Du besöker just nu Medarbetarwebben utan att vara inloggad. Logga in för att ta del av innehåll för medarbetare.

Institutionen för naturvetenskap, miljö och teknik

På institutionen för naturvetenskap, miljö och teknik bedrivs utbildning och forskning inom ämnena biologi, geografi, informatik, matematik, naturvetenskap och teknik med didaktisk inriktning, medieteknik, miljövetenskap, turismvetenskap samt utveckling och internationellt samarbete.

Bredden av ämnen skapar en mångvetenskaplig miljö med starkt fokus på tvärvetenskap. Många av våra ämnen är unga akademiska ämnen, vilket ytterligare utgör förutsättningar för nya och spännande samarbeten över ämnesgränserna.

Ledning

Nedan presenteras institutionens ledning.

Prefekt

Ester Appelgren

Proprefekt

Maria Bergman

Administrativ chef

Jonatan Spejare

Avdelningsföreståndare

Karin Ebert
Anders Green
Mats Nilsson
Gustaf Onn

Avdelningar

Institutionen består av tre avdelningar som presenteras nedan.

Avdelningsföreståndare

Gustaf Onn

Ämnessamordnare

Saeid Abbasian, Turismvetenskap
Lars Degerstedt, Informatik

Programsamordnare

Saeid Abbasian, Turismvetenskap, magisterprogram
Christian Widholm, Turismprogrammet

Utbildningsadministration

Karin Hellström
Lotta Labrousse
Maria Donoso

Kontakt informatik: informatik@sh.se
Kontakt turismvetenskap: turism@sh.se

HR-generalist

Marie Granroth

Avdelningsföreståndare

Anders Green

Ämnessamordnare

Martin Jonsson, Medieteknik

Programsamordnare

Mikolaj Dymek, Användarupplevelse och Design av Interaktiva Medier, Masterprogram
Petri Lankoski, Spelprogrammet
Sofia Lundmark, IT, medier och design

Utbildningsadministration

Karin Hellström
Lotta Labrousse
Maria Donoso

Kontakt: medieteknik@sh.se

HR-generalist

Marie Granroth

Avdelningsföreståndare

Karin Ebert

Biträdande avdelningsföreståndare

Mats Nilsson

Ämnessamordnare

Michael Gilek, Miljö och utveckling

Programsamordnare

Madeleine Bonow, Utveckling och internationellt samarbete
Patrik Dinnétz, Miljö och utveckling
Monica Hammer, Masterprogram i miljövetenskap

Utbildningsadministration

Auria Acosta Tomas
Peter Platesjö
Anna Maria Saxgård

Kontakt: naturochmiljo@sh.se

HR-generalist

Marie Granroth

Administration

Nedan presenteras institutionens administration.

Institutionsnämnden vid institutionen för naturvetenskap, miljö och teknik

Institutionsnämndens uppdrag, ledamöter och styrdokument presenteras nedan

Uppdrag

Institutionsnämnden ska tillsammans med prefekten verka för att forskning och utbildning av hög kvalitet bedrivs inom institutionen och främja institutionens samverkan med det omgivande samhället. Den ska handha frågor som rör innehåll i och inriktning av forskning och utbildning, men ska vid frågor som är högskoleövergripande samråda med fakultetsnämnden. Den ska formulera långsiktiga mål för institutionens forskning, utbildning och samverkan samt fungera som remissinstans inom högskolan. Prefekten kan tilldela institutionsnämnden ytterligare arbetsuppgifter.

Institutionen för naturvetenskap, miljö och teknik (NMT) har en stark kultur för kollegialt inflytande via de kollegiala organ som finns inrättade vid institutionen. Systematiskt kvalitetsarbete på institutionsnivå sker vid formella institutionsnämndsmöten och i beredning av dessa möten samt vid ett antal andra möten. Institutionsnämnden är också navet för institutionens verksamhetsplaner och verksamhetsberättelser. Vid dialogmöten sker varje år utvärderingar av verksamhetens planer och uppföljningar av mål. Då är utöver institutionsnämndens ledamöter även avdelningsföreståndare, ämnessamordnare och programsamordnare inbjudna att redogöra för mål och uppföljning i dialog.

Institutionsnämndens kvalitetsarbete

Institutionsnämnden vid NMT sätter också egna mål för sin verksamhet, vilka handlar om att utveckla kvalitetsarbetet vid institutionen. Dessa mål ligger till grund för den institutionskonferens som hålls i augusti varje år på NMT. Temat för varje workshop sammanfaller med något av institutionsnämndens mål som formulerats under verksamhetsplaneringen. Konferensen lägger därmed grunden för institutionens årliga kvalitetsarbete och är direkt kopplad till verksamhetsplaneringen vid institutionen.

På NMT identifierar institutionsnämnden också varje år särskilda fokusområden där kvalitet behöver stärkas genom institutionsgemensamma projekt.

Särskilda ansvarsområden

För att stärka det kollegiala kvalitetsarbetet har NMT:s institutionsnämnds ledamöter fått särskilda ansvarsområden och särskild tid i tjänsten för att driva nämndens arbete. De deltar i högskolegemensamma möten och samordnar därmed institutionens arbete inom respektive ansvarsområde. På institutionsnämndens möten blir detta en viktig arena för strategiskt kvalitetsarbete och får också påverkan på institutionens ledningsarbete via prefekten som tar med sig de viktiga frågor ledamöterna tar upp till institutionens ledningsgrupps operativa arbete med arbets- och resursfördelning.

På NMT finns också en kursplanegrupp som utgörs av tre av institutionsnämndens ledamöter. Dessa arbetar med att granska och stödja ämnenas utveckling av kursplaner. Gruppen tar löpande initiativ till att förändra praxis kring kursplaner och mål inom utbildningen på institutionen och samverkar med experter på Avdelningen för verksamhetsutveckling och myndighetsstöd för högskolegemensam koordinering.

Institutionsnämndens ledamöter har särskilt ansvar inom följande områden:

Under uppdatering.

Ordförande

Ester Appelgren
Maria Bergman, ställföreträdande ordförande

Ordinarie ledamöter

Saeid Abbasian, lärare/forskare
Madeleine Bonow, lärare/forskare
Helge Hüttenrauch, lärare/forskare
Mattias Jacobsson, lärare/forskare
Ann Mutvei Berrez, lärare/forskare
Mona Petersson, lärare/forskare
Anna Maria Saxgård, teknisk-administrativa personalens representant
Nikolina Oreskovic, doktorandrepresentant
Marianne-Sara Banda, studentrepresentant
Vakant, teknisk-administrativa personalens representant

Suppleanter

Patrik Dinnétz, lärare/forskare
Kai-Mikael Jää-Aro, lärare/forskare
Jon Manker, lärare/forskare
Thérese Janzén, doktorandrepresentant

Sekreterare

Lotta Labrousse

Mandatperioden är 2022-07-01–2025-06-30.
Studentrepresentanter utses för 1 år i taget.

Forskarutbildning

Nedan presenteras information om institutionens forskarutbildning.

Ordförande i styrgruppen för miljövetenskapliga studier

Kari Lehtilä

Studierektor för forskarutbildning

Madeleine Bonow

Ledamöter styrgruppen för miljövetenskapliga studier

Kari Lehtilä
Johanna Johansson
Rickard Lalander
Sara Sjöling
Patrick Spets, doktorandrepresentant

Sekreterare och administrativt stöd

Karin Lindholm

Lokal arbetsmiljökommitté

Arbetsmiljökommitténs ledamöter presenteras nedan.

Ordförande

Ester Appelgren, prefekt

Ledamöter

Auria Acosta Tomas, utbildningsadministratör
Anders Amelin, laboratorietekniker
Thérese Janzén, doktorand
Kai-Mikael Jää-Aaro, lektor, arbetsmiljöombud
Christian Sommer, adjunkt
Christian Widholm, lektor

Sekreterare

Marie Granroth

Dokument

Institutionens dokument presenteras nedan.

Sidansvarig

Har du frågor om innehållet? Se kontakt i respektive plusbox

Önskemål om uppdateringar på sidan? - Fyll i detta formulär

Övriga frågor, vänligen vänd dig till info@sh.se

2023-01-18 av Maria Donoso