Du besöker just nu Medarbetarwebben utan att vara inloggad. Logga in för att ta del av innehåll för medarbetare.

Lärarutbildningen

Lärarutbildningen, LU, utbildar och forskar inom utbildning och utbildningssektorn. De mångdisciplinära utbildningarna bemannas av lärare från flera av högskolans ämnen och institutioner. Lärarutbildningens organisation är sedan 1 januari 2017 en professionsutbildning direkt placerad under rektor.

Ledning

Nedan presenteras Lärarutbildningens ledning.

Akademisk ledare

Anders J Persson

Biträdande akademisk ledare och forskningsledare

Maria Zackariasson

Administrativ chef

Britt-Louise Gothnier

Avdelningsföreståndare för Avdelningen för lärarutbildare

Anna Lindqvist

Studierektorer

David Gunnarsson
Eva Jonsson

Handläggare för ledningsstöd

Erika Karlsson

Styrgrupp

Lärarutbildningens styrgrupp ska arbeta med övergripande styrning av högskolans lärarutbildning. Rektor har delegerat till styrgruppen att besluta om strategi för lärarutbildningen.

Ordförande

Nils Ekedahl, vicerektor

Ledamöter

Anders J Persson, akademisk ledare, Lärarutbildningen
Staffan Nilsson, prefekt, Institutionen för historia och samtidsstudier
Charlotta Weigelt, prefekt, Institutionen för kultur och lärande
Patricia Jonason, prefekt, Institutionen för samhällsvetenskaper
Ester Appelgren, prefekt, Institutionen för natur, miljö och teknik
Karin Milles, fakultetsnämnden
Malin Bokstam, studentrepresentant
Sofie Vikner, studentrepresentant
Vakant, Avdelningschef för Lärarutbildningen (adjungerad)

Lärarutbildningens kursplanenämnd

Kursplanenämndens uppdrag är att fastställa kursplaner och kurslitteratur för kurser inom lärarutbildningen, samt att lämna förslag till utbildningsplan för lärarprogram till Fakultetsnämnden.

I kursplanenämnden ingår den akademiska ledaren för lärarutbildningen, en lärarrepresentant från respektive institution med kännedom om lärarutbildningens förutsättningar och två studentrepresentanter.

Ordförande

Anders J Persson, akademisk ledare Lärarutbildningen

Ledamöter

Monica Einarsson, Institutionen för historia och samtidsstudier
Welat Songur, Institutionen för samhällsvetenskaper
Liz Kella, Institutionen för kultur och lärande
Natalia Karlsson, Institutionen för natur, miljö och teknik

Sekreterare

Madeleine Morein, Lärarutbildningen

Program och utbildningar vid lärarutbildningen

Lärarutbildningen har nio program och ett antal fristående kurser. Som stöd för bemanning till lärarutbildningens kurser finns två studierektorer, David Gunnarsson och Eva Jonsson.

Programsamordnare Förskollärarutbildningen (ordinarie)

Öjvind Diderichsen

Programsamordnare Förskollärarutbildningen, erfarenhetsbaserad

Linda Murstedt

Biträdande programsamordnare för Förskollärarutbildningarna

Kajsa Tegnér

VFU-kursansvarig Förskola ordinarie

Victoria Wadsten

VFU-kursansvarig Förskola erfarenhetsbaserad

Kajsa Tegnér

Utbildningsadministration

Björn Åkerblom
Molea Jung
Emma Sallander

Kontakt

lararutbildning@sh.se

Programsamordnare

Fia Fredricson Flodin

Biträdande programsamordnare

Thomas Backlund

VFU-kursansvarig ordinarie

Thomas Backlund

Tillförordnad VFU-kursansvarig erfarenhet & arbetsintegrerad

Ida Agné Berg

Utbildningsadministration

Isaac Kizito
Martina Tallstrand

Kontakt

lararutbildning@sh.se

Programsamordnare

Kurt Berndt

Utbildningsadministration

Caroline Grauers

Kontakt

lararutbildning@sh.se

Programsamordnare

Jenny Magnusson

Utbildningsadministration

Felicia Fernelius

Kontakt

lararutbildning@sh.se

Programsamordnare

Monica Einarsson

VFU-kursansvarig

Andreas Åkerlund

Ämnesinriktningsansvariga

Engelska: Liz Kella
Historia: Monica Einarsson
Religion: Göran Ståhle
Samhällskunskap: Linda Ekström
Svenska: Linda Kahlin
Svenska som andraspråk: Zoe Nikolaidou

Utbildningsadministration

Hanna Cotrozo Björkman
Caroline Netzell

Kontakt

lararutbildning@sh.se

Programsamordnare

Anna Malmbjer

VFU-kursansvarig

Andreas Åkerlund

Utbildningsadministration

Hanna Cotrozo Björkman
Caroline Netzell

Kontakt

lararutbildning@sh.se

Ordförande i rådet för samverkan, fristående kurser och uppdragsutbildningar

Inger Linblad

Utbildningsadministration

Robert Rydén

Kontakt

lararutbildning@sh.se

Profilområden vid lärarutbildningen

Lärarutbildningen särskiljer sig genom att specifikt arbeta med utvalda profilområden. Dessa profilområden utvecklas respektive råd.

Här listas råden för profilområdena inom lärarutbildningen med respektive kontaktperson.

Bildningsrådet

Henrik Bohlin

Interkulturalitetsrådet

David Östlund

Medie- och informationskunnighetsrådet

Pernilla Josefsson

Rådet för Estetiska uttryck och ELP

Cecilia Ferm Almqvist

Avdelning för lärarutbildare

Avdelningen för lärarutbildare innefattar en samling av lärare från ett antal ämnesområden där alla arbetar med undervisning och verksamhetsförlagd utbildning främst inom våra lärarutbildningar.

Avdelningen för lärarutbildare består av lärare som i första hand arbetar mot lärarutbildningen inom olika estetiska lärprocesser och uttryck, förskolans didaktik och ämnesdidaktik, specialpedagogik, pedagogiskt ledarskap, undervisning och handledning av verksamhetsförlagd utbildning

Avdelningsföreståndare

Anna Lindqvist

HR-generalist

Marie Karlsson

Verksamhetsförlagd utbildning (VFU)

Lärarutbildningens verksamhetsförlagda utbildning samordnas i samverkan med kommuner inom Stockholms län.

Verksamhetsförlagd utbildning (VFU) inom lärarutbildningen samordnas inom Centrum för Professionsutveckling (CPU) i kommuner inom Stockholms län.

Utvecklingsledare VFU och CPU

Sofie Edlund

Handläggare VFU

Erika Karlsson

VFU-administration

Carin Fromell

Kontakt

vfu@sh.se

Forskning och forskarutbildning

Lärarutbildningen utlyser bidrag för forskning inom ramen för lärarutbildningen och har en forskarutbildning inom Utbildningsvetenskapliga studier.

Kontaktpersoner för lärarutbildningens forskning och forskarutbildning presenteras här.

Forskningssamordnare

Maria Zachariasson

Forskningskoordinator mot förskola

Helena Hill

Forskarutbildning Utbildningsvetenskapliga studier

Södertörns högskola har examensrätt på forskarnivå inom området Utbildningsvetenskapliga studier. Området omfattar forskning om bevarandet och förändrandet av kultur, kunskaper och värden i relation till utbildningsinstitutioner.

Studierektor för Utbildningsvetenskapliga studier

Liza Haglund

Forskningshandläggare

Robin Falk

Samverkan inom Lärarutbildningen

Lärarutbildningen arbetar med samverkan med externa verksamheter såväl kommunalt och regionalt som nationellt och internationellt.

Utvecklingsledare för samverkansverksamhet

Inger Linblad

Internationaliseringsansvarig

Viktor Johansson

Handläggare

Robin Falk

Kontakt för internationaliseringen

internationellt.lu@sh.se

Lokal arbetsmiljökommitté

Lärarutbildningens lokala arbetsmiljökommittés uppdrag och kontaktpersoner presenteras nedan.

Arbetsmiljökommittén ska verka för en god arbetsmiljö för anställda inom lärarutbildningen.

Ordförande

Britt-Louise Gothnier, administrativ chef

Ledamöter

Anna Lindqvist, avdelningsföreståndare
Marie Karlsson, HR-generalist
Caroline Grauers, teknisk-administrativ personal
Carin Fromell, teknisk-administrativ personal
Madeleine Morein, teknisk-administrativ personal
Victoria Wadsten, lärare/forskare
Björn Åkerblom, facklig representant

Dokument

Nedan presenteras Lärarutbildningens dokument.

Sidansvarig

Har du frågor om innehållet? Se kontakt i respektive plusbox

Önskemål om uppdateringar på sidan? - Fyll i detta formulär

Övriga frågor, vänligen vänd dig till info@sh.se

Senast uppdaterad: 2021-06-17 av Sanna Nilsson

Dela

E-post