Du besöker just nu Medarbetarwebben utan att vara inloggad. Logga in för att ta del av innehåll för medarbetare.

Institutionen för kultur och lärande

Institutionen har utbildningar på grund- och avancerad nivå samt forskarnivå. Dessutom bedrivs forskning inom institutionens alla ämnen.

Institutionen består av ämnena engelska, estetik, filosofi, genusvetenskap, konstvetenskap, litteraturvetenskap, medie- och kommunikationsvetenskap, retorik, svenska. På institutionen finns även Centrum för praktisk kunskap. Utvecklingsenheten för högskolepedagogik tillhör också institutionen. Dessutom kan alla studenter på högskolan få hjälp från Studieverkstan, oavsett vilken institution de till hör. På Studieverkstan arbetar personal från svenska, retorik och engelska.

Till och med 1/1 2022 tillhörde även ämnena Pedagogik och Romska studier IKL, dessa är nu del av Lärarutbildningen och återfinns nu inom avdelningen för pedagogik och didaktik och avdelningen för lärarutbildning, estetiska läroprocesser och kritiska romska studier.

Ledning

Nedan presenteras institutionens ledning.

Avdelningar

Institutionen består av sju avdelningar som presenteras nedan.

Avdelningsföreståndare

Michael Forsman

Ämnessamordnare

Fredrik Stiernstedt

Programsamordnare

Jonas Andersson Schwarz, Medievetarprogrammet
Isabel Löfgren, Medier, engelska, globalisering (MEG)
Anne Kaun, Master's Programme in Media, Communication and Cultural Analysis

HR-generalist

Mirjam Bargello Lindberg

Utbildningsadministratör

Kajsa Gustavsson Medie- och kommunikationsvetenskap grundnivå campus
Lina Bäckström, Master's Programme in Media, Communication and Cultural Analysis, distanskurser

Avdelningsföreståndare

Mattias Pirholt

Ämnessamordnare

Åsa Arketeg, Estetik
Ann-Sofie Lönngren, Litteraturvetenskap
Anna Rådström, Konstvetenskap

Programsamordnare

Åsa Arketeg, Estetikprogrammet
Erik Wallrup, Masterprogram i estetik
Claudia Lindén, Masterprogram i litteraturvetenskap
Annika Öhrner, Masterprogram i konstvetenskap

HR-generalist

Elina Nylander

Utbildningsadministration

Bengt Lundgren, Litteraturvetenskap
Maria Sunnerbo, Konstvetenskap
Lina Bäckström, Estetik

Avdelningsföreståndare

Anna Victoria Hallberg

Ämnessamordnare

Eva Schwarz, CPK
Anders Bartonek, Filosofi

Programsamordnare

Ulrika Björk, Kandidatprogram i Liberal Arts
Eva Schwarz, Magisterprogram i praktisk kunskap, Magisterprogram i praktisk kunskap med inriktning mot utvecklingsarbete i förskolan samt Masterprogram i praktisk kunskap
Hans Ruin, Masterprogram i filosofi

HR-generalist

Mirjam Bargello Lindberg

Utbildningsadministration

Emil Sunnerfjell, Centrum för praktisk kunskap
Eva Albinsson, Filosofi samt Kandidatprogram i Liberal Arts

Avdelningsföreståndare

Annika Ström

Ämnessamordnare

Stefan Rimm

Programsamordnare

Maria Dahlin, Retorikkonsultprogrammet, inriktning mot rådgivning och utbildning
Erik Bengtsson, Retorikkonsultprogrammet, inriktning mot politisk kommunikation och hållbar utveckling

HR-generalist

Elina Nylander

Utbildningsadministration

Lina Bäckström

Avdelningsföreståndare

Charlott Neuhauser

Ämnessamordnare

Karin Milles

Programsamordnare

Theresia Pettersson, Kommunikatörsprogrammet
Mats Landqvist, Masterprogram i svenska

HR-generalist

Alexandra Blomstedt

Utbildningsadministration

Humlan Majuri

Avdelningsföreståndare

Katarina Mattsson

Ämnessamordnare

Helena Hill

Programsamordnare

Soheyla Yazdanpanah, Magisterprogram i genusvetenskap med inriktning mot förändringsarbete
Teresa Kulawik, Masterprogram i genusvetenskap

HR-generalist

Alexandra Blomstedt

Utbildningsadministration

Jenny Karlsson

Avdelningsföreståndare

Kristy Beers Fägersten

Ämnessamordnare

Sheila Ghose

Programsamordnare

Roberto Del Valle Alcalá, Master's Programme in English/Master´s Programme in English-Language Literature - Postcolonialism and Multiculturalism

HR-generalist

Mirjam Bargello Lindberg

Utbildningsadministration

Ingrid Gallagher

Administration

Nedan presenteras institutionens administration.

Institutionsnämnden vid institutionen för kultur och lärande

Institutionsnämnden ska tillsammans med prefekten verka för att forskning och utbildning av hög kvalitet bedrivs inom institutionen och främja institutionens samverkan med det omgivande samhället. Den ska handha frågor som rör innehåll i och inriktning av forskning och utbildning, men ska vid frågor som är högskoleövergripande samråda med fakultetsnämnden. Den ska formulera långsiktiga mål för institutionens forskning, utbildning och samverkan samt fungera som remissinstans inom högskolan. Prefekten kan tilldela institutionsnämnden ytterligare arbetsuppgifter.

Ordförande

Charlotta Weigelt, Prefekt

Ledamöter

Amelie Björck, lärare/forskare (suppleant)
Elin Astervall, studentrepresentant
Elisabet Langmann, lärare/forskare
Humlan Majuri, teknisk-administrativ personal (suppleant)
Håkan Nilsson, lärare/forskare
Kajsa Gustavsson, teknisk-administrativ personal
Katarina Matsson, lärare/forskare
Lars Lundgren, lärare/forskare
Lotta Björkman, doktorandrepresentant
Maria Sunnerbo, teknisk-administrativ personal
Marta Edling, lärare/forskare
Stefan Rimm, lärare/forskare
Vakant, studentrepresentant

Adjungerade
Mats Landqvist, proprefekt
Therese Kruse, administrativ chef

Sekreterare
Elin Olson Wincent, handläggare

Lokal arbetsmiljökommitté

Arbetsmiljökommitténs ledamöter presenteras nedan

Sammankallande

Elina Nylander, HR- generalist

Ledamöter

Mats Landqvist, lärarrepresentant
Therese Kruse, representant för teknisk-administrativ personal
Maria Dahlin, lärarrepresentant
Anders Ullholm, lokalt arbetsmiljöombud
Ann Werner, lärarrepresentant
Ellen Jacobsson, doktorandrepresentant
Henrik Blomberg, representant för teknisk-administrativ personal
Ingrid Gallagher, lokalt arbetsmiljöombud

Dokument

Institutionens dokument presenteras nedan

Sidansvarig

Har du frågor om innehållet? Se kontakt i respektive plusbox

Önskemål om uppdateringar på sidan? - Fyll i detta formulär

Övriga frågor, vänligen vänd dig till info@sh.se

Senast uppdaterad: 2022-01-03 av Kajsa Gustavsson

Dela

E-post