Du besöker just nu Medarbetarwebben utan att vara inloggad. Logga in för att ta del av innehåll för medarbetare.

Ekonomiavdelningen

Ekonomi för högskolans verksamhet

Ekonomiavdelningen är en resurs för samtliga verksamheter vid Södertörns högskola.

Avdelningen arbetar inom följande verksamhetsområden:

  • Ekonomisk redovisning
  • Projekt och Budget
  • Upphandlingsstöd
  • Ekonomisystemförvaltning
  • Strategisk ekonomisk analys

Vi bistår hela högskolan i olika ekonomiska frågor och ser också till att externa parters krav på högskolans ekonomihantering följs.

Vi arbetar med allt inom ekonomiområdet för högskolans verksamhet. Det innebär bland annat budget, bokföring, bokslut, fakturor, kalkyler, redovisning och upphandling. Därutöver har vi systemansvar för högskolans olika ekonomisystem Agresso, Hypergene, Hermes och Visma Tendsign

Ledning

Nedan presenteras avdelningens ledning.

Ekonomichef

Johanna Bergman

Enhetschef Ekonomistöd

Jenny Vinestrand

Ekonomisk redovisning

Verksamhetsområdet ansvarar för att inbetalningar och att utbetalningar utförs. Verksamhetsområdet ansvarar även för att ta fram månads-, tertial- och årsbokslut samt att högskolan följer lagar, förordningar och regelverk inom ekonomiområdet.

Redovisningsansvarig

Helena Falkenwing

Ekonomihandläggare

Tatiana Moutafova
Annica Kaneberg

Redovisningsadministratörer (Ekonomiadministratörer)

Maria Brunnström
Sofia Odin
Vakant

Kontakt

För frågor till ekonomiavdelningen kontakta ekonomiavd@sh.se
För fakturafrågor kontakta fakturahantering@sh.se

Projekt och Budget

Verksamhetsområdet innefattar att ge löpande stöd till hela högskolan gällande budget, uppföljning och analys, löpande ge ekonomiska avstämningar och att göra sammanställning av tertial- och årsbokslut, stöd till forskningsprojekt, till högskolans forskarutbildning samt till grundutbildningen.

Institutioner och professionsutbildningar kan vända sig direkt till respektive ekonom eller e-posta till nedan angiven funktionsmejladress.

Institutionen för historia och samtidsstudier

Daniela Oygun Chamun

Institutionen för kultur och lärande

AnnaMaria Johansson

Institutionen för naturvetenskap, miljö och teknik

Aysegül Arslan

Institutionen för samhällsvetenskaper

Shamima Shah

Lärarutbildningen

Sara Ceven

Institutionen för polisärt arbete

Aysegül Arslan

Central förvaltning, Fakultetsnämnden och Biblioteket

Vakant

CBEES

Yuhan Bhaddo

Kontakt

budgetekonomi@sh.se 

Projektorganisation (Nationella projekt, EU-projekt och doktorander)

Ansvarig: Ida Lorentzon

Medarbetare projekt

Davor Radojicic
Lotta Granroth
Kjell Karlsson
Ida Lorentzon
Latinka Simic
Yuhan Bhaddo
Veronica Vennefjord

Enhetschef

Jenny Vinestrand

Kontakt

projektekonomi@sh.se 

Upphandling

Verksamhetsområdet ger stöd vid upphandling av produkter och tjänster. Vi vägleder inom Lagen om offentlig upphandling (LOU) och gör upphandlingar på områden där avtal saknas eller där en ytterligare förfrågan ska göras.

Upphandling

Ajen Mohammed
Vakant
För frågor om upphandling kontakta upphandling@sh.se

Förvaltning ekonomisystem

Verksamhetsområdet ansvarar för förvaltningen av högskolans ekonomisystem Agresso/UBW och budget- och uppföljningssystem Hypergene

Systemförvaltare för Agresso och Hypergene

Anna Sande

För frågor om Agresso och Hypergene kontakta ekonomiavd@sh.se

Strategisk ekonomisk analys

Verksamhetsområdet Strategisk ekonomisk analys har ett samordningsansvar på högskoleövergripande nivå för nedanstående huvudområden:

  • Verksamhetsstyrning och ekonomisk verksamhetsplanering
  • Högskolans budget, ekonomimodell, fördelning av både utbildnings- och forskningsanslag och högskolegemensamma kostnader, uppföljning kring regeringens budgetpropositioner och regleringsbrev
  • Övergripande uppföljning samt årsredovisning, uppföljning av högskolans helårsstudenter och helårsprestationer
  • Budget- och uppföljningssystemet Hypergene

Finansiell controller

Åsa Landgren

Verksamhetscontroller

Jenny Almén

Information

Har du frågor om innehållet? Se kontakt i respektive plusbox

Önskemål om uppdateringar på sidan? - Fyll i detta formulär

Övriga frågor, vänligen vänd dig till info@sh.se

2024-04-11 av Annica Kaneberg