Du besöker just nu Medarbetarwebben utan att vara inloggad. Logga in för att ta del av innehåll för medarbetare.

Institutionen för historia och samtidsstudier

Vid institutionen för historia och samtidsstudier söker vi sambanden mellan det förflutna och dagens samhällen. Genom studiet av materiella lämningar, kulturella fenomen, religiösa föreställningar och praktiker, politiska idéer och historiska skeenden undersöker vi hur människor har organiserat, och organiserar, sina samhällen, sina föreställningsvärldar, sin miljö och sina liv. Hur skapas, vidmakthålls och förändras våra villkor som kultur- och samhällsvarelser?

Hos oss bedrivs forskning och utbildning inom ämnena arkeologi, arkivvetenskap, etnologi, historia, idéhistoria och religionsvetenskap. Här verkar också två centrumbildningar: MARIS, som utforskar Östersjöområdets maritima lämningar, och Samtidshistoriska institutet, som tvärvetenskapligt studerar samtidens politik och processer.

Ledning

Nedan presenteras institutionens ledning.

Prefekt

Per Bolin

Proprefekt

Staffan Nilsson

Administrativ chef

Per Bolin

Avdelningar

Institutionen består av fem avdelningar som presenteras nedan.

Avdelningsföreståndare

Christopher Collstedt

Ämnes och programsamordnare

Martin Wottle, Historia
Kerstin Cassel, Master/Magisterprogrammet i Historia

Ledningsgrupp för Samtidshistoriska institutet

Francesco Zavatti, administrativt verksamhetsansvarig
Carl Marklund, vetenskaplig ledare
Håkan Blomqvist
Norbert Götz
Andrej Kotljarchuk
Johanna Ringarp
Ylva Waldemarson
Steffen Werther
Kjell Östberg

Utbildningsadministration

Kaisa Vallas, Historia

Personalhandläggare

Marianne Mosesson

Avdelningsföreståndare

Peter Josephson

Ämnes och programsamordnare

Magnus Rodell, Idéhistoria
Michael Godhe, Historikerprogrammet
Kerstin Cassel, Master/Magisterprogrammet i Idéhistoria

Utbildningsadministration

Kim Dahlman, Idéhistoria
Kaisa Vallas, Historikerprogrammet

Personalhandläggare

Marianne Mosesson

Avdelningsföreståndare

Linda Vikdahl

Ämnes och programsamordnare

Göran Ståhle, Religion
Kerstin Cassel, Arkeologi
Per Faxneld, Interkulturellt företagande
Kerstin Cassel, Master/Magisterprogrammen i Arkeologi och Religionsvetenskap

Utbildningsadministration

Regina Skarp, Religion
Kim Dahlman, Arkeologi
Kaisa Vallas, Interkulturellt företagande

Personalhandläggare

Marianne Mosesson

Avdelningsföreståndare

Elisabeth Wollin

Ämnes och programsamordnare

Daniel Bodén, Etnologi
Petra Garberding, Europaprogrammet
Maria Vallström, Programmet Kulturanalys, inriktning hållbar utveckling
Kerstin Cassel, Master/Magisterprogrammet i Etnologi

Utbildningsadministration

Regina Skarp

Personalhandläggare

Marianne Mosesson

Avdelningsföreståndare

Rikard Friberg Von Sydow

Ämnes och programsamordnare

Rikard Friberg von Sydow, Arkivvetenskap
Arwid Lund, Biblioteks- och informationsvetenskap
Pamela Schultz Nybacka, Bibliotekarieprogrammet

Utbildningsadministration

Lisza Ray, Arkivvetenskap, Biblioteks- och informationsvetenskap samt Bibliotekarieprogrammet

Personalhandläggare

Marianne Mosesson

Institutionsnämnden vid institutionen för historia & samtidsstudier

Varje institution på högskolan ska ha en kollegialt sammansatt institutionsnämnd för akademiska kvalitets- och verksamhetsfrågor.

Institutionsnämnden ska tillsammans med prefekten verka för att forskning och utbildning av hög kvalitet bedrivs inom institutionen och främja institutionens samverkan med det omgivande samhället. Den ska handha frågor som rör innehåll i, och inriktning av, forskning och utbildning, men ska vid frågor som är högskoleövergripande samråda med fakultetsnämnden. Institutionsnämnden ska formulera långsiktiga mål för institutionens forskning, utbildning och samverkan samt fungera som remissinstans inom högskolan. Prefekten kan tilldela institutionsnämnden ytterligare arbetsuppgifter.

Ordförande

Per Bolin, prefekt

Ledamöter

Helena Bergman, lärare/forskare
Pamela Schultz Nybacka, lärare/forskare
Steffen Werther, lärare/forskare
Jenny Gunnarsson Payne, lärare/forskare
Erik Sjöberg, lärare/forskare
Magnus Rodell, lärare/forskare
Regina Skarp, tekniskt-administrativa personalens representant
Douglas Mattsson, doktorandrepresentant
Ronja Pedersen, studentrepresentant

Suppleanter

Marianne Mosesson, tekniskt-administrativa personalens representant
Ann af Burén, lärare/forskare
Maria Vallström, lärare/forskare

Adjungerade

Staffan Nilsson, proprefekt
David Tjurfjell, Historiska studier  
Kerstin Cassel, Arkeologi
Rikard Friberg von Sydow, Arkivvetenskap

Adjungerade verksamheter behöver inte ha en fast utsedd representant. Adjungerade har närvaro- och yttranderätt men inte rösträtt.

Sekreterare

Henrik Blomberg

Forskarutbildning

Nedan presenteras information om institutionens forskarutbildning.

Ordförande i styrgruppen för historiska studier

Martin Wottle

Studierektor för forskarutbildning

Helena Bergman

Ledamöter styrgruppen för historiska studier

Petra Garberding
Kerstin Cassel
Henrik Bohlin
David Thurfjell
Kateryna Zorya, doktorandrepresentant
Douglas Mattsson, doktorandrepresentant

Adjungerade

Per Faxneld, forskningskoordinator
Helena Bergman, studierektor

Suppleanter

Leif Runefelt
Lena Roos
Johan Rönnby
Maria Vallström

Sekreterare och administrativt stöd

Kaisa Vallas

Lokal arbetsmiljökommitté

Arbetsmiljökommitténs ledamöter presenteras nedan

Ledamöter

Marianne Mosesson, sammankallande
Steffen Werther, institutionens arbetsmiljöombud
Kim Dahlman, tekniskt-administrativa personalens representant
Per Bolin, prefekt

Dokument

Institutionens dokument presenteras nedan

Sidansvarig

Har du frågor om innehållet? Se kontakt i respektive plusbox

Önskemål om uppdateringar på sidan? - Fyll i detta formulär

Övriga frågor, vänligen vänd dig till info@sh.se

2023-01-13 av Kim Dahlman