Du besöker just nu Medarbetarwebben utan att vara inloggad. Logga in för att ta del av innehåll för medarbetare.

Lärarutbildningen

Lärarutbildningen, LU, utbildar och forskar inom utbildning och utbildningssektorn. De mångdisciplinära utbildningarna bemannas av lärare från flera av högskolans ämnen och institutioner. Lärarutbildningens organisation är sedan 1 januari 2017 en professionsutbildning direkt placerad under rektor.

Ledning

Nedan presenteras Lärarutbildningens ledning.

Akademisk ledare

Anders J Persson

Biträdande akademisk ledare

Under rekrytering

Administrativ chef

Britt-Louise Gothnier

Avdelningsföreståndare

Anna Lindqvist
Elisabet Langmann

Biträdande avdelningsföreståndare

Patric Sahlén
Niclas Månsson

Forskningsledare

Jenny Magnusson

Studierektorer

David Gunnarsson
Eva Jonsson

Handläggare för ledningsstöd

Erika Karlsson

Styrgrupp

Lärarutbildningens styrgrupp ska arbeta med övergripande styrning av högskolans lärarutbildning. Rektor har delegerat till styrgruppen att besluta om strategi för lärarutbildningen.

Ordförande

Nils Ekedahl, vicerektor

Ledamöter

Anders J Persson, akademisk ledare, Lärarutbildningen
Staffan Nilsson, prefekt, Institutionen för historia och samtidsstudier
Charlotta Weigelt, prefekt, Institutionen för kultur och lärande
Patricia Jonason, prefekt, Institutionen för samhällsvetenskaper
Ester Appelgren, prefekt, Institutionen för natur, miljö och teknik
Karin Milles, fakultetsnämnden
Malin Bokstam, studentrepresentant
Sofie Vikner, studentrepresentant
Vakant, Avdelningschef för Lärarutbildningen (adjungerad)

Lärarutbildningens kursplanenämnd

Kursplanenämndens uppdrag är att fastställa kursplaner och kurslitteratur för kurser inom lärarutbildningen, samt att lämna förslag till utbildningsplan för lärarprogram till Fakultetsnämnden.

I kursplanenämnden ingår den akademiska ledaren för lärarutbildningen, en lärarrepresentant från respektive institution med kännedom om lärarutbildningens förutsättningar och två studentrepresentanter.

Ordförande

Anders J Persson, akademisk ledare Lärarutbildningen

Ledamöter

Monica Einarsson, Institutionen för historia och samtidsstudier
Welat Songur, Institutionen för samhällsvetenskaper
Liz Kella, Institutionen för kultur och lärande
Natalia Karlsson, Institutionen för natur, miljö och teknik

Sekreterare

Madeleine Morein, Lärarutbildningen

Avdelningar vid Lärarutbildningen

Från den 1 januari 2022 består Lärarutbildningen utav två avdelningar.

Avdelningen består av lärare som i första hand arbetar mot lärarutbildningen inom olika estetiska lärprocesser och uttryck, förskolans didaktik och ämnesdidaktik, specialpedagogik, pedagogiskt ledarskap, undervisning och handledning av verksamhetsförlagd utbildning. Ämnet kritiska romska studier är även placerade under avdelningen.

Avdelningsföreståndare

Anna Lindqvist

Biträdande avdelningsföreståndare

Patric Sahlén

Ämnessamordnare kritiska romska studier

Jan Selling

HR-generalist

Ellinor Olsson

Avdelningen upprättades vid lärarutbildningen 1 januari 2022 och består av ämnena pedagogik, matematikämnets didaktik och NO-didaktik.

Avdelningsföreståndare

Elisabet Langmann

Biträdande avdelningsföreståndare

Niclas Månsson

Ämnessamordnare matematikdidaktik

Natalia Karlsson

Ämnessamordnare pedagogik

Viktor Johansson

HR-generalist

Ellinor Olsson

Program och utbildningar vid lärarutbildningen

Lärarutbildningen har nio program och ett antal fristående kurser. Som stöd för bemanning till lärarutbildningens kurser finns två studierektorer, David Gunnarsson och Eva Jonsson.

Programsamordnare Förskollärarutbildningen, ordinarie

Öjvind Diderichsen

Programsamordnare Förskollärarutbildningen, erfarenhetsbaserad

Kajsa Tegnér

VFU-kursansvarig Förskola ordinarie

Öjvind Diderichsen & Miriam Sio

VFU-kursansvarig Förskola erfarenhetsbaserad

Kajsa Tegnér

Utbildningsadministration

Molea Jung
Erik Blohmé
Emma Sallander

Kontakt

lararutbildning@sh.se

Programsamordnare

Fia Fredricson Flodin

Biträdande programsamordnare

Thomas Backlund

VFU-kursansvarig ordinarie

Thomas Backlund

Tillförordnad VFU-kursansvarig erfarenhet & arbetsintegrerad

Ida Agné Berg

Utbildningsadministration

Isaac Kizito
Martina Tallstrand
Hannah Persson

Kontakt

lararutbildning@sh.se

Programsamordnare

Kurt Berndt

VFU-kursansvarig

Wilhelm Hansson

Utbildningsadministration

Caroline Grauers

Kontakt

lararutbildning@sh.se

Programsamordnare

Linda Ekström

VFU-kursansvarig

Maria Danielsson

Utbildningsadministration

Divya Gandhi

Kontakt

lararutbildning@sh.se

Programsamordnare

Linda Kahlin

VFU-kursansvarig

Karin Jonsson

Ämnesinriktningsansvariga

Liz Kella, Engelska
Monica Einarsson, Historia
Göran Ståhle, Religion
Linda Ekström, Samhällskunskap
Linda Kahlin, Svenska
Zoe Nikolaidou, Svenska som andraspråk

Utbildningsadministration

Hanna Cotrozo Björkman
Caroline Netzell

Kontakt

lararutbildning@sh.se

Programsamordnare

Anna Malmbjer

VFU-kursansvarig

Karin Jonsson

Utbildningsadministration

Hanna Cotrozo Björkman
Caroline Netzell

Kontakt

lararutbildning@sh.se

Ordförande i rådet för samverkan, fristående kurser och uppdragsutbildningar

Inger Linblad

Utbildningsadministration

Robert Rydén

Kontakt

lararutbildning@sh.se

Profilområden vid lärarutbildningen

Lärarutbildningen särskiljer sig genom att specifikt arbeta med utvalda profilområden. Dessa profilområden utvecklas i respektive råd.

Här listas råden för profilområdena inom lärarutbildningen med respektive kontaktperson.

Bildningsrådet

Henrik Bohlin

Interkulturalitetsrådet

David Östlund

Medie- och informationskunnighetsrådet

Pernilla Josefsson

Rådet för Estetiska uttryck och ELP

Cecilia Ferm Almqvist

Verksamhetsförlagd utbildning (VFU)

Lärarutbildningens verksamhetsförlagda utbildning samordnas i samverkan med kommuner inom Stockholms län.

Verksamhetsförlagd utbildning (VFU) inom lärarutbildningen samordnas inom Centrum för Professionsutveckling (CPU) i kommuner inom Stockholms län.

Utvecklingsledare VFU och CPU

Sofie Edlund

VFU-handläggare

Erika Karlsson

VFU-administration

Carin Fromell
Bella Neijbert

Kontakt

vfu@sh.se

Forskning och forskarutbildning

Lärarutbildningen utlyser bidrag för forskning inom ramen för lärarutbildningen och har en forskarutbildning inom Utbildningsvetenskapliga studier.

Kontaktpersoner för lärarutbildningens forskning och forskarutbildning presenteras här.

Forskningsledare

Jenny Magnusson

Akademisk utvecklingsledare för ULF

Maria Zackariasson

Forskningskoordinator mot förskola

Helena Hill

Studierektor för Utbildningsvetenskapliga studier

Liza Haglund

Forskningshandläggare

Robin Falk

Södertörns högskola har examensrätt på forskarnivå inom området Utbildningsvetenskapliga studier. Området omfattar forskning om bevarandet och förändrandet av kultur, kunskaper och värden i relation till utbildningsinstitutioner.

Ordförande i styrgruppen för Utbildningsvetenskapliga studier

Niclas Månsson

Ledamöter i styrgruppen för Utbildningsvetenskapliga studier

Jenny Magnusson, representant, Svenska
Maria Zackariasson, representant, forskarutbildningen Historiska studier
Hanna Bertilsdotter-Rosqvist, representant, forskarutbildningen PESO
Anna Rådström, representant, forskarutbildningen Kritisk kulturteori
Natalia Karlsson, representant, forskarutbildningen Miljövetenskapliga studier
Göran Bolin, representant, media- och kommunikationsvetenskap
Matteo Cattaneo, doktorandrepresentant

Samverkan inom Lärarutbildningen

Lärarutbildningen arbetar med samverkan med externa verksamheter såväl kommunalt och regionalt som nationellt och internationellt.

Akademisk utvecklingsledare för samverkan

Inger Linblad

Handläggare internationalisering

Robin Falk

Kontakt för internationaliseringen

internationellt.lu@sh.se

Lokal arbetsmiljökommitté

Lärarutbildningens lokala arbetsmiljökommittés uppdrag och kontaktpersoner presenteras nedan.

Arbetsmiljökommittén ska verka för en god arbetsmiljö för anställda inom lärarutbildningen.

Ordförande

Britt-Louise Gothnier, administrativ chef

Ledamöter

Anna Lindqvist, avdelningsföreståndare
Fia Fredricson Flodin, adjunkt
Caroline Grauers, teknisk-administrativ personal
Carin Fromell, teknisk-administrativ personal
Madeleine Morein, teknisk-administrativ personal
Robert Rydén, teknisk-administrativ personal

Dokument

Nedan presenteras Lärarutbildningens dokument.

Sidansvarig

Har du frågor om innehållet? Se kontakt i respektive plusbox

Önskemål om uppdateringar på sidan? - Fyll i detta formulär

Övriga frågor, vänligen vänd dig till info@sh.se

Senast uppdaterad: 2022-01-11 av Erika Karlsson

Dela

E-post