Du besöker just nu Medarbetarwebben utan att vara inloggad. Logga in för att ta del av innehåll för medarbetare.

Händer som skriver på ett tangentbord.

Utbildningsplaneringsprocessen

Ett säkert och tillförlitligt utbud behöver kunna presenteras. Arbetet kommer troligtvis att omfatta hela processen från framtagande av kurs- och utbildningsplaner fram till att student är antagen till utbildning.

Status

förstudie pågår

Just nu

Projektgruppen tittar på hur andra lärosäten arbetar och hur deras planer ser ut. Innehåll (rubriker) kommer att ses över och konsekvensbedömningar göras för att se vad som händer om innehåll och eller processer förändras.

Styrgruppen har fått nya medlemmar och har haft ett uppstartsmöte i november. Gruppen består av

  • Nils Ekedahl, ordförande
  • Linda Vikdahl, HSS
  • Maria Bergman, NMT
  • Ronja Pedersen, studentrepresentant

Inledningsvis kommer arbetet att fokusera på att se över och ta fram förändringsförslag på om och hur arbetet med kursplaner kan göras mindre omständligt. Det ska tydliggöras att det inte handlar om vilka kurser och program som högskolan ska ge, utan är inriktat på att kartlägga de processer som finns från det att ett kursplanearbete initieras till det att studenter antas.

Utifrån resultatet av översynen på kurs- och utbildningsplaner kommer utbudsprocessen kartläggas och förändringsförslag tas fram. I det arbetet kommer beroenden kopplade till utvecklingen i Ladoks utbildningsplanering att följas för att se hur det eventuellt kan påverka högskolans processer och hur data kan hämtas till högskolans webbplats.

Förstudiens resultat förväntas visa om det är aktuellt att starta ett eller flera genomförandeprojekt.

Arbetet berör förutom AVM även SA, KA och institutionerna. EVP driver processen.

Frågor som förstudien ska klargöra:

  • Vad måste ingå i en kursplan? Hur precis måste den vara för att svara mot formella krav?
  • Vad i högskolans egen reglering kan förändras för att förenkla hanteringen av själva kursplanerna?
  • Hur hanteras kursplaner på andra lärosäten, både vad gäller innehåll och process?
  • Vad ska syftet med kursplanerna vara enligt högskolan?

Målet med förstudien är att identifiera vilka projekt sin kan vara aktuella att starta för att vidare arbeta mot att möta verksamheternas behov.

Förutsättningar

Arbetet med kurs- och utbildningsplaner sträcker sig över flera organisationer på högskolan med olika ingångar och intressen.

I arbete med att utveckla processer kommer många delar inte vara möjliga att förändra eftersom högskolan måste förhålla sig till nationella regler och tidsplaner.

Beroenden

Om och när högskolan börjar använda Ladoks utbildningsplanering kommer det att påverka processer på högskolan. Systemägaren undersöker förutsättningarna under 2023.

Projektägare

Hans Andersson, förvaltningschef

Projektledare

Lena Sköld

Information

Har du frågor om innehållet? Se kontakt i respektive plusbox

Önskemål om uppdateringar på sidan? - Fyll i detta formulär

Övriga frågor, vänligen vänd dig till info@sh.se

2023-12-08 av Lena Sköld