Du besöker just nu Medarbetarwebben utan att vara inloggad. Logga in för att ta del av innehåll för medarbetare.

Institutionen för kultur och lärande

Institutionen har utbildningar på grund- och avancerad nivå samt forskarnivå. Dessutom bedrivs forskning inom institutionens alla ämnen.

Institutionen består av nio ämnen; engelska, estetik, filosofi, genusvetenskap, konstvetenskap, litteraturvetenskap, medie- och kommunikationsvetenskap, retorik och svenska.

På institutionen finns även Centrum för praktisk kunskap. Utvecklingsenheten för högskolepedagogik tillhör också institutionen. Dessutom kan alla studenter på högskolan få hjälp från Studieverkstan, oavsett vilken institution de tillhör. På Studieverkstan arbetar personal från svenska, retorik och engelska.

Ledning

Nedan presenteras institutionens ledning.

Avdelningar

Institutionen består av sju avdelningar som presenteras nedan.

Avdelningsföreståndare

Michael Forsman

Ämnessamordnare

Fredrik Stiernstedt

Programsamordnare

Jonas Andersson Schwarz, Medievetarprogrammet
Isabel Löfgren, Medier, engelska och globalisering
Patrik Åker, Master's Programme in Media, Communication and Cultural Analysis

HR-generalist

Mirjam Bargello Lindberg

Utbildningsadministratör

Kajsa Gustavsson Medie- och kommunikationsvetenskap grundnivå campus
Lina Bäckström, Master's Programme in Media, Communication and Cultural Analysis, distanskurser

Avdelningsföreståndare

Mattias Pirholt

Ämnessamordnare

Åsa Arketeg, Estetik
Ann-Sofie Lönngren, Litteraturvetenskap
Anna Rådström, Konstvetenskap

Programsamordnare

Åsa Arketeg, Estetikprogrammet
Erik Wallrup, Masterprogram i estetik
Claudia Lindén, Masterprogram i litteraturvetenskap
Annika Öhrner, Masterprogram i konstvetenskap

HR-generalist

Elina Nylander

Utbildningsadministration

Bengt Lundgren, Litteraturvetenskap
Maria Sunnerbo, Konstvetenskap
Lina Bäckström, Estetik

Avdelningsföreståndare

Anna Victoria Hallberg

Ämnessamordnare

Eva Schwarz, Centrum för praktisk kunskap
Anders Bartonek, Filosofi

Programsamordnare

Ulrika Björk, Kandidatprogram i Liberal Arts
Eva Schwarz, Magisterprogram i praktisk kunskap, magisterprogram i praktisk kunskap med inriktning mot utvecklingsarbete i förskolan samt masterprogram i praktisk kunskap
Hans Ruin, Masterprogram i filosofi

HR-generalist

Mirjam Bargello Lindberg

Utbildningsadministration

Emil Sunnerfjell, Centrum för praktisk kunskap
Eva Albinsson, Filosofi samt kandidatprogram i Liberal Arts

Avdelningsföreståndare

Annika Ström

Ämnessamordnare

Stefan Rimm

Programsamordnare

Maria Dahlin, Retorikkonsultprogrammet, inriktning mot rådgivning och utbildning
Erik Bengtsson, Retorikkonsultprogrammet, inriktning mot politisk kommunikation och hållbar utveckling

HR-generalist

Elina Nylander

Utbildningsadministration

Lina Bäckström

Avdelningsföreståndare

Charlott Neuhauser

Ämnessamordnare

Karin Milles

Programsamordnare

Theresia Pettersson, Kommunikatörsprogrammet
Mats Landqvist, Masterprogram i svenska

HR-generalist

Alexandra Blomstedt

Utbildningsadministration

Humlan Majuri

Avdelningsföreståndare

Katarina Mattsson

Ämnessamordnare

Helena Hill

Programsamordnare

Soheyla Yazdanpanah, Magisterprogram i genusvetenskap med inriktning mot förändringsarbete
Teresa Kulawik, Masterprogram i genusvetenskap

HR-generalist

Alexandra Blomstedt

Utbildningsadministration

Jenny Karlsson

Avdelningsföreståndare

Kristy Beers Fägersten

Ämnessamordnare

Sheila Ghose

Programsamordnare

Roberto Del Valle Alcalá, Master's Programme in English/Master´s Programme in English-Language Literature - Postcolonialism and Multiculturalism

HR-generalist

Mirjam Bargello Lindberg

Utbildningsadministration

Ingrid Gallagher

Administration

Nedan presenteras institutionens administration.

Administrativ chef

Therese Kruse

Biträdande administrativ chef, HR-generalist

Alexandra Blomstedt

Handläggare

Elin Olson Wincent, prefektstöd
Ewa Rogström, forskarutbildning

Administratör

Suzanne Frölén Harrington

HR-Generalist

Elina Nylander
Mirjam Bargello Lindberg

Utbildningsadministratörer

Bengt Lundgren, litteraturvetenskap
Eva Albinsson, filosofi
Ingrid Gallagher, engelska
Kajsa Gustavsson, medie- och kommunikationsvetenskap
Maria Sunnerbo, konstvetenskap (även pedagogik och romska studier inom Lärarutbildningen för närvarande)
Emil Sunnerfjell, centrum för praktisk kunskap
Humlan Majuri, svenska
Jenny Karlsson, genusvetenskap, forskarutbildning
Lina Bäckström, medie- och kommunikationsvetenskap, Estetik, Retorik

Alla frågor som rör ekonomi hanteras av Ekonomiavdelningen
För frågor angående fakturor, kontakta fakturahantering@sh.se
För frågor som rör externa projekt eller doktorandexpenser, kontakta projektekonomi@sh.se.

För övriga ekonomifrågor, kontakta budgetekonomi@sh.se

Institutionsnämnden vid institutionen för kultur och lärande

Institutionsnämnden ska tillsammans med prefekten verka för att forskning och utbildning av hög kvalitet bedrivs inom institutionen och främja institutionens samverkan med det omgivande samhället. Den ska handha frågor som rör innehåll i och inriktning av forskning och utbildning, men ska vid frågor som är högskoleövergripande samråda med fakultetsnämnden. Den ska formulera långsiktiga mål för institutionens forskning, utbildning och samverkan samt fungera som remissinstans inom högskolan. Prefekten kan tilldela institutionsnämnden ytterligare arbetsuppgifter.

Ordförande

Charlotta Weigelt, Prefekt

Ledamöter

Amelie Björck, lärare/forskare, Litteraturvetenskap
Sheila Ghose, lärare/forskare, Engelska
Håkan Nilsson, lärare/forskare, Konstvetenskap
Kajsa Gustavsson, teknisk-administrativ personal
Lars Lundgren, lärare/forskare, Medie- och kommunikationsvetenskap
Maria Sunnerbo, teknisk-administrativ personal
Marta Edling, lärare/forskare, Konstvetenskap
Stefan Rimm, lärare/forskare, Retorik
Vakant, studentrepresentant
Vakant, studentrepresentant
Vakant, doktorandrepresentant

Suppleanter
Humlan Majuri, teknisk-administrativ personal
Ann-Sofie Lönngren, lärare/forskare, Litteraturvetenskap

Adjungerade
Anna Victoria Hallberg, proprefekt
Therese Kruse, administrativ chef

Sekreterare
Elin Olson Wincent, handläggare

Lokal arbetsmiljökommitté

Arbetsmiljökommitténs ledamöter presenteras nedan

Sammankallande

Elina Nylander, HR- generalist

Ledamöter

Mats Landqvist, lärarrepresentant
Therese Kruse, teknisk-administrativ personal
Maria Dahlin, lärarrepresentant
Anders Ullholm, lokalt arbetsmiljöombud
Soheyla Yazdanpanah, lärarrepresentant
Ingrid Gallagher, lokalt arbetsmiljöombud
Charlott Neuhauser, lärarrepresentant

Vakant, doktorandrepresentant

Dokument

Institutionens dokument presenteras nedan

Sidansvarig

Har du frågor om innehållet? Se kontakt i respektive plusbox

Önskemål om uppdateringar på sidan? - Fyll i detta formulär

Övriga frågor, vänligen vänd dig till info@sh.se

Senast uppdaterad: 2022-04-26 av Kajsa Gustavsson

Dela

E-post