Du besöker just nu Medarbetarwebben utan att vara inloggad. Logga in för att ta del av innehåll för medarbetare.

HR-avdelningen

HR-avdelningen arbetar strategiskt och driver utveckling inom frågor som rör högskolan som arbetsgivare.

Avdelningen ger råd och konsultativt stöd till chefer och högskolans ledning i HR- och ledarskapsfrågor. Som medarbetare vänder du dig i första hand till din institutions HR-generalister.

OBS! För tillgång till kontaktlistan nedan, krävs det att du är inloggad.

Du hittar också information under Min anställning.

Ledning

Nedan presenteras avdelningens ledning.

HR-chef

Karin Borner

Biträdande HR-chef

Anna-Karin Aldrin

Stöd till chefer

Till HR-avdelningen kan du som chef vända dig för råd och stöd inom frågor som anställningsvillkor, arbetsmiljö och lika villkor, friskvård, förhandlingar, kompetensutveckling, lönesättning, rehabilitering och rekrytering.

Det finns även mycket information på sidorna under HR-stöd för chefer och HR-generalister.

Friskvård

För frågor om friskvård kontakta friskvard@sh.se

Kompetensutveckling

HR-avdelningen anordnar interna utbildningar för medarbetare, som ledarskap, språk- och säkerhetsutbildningar.

För chefer finns dessutom ett rullande utbildningsprogram samt andra kompletterande utbildningar.

Ansvarig för internutbildningarna

Anna-Karin Aldrin

Administration

Carina Jansson

För frågor om utbildningarna, kontakta kompetensutveckling@sh.se

Löner och privata utlägg

Förutom att betala ut lönerna har avdelningen hand om andra lönerelaterade frågor som friskvårdsbidrag, privata utlägg, försäkringar, anställningsavtal, semester och skattefrågor med mera.

Löneadministratörer

Birgitta Engström
Ingela Wahlin

Personal- och löneadministratör

Marianne Stuedahl

Administratör

Emel Deniz

Rekrytering

Avdelningen arbetar, i nära samarbete med högskolans rekryteringskommittéer, med rekryteringar av lärare och forskare som ska tillsvidareanställas, befordran av lektorer och adjunkter samt docenturer.

HR-specialist

Viktor Hasselgren

HR-handläggare

Promi Hoque

För befordransärenden kontakta befordran@sh.se
För rekryteringsärenden kontakta rekrytering@sh.se

Se även Rekryteringskommittéer Öppnas i nytt fönster.

Information

Har du frågor om innehållet? Se kontakt i respektive plusbox

Önskemål om uppdateringar på sidan? - Fyll i detta formulär

Övriga frågor, vänligen vänd dig till info@sh.se

2024-05-20 av Carina Jansson