Du besöker just nu Medarbetarwebben utan att vara inloggad. Logga in för att ta del av innehåll för medarbetare.

Campus- och IT-avdelningen

Campus- och IT-avdelningen ansvarar bland annat för operativa frågor gällande högskolans fastigheter samt högskolans AV- och IT-support, IT-drift, IT-säkerhet och högskolegemensam systemutveckling.

Ledning

Nedan presenteras avdelningens ledning.

Avdelningschef

Per Noresund

Bitr. avdelningschef

Veronica Waldemarson

Enhetschef DevOps

Alvaro Acevedo

Enhetschef IT-stöd

Robert Jörfalk

Icke service- och supportrelaterade ärenden, kan mejlas till Campus- och IT-avdelningen på cit@sh.se

Verksamhetsområden

Campus- och IT-avdelningen verkar för en kostnadseffektiv anskaffning och användning av tilldelade resurser för utbildning och forskning, samt inom administrationen.

Campusstöd

Campusservice - har sitt huvudsakliga arbete inom vaktmästeri och varumottagning, de ansvarar även för avfallshantering/återvinning/källsortering samt ger stöd gällande TimeEdit och internflyttar. I uppdraget ingår även nyckelhantering, grundläggande stöd för passagesystemet samt stöd till Infocenter.

Servicesamordnare

Madeléne Carlberg
Oskar Dyvling

Servicesamordnarna nås via cit-samordning@sh.se

Vaktmästare

Björn Mattson
Börje Nilsson
Stefan Granberg
Thomas Alvin
Torbjörn Wejheden

Kontakt

För supportfrågor kontakta: info@sh.se

Intendentur, byggnad och säkerhetsfunktion

Intendentur, byggnad & säkerhetsfunktion - driftar och underhåller högskolans fastigheter, ger dagligt generellt servicestöd för fastigheterna, samverkar med våra hyresvärdars fastighetsförvaltning och tekniska drift. Ansvarar för konst, skyltning, internhyror, lokalvård och parkering.

Handläggare

Christina Degerman

Intendent

Alexander Madoson
Ulrica Magnusson

Kontakt

För supportfrågor kontakta: info@sh.se

För säkerhetsfrågor kontakta: security@sh.se eller 08-608 4005.
Läs mer om säkerhetsfunktionen under sidan Säkerhet och Kris.

IT-stöd

IT-stöd - har sitt huvudsakliga arbete inom IT- och AV-support, IT-inköp, licenshantering, samt stöd till Infocenter.

DevOps

DevOps - tar vid med uppdrag inom förvaltning, underhåll och utveckling av nya stödjande tjänster och funktioner i olika datasystem, samt förvaltning av högskolans mailsystem och kontohantering. I uppdraget ingår även att drifta och underhålla högskolans nät-, telefoni- och servermiljö, samt utföra de uppdrag som ges utifrån högskolans systemstyrningsmodell.

Information

Har du frågor om innehållet? Se kontakt i respektive plusbox

Önskemål om uppdateringar på sidan? - Fyll i detta formulär

Övriga frågor, vänligen vänd dig till info@sh.se

2024-05-13 av Oskar Dyvling