Du besöker just nu Medarbetarwebben utan att vara inloggad. Logga in för att ta del av innehåll för medarbetare.

Omställning och verksamhetsförändring

Ingress

Avtal om omställning

Syftet med avtalet är att hjälpa arbetstagaren att snabb komma in igen på arbetsmarknaden, genom tidiga och målinriktade åtgärder.


Omställningsmedel

Som chef har du möjlighet att söka omställningsmedel från Trygghetsstiftelsen vid omställningar och verksamhetsförändringar.

Vad är det?

Varje månad avsätter högskolan 0,3 % av lönekostnaderna till omställningsmedel. Syftet är att pengarna ska gå till åtgärder och aktiviteter som främjar verksamhetens och medarbetarnas utveckling i ett långsiktigt omställningssyfte och längre arbetsliv.

Vad kan du söka pengar för?

Du kan söka medel på individnivå eller till en aktivitet för en hel grupp. Exempel på vad det kan vara:

  • Kompetensutveckling för att klara förändrade kompetenskrav vid en verksamhetsförändring
  • Livs- och karriärvägledning/program Länk till annan webbplats. och eventuella åtgärder till följd av vägledningen
  • Anlita specialistkompetens för att underlätta för medarbete, och bibehålla en god arbetsmiljö vid förändringsarbete
  • Arbetsanpassning, utvecklingsåtgärder och arbetsprövning i samband med rehabilitering och ohälsa
  • Finansiering av delpension i omställningssyfte
  • Finansiering av frivilliga pensionsavgångar vid övertalighet i syfte att undvika arbetsbrist

Åtgärder med anledning av befarad eller konstaterad arbetsbrist är prioriterade framför andra insatser.

Hur gör du?

Du skriver en ansökan som mejlas till din HR-specialist på HR-avdelningen. Ansökan ska innehålla:

  • En beskrivning av vad omställningsmedlen ska användas till.
  • Vad du vill uppnå
  • Hur mycket omställningsmedel ni söker.

Önskar du hjälp med ansökan, kontakta din HR-specialist på HR-avdelningen. Länk till annan webbplats.

Information

Har du frågor om innehållet? Se kontakt i respektive plusbox

Önskemål om uppdateringar på sidan? - Fyll i detta formulär

Övriga frågor, vänligen vänd dig till info@sh.se

2022-03-01 av Carina Jansson