Du besöker just nu Medarbetarwebben utan att vara inloggad. Logga in för att ta del av innehåll för medarbetare.

Institutionen för kultur och lärande

Institutionen har utbildningar på grund- och avancerad nivå samt forskarnivå. Dessutom bedrivs forskning inom institutionens alla ämnen.

Institutionen består av nio ämnen; engelska, estetik, filosofi, genusvetenskap, konstvetenskap, litteraturvetenskap, medie- och kommunikationsvetenskap, retorik och svenska.

På institutionen finns även Centrum för praktisk kunskap. Utvecklingsenheten för högskolepedagogik tillhör också institutionen. Dessutom kan alla studenter på högskolan få hjälp från Studieverkstan, oavsett vilken institution de tillhör. På Studieverkstan arbetar personal från svenska, retorik och engelska.

Ledning

Nedan presenteras institutionens ledning.

Avdelningar

Institutionen består av sju avdelningar som presenteras nedan.

Avdelningsföreståndare

Fredrik Stiernstedt

Ämnessamordnare

Ingrid Forsler

Programsamordnare

Jonas Andersson Schwarz, Medievetarprogrammet
Isabel Löfgren, Medier, engelska och globalisering
Patrik Åker, Master's Programme in Media, Communication and Cultural Analysis

HR-generalist

Mirjam Bargello Lindberg

Utbildningsadministratör

Kajsa Gustavsson Medie- och kommunikationsvetenskap grundnivå campus och distans
Erik Gregemar Master's Programme in Media, Communication and Cultural Analysis

mkv@sh.se
mkv.master@sh.se

Avdelningsföreståndare

Mattias Pirholt

Ämnessamordnare

Åsa Arketeg, Estetik
Ann-Sofie Lönngren, Litteraturvetenskap
Anna Rådström, Konstvetenskap

Programsamordnare

Åsa Arketeg, Estetikprogrammet
Erik Wallrup, Masterprogram i estetik
Claudia Lindén, Masterprogram i litteraturvetenskap
Annika Öhrner, Masterprogram i konstvetenskap

HR-generalist

Elina Nylander

Utbildningsadministration

Bengt Lundgren, Litteraturvetenskap
Maria Sunnerbo, Konstvetenskap, Estetik

litteraturvetenskap@sh.se
konstvetenskap@sh.se
estetik@sh.se

Avdelningsföreståndare

Anna Victoria Hallberg

Ämnessamordnare

Martin Gunnarsson, praktiska kunskapens teori
Anders Bartonek, Filosofi

Centrumföreståndare

Martin Gunnarsson, Centrum för praktisk kunskap

Programsamordnare

Ulrika Björk, Kandidatprogram i Liberal Arts
Martin Gunnarsson, Magisterprogram i praktisk kunskap, magisterprogram i praktisk kunskap med inriktning mot utvecklingsarbete i förskolan samt masterprogram i praktisk kunskap
Hans Ruin, Masterprogram i filosofi

HR-generalist

Martina Sundström

Utbildningsadministration

Emil Sunnerfjell, Centrum för praktisk kunskap
Eva Albinsson, Filosofi samt kandidatprogram i Liberal Arts

praktiskkunskap@sh.se
filosofi@sh.se

Avdelningsföreståndare

Annika Ström

Ämnessamordnare

Stefan Rimm

Programsamordnare

Maria Dahlin, Retorikkonsultprogrammet, inriktning mot rådgivning och utbildning
Erik Bengtsson, Retorikkonsultprogrammet, inriktning mot politisk kommunikation och hållbar utveckling

HR-generalist

Elina Nylander

Utbildningsadministration

Lina Bäckström

retorik@sh.se

Avdelningsföreståndare

Charlott Neuhauser

Ämnessamordnare

Karin Milles

Programsamordnare

Theresia Pettersson, Kommunikatörsprogrammet

HR-generalist

Mirjam Bargello Lindberg

Utbildningsadministration

Humlan Majuri

svenska@sh.se

Avdelningsföreståndare

Katarina Mattsson

Ämnessamordnare

Helena Hill

Programsamordnare

Soheyla Yazdanpanah, Magisterprogram i genusvetenskap med inriktning mot förändringsarbete
Teresa Kulawik, Masterprogram i genusvetenskap

HR-generalist

Elina Nylander

Utbildningsadministration

Jenny Karlsson

genus@sh.se

Avdelningsföreståndare

Kristy Beers Fägersten

Ämnessamordnare

Sheila Ghose

Programsamordnare

Roberto Del Valle Alcalá, Master's Programme in English/Master´s Programme in English-Language Literature - Postcolonialism and Multiculturalism

HR-generalist

Martina Sundström

Utbildningsadministration

Erik Gregemar

english@sh.se

Administration

Nedan presenteras institutionens administration.

Administrativ chef

Therese Kruse

Handläggare

Elin Olson Wincent, prefektstöd
Ewa Rogström, forskarutbildning

Administratör

Anna Grip

HR-Generalist

Elina Nylander
Mirjam Bargello Lindberg
Martina Sundström

Utbildningsadministratörer

Bengt Lundgren, Litteraturvetenskap
Eva Albinsson, Filosofi
Erik Gregemar Engelska, Medie- och kommunikationsvetenskap avancerad nivå
Kajsa Gustavsson, Medie- och kommunikationsvetenskap grundläggande nivå
Maria Sunnerbo, Konstvetenskap, Estetik
Emil Sunnerfjell, Centrum för praktisk kunskap, högskolepedagogik
Humlan Majuri, Svenska
Jenny Karlsson, Genusvetenskap, forskarutbildning
Lina Bäckström, Retorik

För frågor angående fakturor, kontakta fakturahantering@sh.se
Alla övriga frågor som rör ekonomi hanteras av Ekonomiavdelningen
För frågor som rör externa projekt eller doktorandexpenser, kontakta projektekonomi@sh.se.

För övriga ekonomifrågor, kontakta budgetekonomi@sh.se

Institutionsnämnden vid institutionen för kultur och lärande

Institutionsnämnden ska tillsammans med prefekten verka för att forskning och utbildning av hög kvalitet bedrivs inom institutionen och främja institutionens samverkan med det omgivande samhället. Den ska handha frågor som rör innehåll i och inriktning av forskning och utbildning, men ska vid frågor som är högskoleövergripande samråda med fakultetsnämnden. Den ska formulera långsiktiga mål för institutionens forskning, utbildning och samverkan samt fungera som remissinstans inom högskolan. Prefekten kan tilldela institutionsnämnden ytterligare arbetsuppgifter.

Ordförande

Charlotta Weigelt, Prefekt

Ledamöter

Ann-Sofie Lönngren lärare/forskare, Litteraturvetenskap
Carl Cederberg lärare/forskare, CPK
Kajsa Gustavsson, teknisk-administrativ personal
Lars Lundgren, lärare/forskare, Medie- och kommunikationsvetenskap
Daniel Wojahn lärare/forskare, Svenska
Lina Bäckström, teknisk-administrativ personal
Maria Dahlin lärare/forskare, Retorik
Åsa Arketeg, lärare/forskare, Estetik
Vakant, studentrepresentant
Vakant, studentrepresentant
Vakant, doktorandrepresentant

Suppleanter
Maria Sunnerbo, teknisk-administrativ personal
Humlan Majuri, teknisk-administrativ personal
Ingrid Forsler, lärare/forskare Medie- och kommunikationsvetenskap

Adjungerade
Anna Victoria Hallberg, proprefekt
Therese Kruse, administrativ chef

Sekreterare
Elin Olson Wincent, handläggare

Lokal arbetsmiljökommitté

Arbetsmiljökommitténs ledamöter presenteras nedan

Sammankallande

Elina Nylander, HR- generalist

Ledamöter


Anna Victoria Hallberg, teknisk-administrativ personal
Maria Dahlin, lärarrepresentant
Anders Ullholm, lokalt arbetsmiljöombud
Soheyla Yazdanpanah, lärarrepresentant
Charlott Neuhauser, lärarrepresentant
Anna Grip, teknisk-administrativ personal
Wilhelm André, arbetsmiljöombud

Vakant, doktorandrepresentant

Dokument

Institutionens dokument presenteras nedan

Sidansvarig

Har du frågor om innehållet? Se kontakt i respektive plusbox

Önskemål om uppdateringar på sidan? - Fyll i detta formulär

Övriga frågor, vänligen vänd dig till info@sh.se

2023-01-24 av Kajsa Gustavsson