en rektor kan sitta som längst 12 år vid ett lärosäte. Innan styrelsen lämnar sitt förslag ska ett hörande ske med lärare, övriga anställda och studenter

Process

Enligt högskoleförordningen ska förslag till rektor beslutas av styrelsen. Vid sitt sammanträde 19 december 2023 beslutade styrelsen att inleda en rekryteringsprocess för ny rektor och att utse en beredningsgrupp där företrädarna utses inom respektive grupp.

Beredningsgruppen består av:

  • styrelsens ordförande,
  • styrelsens vice ordförande,
  • två företrädare för lärarna inom styrelsen,
  • två företrädare för studenterna inom styrelsen och
  • två företrädare för personalorganisationerna representerade i styrelsen.

Beredningsgruppens uppgift är att arbeta enligt tidsplan och att löpande informera styrelsen om utvecklingen av rekryteringsprocessen. Högskolan har tagit hjälp av ett rekryteringsföretag som bistår styrelsens beredningsgrupp i rekryteringsprocessen. Initialt har beredningsgruppen tillsammans med rekryteringsföretaget undersökt högskolans kommande behov och bilden av högskolan. Detta har blivit underlag till rekryteringsprofilen.

Beredningsgruppen har tagit fram förslag till hörandeprocess samt uppdrag till hörandegrupp. Styrelsen fattade sedan beslut om rekryteringsprofil och hörandeprocess samt uppdrag till hörandegrupp den 13 juni.

Sedan sker utlysning följt av kandidatsök och förintervjuer. Beredningsgruppen utser vilken/vilka slutkandidat/er som presenteras för hörandegruppen. Hörandegruppen redovisar sin uppfattning till beredningsgruppen, som sedan överlämnar sitt förslag på rektor till styrelsen. Styrelsen fattar därefter sitt beslut om förslag på rektor och överlämnar det till regeringen som därefter utser rektor.

Tidsplan för rekrytering av rektor med start 1 juli 2025

 
NärHändelse
December 2023Styrelsen beslutar om rekryteringsprocess, beredningsgrupp
Vt 2024Undersökning om förutsättningar, vilken typ av rektor behöver högskolan, underlag till kravprofil och hörandeprocess samt uppdrag till hörandegrupp
Maj - juniStyrelsen beslutar om kravprofil och hörandeprocess samt uppdrag till hörandegrupp
Augusti Utlysning
Augusti - oktoberKandidatsök och förintervjuer
OktoberHörandegrupp utses
Sista oktober Sista ansökningsdag
November Urval och intervjuer beredningsgrupp
December - januari Hörandegrupper intervjuar
Januari 2025Hörandegrupper återkopplar till beredningsgrupp
Februari 2025 Beslut av styrelsen att föreslå regeringen att utse rektor

Beslut

Här samlas de beslut som fattats i processen.

Information

Har du frågor om innehållet? Se kontakt i respektive plusbox

Önskemål om uppdateringar på sidan? - Fyll i detta formulär

Övriga frågor, vänligen vänd dig till info@sh.se

2024-06-17 av Karolina Olofsson