Du besöker just nu Medarbetarwebben utan att vara inloggad. Logga in för att ta del av innehåll för medarbetare.

Planera och förbereda projekt

Vad bör du tänka på inför starten av ett forskningsprojekt? På denna sida hittar du information som kan vara till stöd inför ansökan och i uppstarten av ditt projekt.

När du forskar måste du se till att ditt projekt bedrivs enligt god forskningssed. Du är skyldig att följa ett antal regelverk och innan du påbörjar din forskning behöver du ha de tillstånd och godkännanden som krävs. Du hittar mer information på sidan för juridiska och etiska frågor.

Vad är forskningsdata?

Forskningsdata är digital information som samlas in och används under forskningsprocessen för att producera forskningsresultat. Det kan till exempel röra sig om intervjuer, bilder, litterära verk, biologiska prover, geopositionsdata eller kod från datorapplikationer. Digital information om fysiska föremål, till exempel arkeologiska samlingar, betraktas också som forskningsdata.

Forskningsdata ska lagras och bevaras i enlighet med gällande lag- och regelverk.

Datahanteringsplan

En datahanteringsplan beskriver hur forskningsdata kommer att hanteras inom ett forskningsprojekt. Alltså hur forskningsdata ska samlas in, lagras, hanteras, dokumenteras, användas och tillgängliggöras under och efter forskningsprojektet. Det är alltid en bra idé att skriva en datahanteringsplan i början av projektet, för att få en bild av hur du planerar att hantera dina data. Planen ska sedan uppdateras under projektets gång. För en lista med de vanligaste finansiärernas krav se bibliotekets sida Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster., under plusbox Krav på datahanteringsplaner från finansiärer.

Längst ner i den här plusboxen finner du Södertörns högskolas mall för datahanteringsplan (på svenska och engelska).

Krav från finansiärer

Forskningsfinansiärer ställer krav på datahantering. Kraven kan variera från att det ska finnas en datahanteringsplan, till att data ska göras tillgängliga efter projektets slut.

Södertörns högskolas mall för datahanteringsplaner är baserad på den mall som Vetenskapsrådet har tagit fram, och överensstämmer även med Science Europe's Core Requirements for Data Management Plans (som många finansiärer hänvisar till).

Lagring av forskningsdata

Södertörns högskola har börjat titta på lagringslösningar för forskningsdata. Under 2021 har arbetet påbörjats med att implementera SUNET Drive. Arbetet är pågående och lösningen beräknas vara på plats det kommande året. Under tiden arbetet pågår rekommenderar högskolan följande lagringslösningar för forskningsdata.

Om du som forskare ska lagra data som inte har ett högt skyddsvärde kan du använda dig av molntjänsten OneDrive Öppnas i nytt fönster.. Där kan du även dela filer med andra personer.

Om du ska lagra känslig data (t.ex. känsliga personuppgifter och sekretessbelagd information) kan du lagra informationen på en mapp på högskolans gemensamma lagringsyta G: eller H:. Vid lagring av sådan information är det särskilt viktigt att begränsa åtkomsten till informationen. Detta kan du göra genom att begränsa åtkomsten till mappen. Känslig forskningsdata ska inte lagras i molntjänsterna Onedrive eller Teams. Läs mer om personuppgiftshantering för forskare.

Mer information om att hantera forskningsdata

På sh.se finner du bibliotekets samlade information Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. om bland annat forskningsdata, datahanteringsplaner, hur forskningsdata kan tillgängliggöras och arkiveras.

Kontaktuppgifter

Allmänna frågor om forskningsdata: publications@sh.se

Frågor om arkivering av data: arkivarie@sh.se

Frågor om dataskydd och GDPR: dataskydd@sh.se

När du ansöker om externa forskningsmedel behöver du kontakta registrator för att få ett diarienummer. I de flesta fall används samma diarienummer för ditt beviljade projekt. Diarienumret följer sedan forskningsprojektet tills det är avslutat.

För att registrator ska kunna lägga upp ett diarienummer åt dig behöver de:

  • Projektnamn (vad projektet heter)
  • Finansiärens namn
  • Namn på projektledare
  • Veta om det är ett samarbetsprojekt mellan Södertörn och andra lärosäten, i sådant fall vilket lärosäte.

När registraturen får information, enligt ovan, så lägger de upp diarienummer åt dig.

För mer information om vad som ska diarieföras se Dokumentering, diarieföring, arkivering.

Du som är forskare vid Södertörns högskola eller Röda Korsets Högskola kan boka bibliotekets tjänster för forskare.

Boka tid för att få hjälp med:

  • Litteratursökning – vi guidar dig i hur du söker forskning inom ett ämnesområde i olika databaser.
  • Sökuppdrag – vi gör sökningen åt dig inför exempelvis skrivande av en litteraturöversikt eller kartläggning av ett forskningsfält.
  • Bevaka aktuell forskning – skapa en bevakning av forskning inom ett ämnesområde.
  • Referenshantering – förenkla arbetet med referenser i egna texter med hjälp av EndNote eller Zotero.

Kontakta forskarstod.bibl@sh.se för att boka av någon av dessa tjänster.
Det går att anlita oss för hjälp enskilt eller i grupp.

Saknar du en bok eller en tidskrift, så får du gärna lämna ett inköpsförslag till biblioteket. Vi har samlat information om hur biblioteket beställer kurslitteratur, hur du kan lämna inköpsförslag eller göra en fjärrlånebeställning.

Sidansvarig

Har du frågor om innehållet? Se kontakt i respektive plusbox

Önskemål om uppdateringar på sidan? - Fyll i detta formulär

Övriga frågor, vänligen vänd dig till info@sh.se

2023-06-30 av Gabriela Voglio