Du besöker just nu Medarbetarwebben utan att vara inloggad. Logga in för att ta del av innehåll för medarbetare.

Projekt inom högskolan

Här kan du som är nyfiken på vad som händer på högskolan ta del av de större gemensamma projekt som pågår just nu.

Högskolan har en gemensam projektmodell för dig som ska projektleda, mer information om projektmodellen och vilket stöd du kan få finns på sidan Projektstöd.

Sidans information är fortfarande under uppdatering.

Nedan hittar du högskolans gemensamma projekt som pågår just nu.

Hållbarhetsveckan 2021

Södertörns högskola uppmuntrar i sin vision att högskolan ska bidra till ”en hållbar samhällsutveckling genom forskning, utbildning och kritiska samtal om vår tids stora frågor”. Efter ett år präglat av covid-19 vill vi nu kraftsamla för att skapa en arena för kritiska samtal om vår tids stora frågor och en slags manifestation för en hållbar utveckling.

Jesper Alvarsson (rektorsråd med inriktning mot hållbarhet)
Peter Dobers (professor i företagsekonomi, medarrangör av ISDRS 2022)
Björn Hassler (professor i miljövetenskap)
Johanna Holmberg (SMUF studentrepresentant)
Isatou Keitta (SöderS studentrepresentant)
Maria Wolrath-Söderberg (podcastar med Klimatgap, ansvarig för Högskolepedagogisk utvecklingsenhet)

För frågor kontakta hallbarhet@sh.se

Lärosätesgranskning och lärosätestillsyn

Inom ramen för det nationella kvalitetssäkringssystemet för perioden 2017-2022 genomför Universitetskanslersämbetet (UKÄ) bland annat. lärosätesgranskning och lärosätestillsyn av samtliga lärosäten.

Högskolan genomgår just nu en lärosätesgranskning där högskolans kvalitetssäkringsarbete rörande utbildning granskas. Granskningen består av flera steg – en självvärdering, digitala platsbesök och så kallade fördjupningsspår. Studentkåren ges även möjlighet att lämna in en studentinlaga. Lärosätesgranskningen av Södertörns högskola startade i början av november 2020, beslut väntas av UKÄ februari 2022.

Lärosätestillsynen är en översyn av hur högskolan följer nationella och lokala regelverk inom vissa utvalda områden. Tillsynsresultatet ingår även som underlag i lärosätesgranskningen, men kan även ingå i en så kallad juridisk tillsyn. Lärosätestillsynen av SH startade i april 2020, rapport presenterades av UKÄ 2 december 2020.

Uppdragsutbildning utvärderas inte inom ramen för det nationella kvalitetssäkringssystemet.

På projektsidan ges information om högskolans interna arbete med lärosätesgranskningen och hanteringen av resultatet av lärosätestillsynen. Informationen kommer att uppdateras löpande.

Kontakt

Anna Maria Jönsson, rektorsråd för kvalitetsfrågor
Nils Ekedahl, prorektor
Malin Sjögren, handläggare Avdelningen för verksamhetsutveckling och myndighetsstöd

Projekt bygg- och ombyggnationer på högskolan

Här kan du följa högskolans arbete med aktuella bygg- och ombyggnationer.

  • Invändiga målnings- och underhållsarbeten i MA (ej specificerat av Stiftelsen) fortsätter på MA2-4 samt plan 6.
  • Stiftelsen Clara monterar nya cykelställ utanför trapphus 1 Moas Båge (ny utomhusparkering för cyklar) - försenat - nytt datum beräknat klart december.

  • Inga planerade byggprojekt för kommande period.

  • Mindre renovering i Primus, PA2/PD2 för SMI (demontera och montera dörrpartier, målningsarbeten, öppna upp gipsvägg mot korridor inom SMI), klar nov 2021.

Kontakt

Per Noresund, avdelningschef, Campus- och IT-avdelningen

Projekt byte av lärplattform från itslearning till Canvas

Projektet syftar till att studenter, lärare och administrativ personal ska ha tillgång till, och kunna hantera, en ny lärplattform (Canvas), inför höstterminen 2022.

Högskolans nuvarande avtal med itslearning löper ut i november 2022, och går inte att förlänga. Rektor har fattat beslut att byta lärplattformen från itslearning till Canvas.

Kontakt

Har du frågor om projektet? Vänd dig i första hand till canvas@sh.se

Projektbeställare

Lisa Petersen, bibliotekschef

Projektledare

Marie Sterner, kommunikationsavdelningen

Projekt Moa 2.0

Under 2019 upphandlades ett högskolegemensamt ärendehanteringssystem, TOPdesk. Högskolans namn på ärendehanteringssystemet är Moa. Projekt Moa 2.0 syftar till ett utvecklat användande av ärendehanteringssystemet Moa.

Projektbeställare/systemägare

Malin Sigvardson, avdelningschef Studentavdelningen

Projektledare

Malena Granbom, kommunikationsavdelningen

Projekt nya webbplatser

Det övergripande målet med projektet är att leverera nya webbplatser för sh.se och personalintranät (medarbetarwebben). Projektet ska också ersätta publiceringsverktyget P3 med en ny modern plattform för de båda webbplatserna.

Webbplatsen sh.se lanserades den 1 mars 2019 men viss utveckling pågår.

Arbetet med medarbetarwebben påbörjades i augusti 2019 och lanserades 13 april 2021.

Beställare

Kenneth Wall, kommunikationschef

Projektledare

Marie Sterner, kommunikationsavdelningen

Förstudie kring forskningsdata

Södertörns högskola ska starta upp en Data Access Unit (DAU), en stödenhet som ska hjälpa forskare med frågor kring forskningsdata, datahanteringsplaner, arkivering och lagring av data. Arbetsgruppen består av arkivarie, bibliotekarier och forskningsrådgivare. Vi vill under denna del av förstudien hitta arbetsmetoder inom arbetsgruppen.

Du som forskare är så klart välkommen med dina frågor kring forskningsdata. Mer information kring forskningsdata och vart du kan vända dig för hjälp finns på vår externa webbplats. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Beställare

Cecilia Stadius, tf. Bibliotekschef

Projektledare

Petra Thorsson, Biblioteket

Projekt för långsiktigare bemanning

För att kunna öka långsiktigheten i kompetensförsörjningen och rekrytera mer strategiskt behöver högskolan ta ett tydligare grepp om bemanningsplaneringen. Bemanningsarbetet behöver bli mer långsiktigt och inriktas mot att beskriva en treårsperiod.

Sidansvarig

Har du frågor om innehållet? Se kontakt i respektive plusbox

Önskemål om uppdateringar på sidan? - Fyll i detta formulär

Övriga frågor, vänligen vänd dig till info@sh.se

Senast uppdaterad: 2022-01-19 av Tim Klingenberg de Verdier

Dela

E-post