Du besöker just nu Medarbetarwebben utan att vara inloggad. Logga in för att ta del av innehåll för medarbetare.

Institutionen för polisiärt arbete

Institutionen för polisiärt arbete erbjuder uppdragsutbildningar som Polisprogrammet (på campus och på distans), funktionsinriktad polisutbildning (FPU) samt fristående kurser inom huvudområdet polisiärt arbete.

Grundutbildningen till polisman innebär fyra terminers heltidsstudier på Polisprogrammet och därefter en sex månader lång utbildningsperiod med tjänstgöring som polisaspirant vid Polismyndigheten. Polisprogrammet är en uppdragsutbildning som grundar sig på polisvetenskapliga teorier och beprövade metoder.

Då Polisprogrammet är en uppdragsutbildning med Polismyndigheten som beställare sker ansökan till utbildningen via en central myndighet, Plikt- och prövningsverket. Antagning planeras både höst-och vårtermin. Fristående kurser söks via antagning.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Ledning

Nedan presenteras institutionens ledning.

Prefekt

Mehdi Ghazinour

Proprefekt

Jonna Lappalainen

Verksamhetsutvecklare

Agnes Moosberg
Gaia Slawomirska

Administrativ chef

Carin Bohlin

Avdelningsföreståndare

Lotta Tillberg
Fredrik Winberg

Biträdande avdelningsföreståndare

Mats Widing
Hanna Matei
Carolina Saf

Avdelningar

Institutionen består av tre avdelningar som presenteras nedan.

Avdelningsföreståndare

Fredrik Winberg

Biträdande avdelningsföreståndare

Mats Widing
Hanna Matei
Carolina Saf

Avdelningsföreståndare

Lotta Tillberg

Ämnessamordnare

Lina Nyroos

 

Administrativ chef

Carin Bohlin

Utbildningsadministration

Ümit Sener
Anna Lundin
Susanna Mikaelsdotter
Josefin Mårdenfalk (föräldraledig)
Anna Puzakova
Jessica Strålind
Anastasia Urban
Diana Ciobanu

Administratör

Pinar Oguz
Titti Granbom

Handläggare

Camilla Cederquist
Hanna Matei (deltid)
Tim Klingenberg de Verdier

HR-handläggare

Anna Lindvall

Intendent

Torbjörn Karlin

Ekonomihandläggare

Aysegül Arslan

Kontakt

För att nå alla i administrationen förutom administrativ chef och personalhandläggare använd någon av dessa två funktionsadresser hellre än de personliga:

Extern (till studenter, andra myndigheter, med flera) kontakta polisprogrammet@sh.se
För medarbetare vid högskolan kontakta ipa.adm@sh.se

Institutionsnämnden vid institutionen för polisiärt arbete

Institutionsnämnden ska tillsammans med prefekten verka för att forskning och utbildning av hög kvalitet bedrivs inom institutionen och främja institutionens samverkan med det omgivande samhället.

Ledamöter

Mehdi Ghazinour, (ordförande)
Daniel Castillo, lärare/forskare
Camilla Cederquist, teknisk/administrativ-personal
Eva Schwarz, lärare/forskare
Anders Nordström, lärare/forskare
Sanja Obrenovic Johansson, lärare/forskare
Gaia Slawomirska, teknisk/administrativ-personal
Sven Söderqvist, lärare/forskare
Anders Törner, lärare med polisiär kompetens
Johan Ullman, lärare med polisiär kompetens
Jenny Yourstone, lärare/forskare
Vakant, studentrepresentant
Vakant, studentrepresentant
Vakant, studentrepresentant

Institutionsnämnden tillträder den 1 juli 2024 och den treåriga mandatperioden sträcker sig fram till den 30 juni 2027.

Sekreterare

Tim Klingenberg de Verdier, handläggare

Ämnesråd för polisiärt arbete

Ämnesrådet ska verka för att ämnets utbildning, forskning och samverkan håller hög kvalitet.

Ledamöter

Lina Nyroos (Ämnessamordnare och ordförande) lektor
Stefan Annell, lektor
Anna Elmquist, lärare med polisiär kompetens
Jonas Lindström, lektor
Agnes Moosberg, teknisk/administrativ-personal
Anders Nordström, lektor
Sven Söderkvist, lektor
Chato Rasoal, lektor
Daniel Sandqvist, studentrepresentant

Ämnesrådet tillträdde den 13 november 2023.

Programråd för Polisprogrammet

Programrådet ska verka för att Polisprogrammets utbildnings håller hög kvalitet.

Ledamöter

Chato Rasoal (ordförande) programsamordnare
Stina Bäckström, lektor
Adrian Ratkic, lektor
Jaako Turunen, lektor
Emelie Liljeqvist, lärare med polisiär kompetens
Jennie Hellström, studentrepresentant
Kristina Törnsten, studentrepresentant

Programrådet tillträdde den 1 juli 2021 och den treåriga mandatperioden sträcker sig fram till den 30 juni 2024.

Institutionens uppdrag

Nedan följer en sammanställning av institutionens olika uppdrag i kommittéer, grupper och utskott.

Arbetsmiljögrupp

Mehdi Ghazinour, ordförande arbetsgivarrepresentant
Anna Puzakova, arbetsmiljöombud
Anna Lindvall, handläggare/sekreterare
Minst en gång per termin deltar samtliga chefer vid möte med arbetsmiljögruppen

Representant i styrgrupp för högskolepedagogisk utveckling

Anna Elmquist

Ledamot i fakultetsnämndens arbetsgrupp för hållbar utveckling

Chato Rasoal

Ledamot i fakultetsnämndens arbetsgrupp för digitaliseringsfrågor rörande utbildning och pedagogik

Mats Widing

Representant i fakultetsnämndens grundutbildningsutskottstimme

Chato Rasoal

Representant i fakultetsnämndens forsknings- och forskarutbildningsutskottstimme

Vakant

Representant i Studieverkstans styrgrupp

Monika Harnesk

Representant i Akademiskt stödforum för disciplinärenden, studenträtt och likabehandling

Anders Nordström

Representant i arbetsgruppen kring samverkan mellan socialt arbete och polisutbildningen

Anders Nordström

Miljö- och hållbarhetsrepresentant (kontaktperson i det högskoleövergripande miljöarbetet)

Vakant

GDPR-samordnare

Camilla Cederquist

Representant IT-forum

Mats Widing

Representant i Internationaliseringsrådet

Jani Turunen

Representant i arbetsgruppen för jämställdhetsintegrering

Sanja Obrenovic

Ansvarig för internationella student/lärarutbyten

Carolina Saf

Dokument

Institutionens dokument presenteras nedan.

Information

Har du frågor om innehållet? Se kontakt i respektive plusbox

Önskemål om uppdateringar på sidan? - Fyll i detta formulär

Övriga frågor, vänligen vänd dig till info@sh.se

2024-06-04 av Jessica Strålind