Du besöker just nu Medarbetarwebben utan att vara inloggad. Logga in för att ta del av innehåll för medarbetare.

HR-avdelningen

HR-avdelningen arbetar strategiskt och driver utveckling inom frågor som rör högskolan som arbetsgivare.

Avdelningen ger råd och konsultativt stöd till chefer och högskolans ledning i HR- och ledarskapsfrågor. Som medarbetare vänder du dig i första hand till din institutions HR-generalister. Du hittar också information under Min anställning.

Ledning

Nedan presenteras avdelningens ledning.

HR-chef

Anna Jutterdal

Biträdande HR-chef

Tomas Rothstein

Chefsstöd

Till HR-avdelningen kan du som chef vända dig för råd och stöd inom frågor som anställningsvillkor, arbetsmiljö och lika villkor, friskvård, förhandlingar, kompetensutveckling, lönesättning, rehabilitering och rekrytering.

Det finns även mycket information på sidan Chefsstöd.

Kompetensutveckling

HR-avdelningen anordnar högskolans interna utbildningar för medarbetare, som data-, språk och säkerhetsutbildningar.

För chefer finns dessutom ett rullande utbildningsprogram samt andra kompletterande utbildningar.

Ansvarig för chefsutbildningar

Tomas Rothstein

Administration

Carina Jansson
För frågor om kompetensutveckling kontakta kompetensutveckling@sh.se

Lönefrågor

Förutom att betala ut lönerna har avdelningen hand om andra lönerelaterade frågor som försäkringar, anställningsavtal, semester och skattefrågor med mera.

Löneadministratörer

Birgitta Engström
Ingela Wahlin

Personal- och löneadministratör

Marianne Stuedahl

Rekrytering

Avdelningen arbetar, i nära samarbete med högskolans rekryteringskommittéer, med rekryteringar av lärare och forskare som ska tillsvidareanställas, befordran av lektorer och adjunkter samt docenturer.

HR-specialister

Viktor Hasselgren
Anna Mustelin

För befordransärenden kontakta befordran@sh.se
för rekryteringsärenden kontakta rekrytering@sh.se

Se även Rekryteringskommittéer Öppnas i nytt fönster.

Sidansvarig

Har du frågor om innehållet? Se kontakt i respektive plusbox

Önskemål om uppdateringar på sidan? - Fyll i detta formulär

Övriga frågor, vänligen vänd dig till info@sh.se

Senast uppdaterad: 2021-06-11 av Carina Jansson

Dela

E-post