Du besöker just nu Medarbetarwebben utan att vara inloggad. Logga in för att ta del av innehåll för medarbetare.

Institutionen för historia och samtidsstudier

Vid institutionen för historia och samtidsstudier söker vi sambanden mellan det förflutna och dagens samhällen. Genom studiet av materiella lämningar, kulturella fenomen, religiösa föreställningar och praktiker, politiska idéer och historiska skeenden undersöker vi hur människor har organiserat, och organiserar, sina samhällen, sina föreställningsvärldar, sin miljö och sina liv. Hur skapas, vidmakthålls och förändras våra villkor som kultur- och samhällsvarelser?

Hos oss bedrivs forskning och utbildning inom ämnena arkeologi, arkivvetenskap, etnologi, historia, idéhistoria och religionsvetenskap. Här verkar också två centrumbildningar: MARIS, som utforskar Östersjöområdets maritima lämningar, och Samtidshistoriska institutet, som tvärvetenskapligt studerar samtidens politik och processer.

Ledning

Nedan presenteras institutionens ledning.

Avdelningar

Institutionen består av fem avdelningar som presenteras nedan.

Avdelningsföreståndare

Andreas Åkerlund

Ämnes och programsamordnare

Martin Wottle, Historia
Kerstin Cassel, Master/Magisterprogrammet i Historia

Ledningsgrupp för Samtidshistoriska institutet

Francesco Zavatti, forskningskoordinator
Norbert Götz

Utbildningsadministration

Kaisa Vallas, Historia

HR- generalister

Maria Sallander Hellman
Marianne Mosesson

Avdelningsföreståndare

Peter Josephson

Ämnes och programsamordnare

Magnus Rodell, Idéhistoria
Magnus Rodell, Historikerprogrammet
Kerstin Cassel, Master/Magisterprogrammet i Idéhistoria

Utbildningsadministration

Kim Dahlman, Idéhistoria
Kaisa Vallas, Historikerprogrammet

HR- generalister

Maria Sallander Hellman
Marianne Mosesson

Avdelningsföreståndare

Ann Af Burén

Ämnes och programsamordnare

Göran Ståhle, Religion
Kerstin Cassel, Arkeologi
Per Faxneld, Interkulturellt företagande
Kerstin Cassel, Master/Magisterprogrammen i Arkeologi och Religionsvetenskap

Utbildningsadministration

Regina Skarp, Religion
Kim Dahlman, Arkeologi
Kaisa Vallas, Interkulturellt företagande

HR- generalister

Maria Sallander Hellman
Marianne Mosesson

Avdelningsföreståndare

Kim Silow Kallenberg

Ämnes och programsamordnare

Daniel Bodén, Etnologi
Petra Österlund, Europaprogrammet
Maria Vallström, Programmet Kulturanalys, inriktning hållbar utveckling
Kerstin Cassel, Master/Magisterprogrammet i Etnologi

Utbildningsadministration

Regina Skarp

HR- generalister

Maria Sallander Hellman
Marianne Mosesson

Avdelningsföreståndare

Rikard Friberg Von Sydow

Ämnes och programsamordnare

Rikard Friberg von Sydow, Arkivvetenskap
Arwid Lund, Biblioteks- och informationsvetenskap
Therese Lind, Bibliotekarieprogrammet

Utbildningsadministration

Micaela Lebeau, Arkivvetenskap, Biblioteks- och informationsvetenskap samt Bibliotekarieprogrammet

HR- generalister

Maria Sallander Hellman
Marianne Mosesson

Institutionsnämnden vid institutionen för historia & samtidsstudier

Varje institution på högskolan ska ha en kollegialt sammansatt institutionsnämnd för akademiska kvalitets- och verksamhetsfrågor.

Institutionsnämnden ska tillsammans med prefekten verka för att forskning och utbildning av hög kvalitet bedrivs inom institutionen och främja institutionens samverkan med det omgivande samhället. Den ska handha frågor som rör innehåll i, och inriktning av, forskning och utbildning, men ska vid frågor som är högskoleövergripande samråda med fakultetsnämnden. Institutionsnämnden ska formulera långsiktiga mål för institutionens forskning, utbildning och samverkan samt fungera som remissinstans inom högskolan. Prefekten kan tilldela institutionsnämnden ytterligare arbetsuppgifter.

Ordförande

Linda Vikdahl, prefekt

Ledamöter

Helena Bergman, lärare/forskare
Pamela Schultz Nybacka, lärare/forskare
Jenny Gunnarsson Payne, lärare/forskare
Magnus Rodell, lärare/forskare
Anders Burman, lärare/forskare
Henrik Johnsén, lärare/forskare
Regina Skarp, tekniskt-administrativa personalens representant
Sepideh Atter Motlagh, doktorandrepresentant
Ronja Pedersen, studentrepresentant

Suppleanter

Marianne Mosesson, tekniskt-administrativa personalens representant
Maria Vallström, lärare/forskare
Martin Wottle, lärare/forskare

Adjungerade

Emma Hagström Molin, proprefekt
David Thurfjell, Historiska studier  
Kerstin Cassel, Arkeologi
Rikard Friberg von Sydow, Arkivvetenskap

Adjungerade verksamheter behöver inte ha en fast utsedd representant. Adjungerade har närvaro- och yttranderätt men inte rösträtt.

Sekreterare

Henrik Blomberg

Mötestider vår och höstterminen 2024

Tisdag: 240116, kl. 13-15 i lokal F919
Tisdag: 240220, kl. 13-15 i lokal F919
Tisdag: 240409, kl. 13-15 i lokal F919
Tisdag: 240604, kl. 13-15 i lokal F919
Tisdag: 240910, kl. 13-15 i lokal F919
Tisdag: 241015, kl. 13-15 i lokal F919
Tisdag: 241210, kl. 13-15 i lokal F919
Tisdag: 250114, kl. 13-15 i lokal F919

Forskarutbildning

Nedan presenteras information om institutionens forskarutbildning.

Ordförande i styrgruppen för historiska studier

David Thurfjell

Studierektor för forskarutbildning

Helena Bergman

Ledamöter styrgruppen för historiska studier

Kerstin Cassel
Henrik Bohlin
Maria Vallström
Andreas Åkerlund
Vera von Bahr, doktorandrepresentant
Peter Berg, doktorandrepresentant

Adjungerade

Helena Bergman, studierektor

Suppleanter

Leif Runefelt
Lena Roos
Johan Rönnby
David Gunnarsson
Martin Wottle

Sekreterare och administrativt stöd

Kaisa Vallas

Lokal arbetsmiljökommitté

Arbetsmiljökommitténs ledamöter presenteras nedan

Ledamöter

Emma Hagström Molin, Proprefekt
Marianne Mosesson, HR, sammankallande
Kim Dahlman, tekniskt-administrativa personalens representant
Staffan Nilsson, Lä/Fo
Daniel Bodén, arbetsmiljöombud

Dokument

Institutionens dokument presenteras nedan

Information

Har du frågor om innehållet? Se kontakt i respektive plusbox

Önskemål om uppdateringar på sidan? - Fyll i detta formulär

Övriga frågor, vänligen vänd dig till info@sh.se

2024-05-14 av Kim Dahlman