Du besöker just nu Medarbetarwebben utan att vara inloggad. Logga in för att ta del av innehåll för medarbetare.

Rehabilitering och företagshälsovård

Rehabiliteringsansvaret är delegerat till chefer med personalansvar.

Avonova är högskolans företagshälsovård. De kan ge råd och stöd i arbetsrelaterade frågor.

Rehabilitering

Som chef har du skyldighet att upprätta en plan för den anställde som är långtidssjukskriven, en rehabiliteringsplan. I den ska du dokumentera arbetet med rehabiliteringen.

Den anställde har skyldighet att efter bästa förmåga delta i rehabiliteringen.

Rehabiliteringsplanen

Syftet med planen är att klarlägga en sjuk medarbetares behov av rehabilitering, utreda vilka behov av rehabiliteringsåtgärder som finns samt vilka insatser som kan ingå i arbetsgivarens rehabiliteringsansvar.

Om det antas att en arbetstagare kommer att ha en nedsättning av arbetsförmågan i minst 60 dagar, ska en plan för återgång i arbete upprättas. Planen ska upprättas senast dag 30 i den pågående sjukfrånvaron.

Om det är klart att arbetstagaren kommer att återvinna sin förlorade arbetsförmåga, behöver arbetsgivaren inte upprätta någon plan.

Om det är klart att arbetstagaren inte kommer kunna återgå i arbete, är arbetsgivaren inte heller skyldig att upprätta en plan.

 

Ersättning

Som arbetsgivare kan du få ekonomisk ersättning för upp till hälften av dina kostnader när någon av dina anställda genomgår arbetslivsinriktad rehabilitering.

Avonova - vår företagshälsovård

Avonova är högskolans företagshälsovård. De kan ge råd och stöd i arbetsrelaterade frågor, både fysiska och psykosociala frågor.

Som chef kan du kontakta Avonovas specialister för att exempelvis få hjälp med arbetsmiljöproblem, genomgång av ergonomin och boka/gå på utbildningar.

Anställda har rätt att själva kontakta Avonova för telefonrådgivning och/eller besök hos läkare, psykolog eller beteendevetare 2 gånger/år. Behöver de fler besök, ska du som chef godkänna det.

Här finns Avonovas kontaktuppgifter

För mer information kontakta HR-specialist Nina Vettergren eller HR-chef Karin Borner

Information

Har du frågor om innehållet? Se kontakt i respektive plusbox

Önskemål om uppdateringar på sidan? - Fyll i detta formulär

Övriga frågor, vänligen vänd dig till info@sh.se

2023-02-02 av Carina Jansson