Du besöker just nu Medarbetarwebben utan att vara inloggad. Logga in för att ta del av innehåll för medarbetare.

Institutionen för polisiärt arbete

Från och med vårterminen 2015 bedrivs grundutbildning till polis vid Södertörns högskola.

Polisprogrammet omfattar fem terminers heltidsstudier, inklusive en 6 månader lång tjänstgöring som polisaspirant vid Polismyndigheten. Antagning planeras både höst- och vårtermin. Polisprogrammet är en uppdragsutbildning, precis som Polisutbildningarna vid Umeå universitet, Högskolan i Borås, Malmö universitet och Linnéuniversitet.

Då grundutbildningen till polis är en uppdragsutbildning med Polismyndigheten som beställare sker ansökan till utbildningen via en central myndighet, Plikt- och prövningsverket.

Ledning

Nedan presenteras institutionens ledning.

Prefekt

Minna Räsänen

Proprefekt

under tillsättning
Martin Bergqvist (tjänstledig)

Tf utvecklingschef

Jonna Lappalainen

Administrativ chef

Carin Bohlin

Avdelningsföreståndare

Lotta Tillberg

Avdelningsföreståndare

Fredrik Winberg

Biträdande avdelningsföreståndare

Anders Nordström

Biträdande avdelningsföreståndare

Mats Widing

Avdelningar

Institutionen består av fyra avdelningar som presenteras nedan.

Avdelningsföreståndare

Fredrik Winberg

Biträdande avdelningsföreståndare

Anders Nordström

Biträdande avdelningsföreståndare

Mats Widing

Avdelningsföreståndare

Lotta Tillberg

Administrativ chef

Carin Bohlin

Utbildningsadministration

Ümit Sener
Anna Lundin
Susanna Mikaelsdotter
Josefin Mårdenfalk
Anna Puzakova
Jessica Strålind
Anastasia Urban

Administratör

Pinar Oguz
Titti Granbom

Handläggare

Camilla Cederquist
Hanna Matei

HR-handläggare

Hivi Hirori

Ekonomihandläggare

Aysegül Arslan

Kontakt

För att nå alla i administrationen förutom administrativ chef och personalhandläggare använd någon av dessa två funktionsadresser hellre än de personliga:

Extern (till studenter, andra myndigheter, med flera) kontakta polisprogrammet@sh.se
För medarbetare vid SH kontakta ipa.adm@sh.se

Tf utvecklingschef

Jonna Lappalainen
Martin Bergqvist (tjänstledig)
Anders Nordström
Agnes Moosberg
Gaia Slawomirska

Institutionsnämnden vid institutionen för polisiärt arbete

Varje institution på högskolan ska ha en kollegialt sammansatt institutionsnämnd för akademiska kvalitets- och verksamhetsfrågor.

Institutionsnämnden ska tillsammans med prefekten verka för att forskning och utbildning av hög kvalitet bedrivs inom institutionen och främja institutionens samverkan med det omgivande samhället. Den ska handha frågor som rör innehåll i och inriktning av forskning och utbildning, men ska vid frågor som är högskoleövergripande samråda med fakultetsnämnden. Den ska formulera långsiktiga mål för institutionens forskning, utbildning och samverkan samt fungera som remissinstans inom högskolan. Prefekten kan tilldela institutionsnämnden ytterligare arbetsuppgifter.

Institutionsnämnden tillträdde den 1 juli 2021 och den treåriga mandatperioden sträcker sig fram till den 30 juni 2024.

Ordinarie ledamöter


Ordförande
Minna Räsänen

Lärare/forskare
Alexandra Bogren
Daniel Castillo
Ulla Ekström
Jonas Lindström
Farhan Sarwar
Jani Turunen

Krystof Kasprzak (1:e suppleant) lärare och forskare
Sanja Obrenovic (2:e suppleant) lärare och forskare
Martin Ankarberg (ledamot) anställd vid Polismyndigheten
Göran Palm (ledamot) anställd vid Polismyndigheten
Daniel Sandqvist (1:e suppleant) anställd vid Polismyndigheten
Anna Elmquist (2:e suppleant) anställd vid Polismyndigheten
Camilla Cederquist (ledamot) T/A-personal
Agnes Moosberg (ledamot) T/A-personal
Diana Ciobanu (1:e suppleant) T/A-personal
Gaia Slawomirska (2:e suppleant) T/A-personal

Ledamöter

Chato Rasoal (ordförande) programsamordnare
Stina Bäckström (ledamot), lärare/ forskare
Adrian Ratkic (ledamot), lärare/ forskare
Jaako Turunen (ledamot) lärare/ forskare
Emelie Liljeqvist (ledamot) lärarrepresentant med polisiär kompetens
Emma Jogell, studentrepresentant
Alina Stubbfält, studentrepresentant

Programrådet tillträdde den 1 juli 2021 och den treåriga mandatperioden sträcker sig fram till den 30 juni 2024.

Terminssamordnare

Chato Rasoal, termin 1och 2
Stina Bäckström, termin 4 och 5

Institutionens uppdrag

Nedan följer en sammanställning av institutionens olika uppdrag i kommittéer, grupper och utskott

Arbetsmiljögrupp

Minna Räsänen, ordförande arbetsgivarrepresentant
Hanna Matei, arbetsmiljöombud
Camilla Cederquist, handläggare/sekreterare
Minst en gång per termin deltar samtliga chefer vid möte med arbetsmiljögruppen

Representant i styrgrupp för högskolepedagogisk utveckling

Anna Elmquist

Ledamot i fakultetsnämndens arbetsgrupp för hållbar utveckling

Chato Rasoal

Ledamot i fakultetsnämndens arbetsgrupp för digitaliseringsfrågor rörande utbildning och pedagogik

Mats Widing

Representant i fakultetsnämndens grundutbildningsutskottstimme

Chato Rasoal

Representant i fakultetsnämndens forsknings- och forskarutbildningsutskottstimme

Farhan Sarwar

Representant i Studieverkstans styrgrupp

Monika Harnesk

Representant i Akademiskt stödforum för disciplinärenden, studenträtt och likabehandling

Anders Nordström

Representant i arbetsgruppen kring samverkan mellan socialt arbete och polisutbildningen

Anders Nordström

Miljö- och hållbarhetsrepresentant (kontaktperson i det högskoleövergripande miljöarbetet)

vakant

GDPR-samordnare

Camilla Cederquist

Representant IT-forum

Mats Widing

Representant i Internationaliseringsrådet

Jani Turunen

Dokument

Institutionens dokument presenteras nedan.

Sidansvarig

Har du frågor om innehållet? Se kontakt i respektive plusbox

Önskemål om uppdateringar på sidan? - Fyll i detta formulär

Övriga frågor, vänligen vänd dig till info@sh.se

2022-11-18 av Jessica Strålind