Du besöker just nu Medarbetarwebben utan att vara inloggad. Logga in för att ta del av innehåll för medarbetare.

Spela in film

Det finns flera olika format på filmer. Är det en inspelad föreläsning i sal, är det en PowerPoint-presentation med ljud eller kanske en demonstration? ​Rekommendationen är att ta del av exempel som finns och därefter välja vilket format eller vilken sorts film som passar ditt syfte bäst.

Olika sorters film med exempel

Vad behöver du tänka på innan du väljer format och börjar spela in din film? Ta gärna del av nedanstående exempel, för- och nackdelar samt något om vad litteraturen säger om formatet i relation till studenternas engagemang och lärande.

Hur lång ska filmen vara – något om längden på lärfilmer

Har du någon gång upplevt att tankarna vandrat iväg när du tittat på ett inspelat webinar eller inspelad föreläsning? Studier visar att redan efter 9 minuter börjar tankarna för mer än hälften av studenter som tittar på filmer av typen ”lärmaterial” att vandra iväg (Guo et al Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.). En längd på max 6-9 minuter är därför att rekommendera för att till fullo bibehålla tittarens uppmärksamhet.

Du kan hålla studenternas uppmärksamhet uppe genom att lägga in ett quiz. Eller göra ett medskick i form av frågor som studenten ska svara på. Det här bidrar enligt Brame Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. till studentens lärande och ökar motivationen att titta klart.

Om den inspelade filmen/föreläsningen är tänkt som studieunderlag inför exempelvis en tenta där studenterna ändå går fram och tillbaka i materialet kan man tänka sig en lite längre inspelning (Karnad Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster., Malhotra Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. ).

Om formatet

En inspelad föreläsning i klassrum eller online används ofta av studenterna som studieunderlag - något de pluggar med stöd av (Karnad Länk till annan webbplats., Malhotra) Länk till annan webbplats.. Då kan det generellt finnas större acceptans för att filmerna är lite längre, från 20 minuter upp till 45 minuter, eftersom studenterna ändå pausar och går fram och tillbaka i materialet.

Kortare filmer är dock att föredra. Det är bättre dela upp en längre föreläsning i flera kortare filmer om möjligt.

Ögonkontakt, att du vänder dig till ”tittarna” är viktigt och skapar engagemang. Att kunna se en ppt-presentation/visuellt stöd i nära anslutning till bilden på läraren bidrar till att studenten anser filmen vara av god kvalitet (Guo et al ).

Viktigt för studenten: Att du tittar in i kameran, att du vänder dig till den som tittar, att du visar på genuint engagemang och intresse samt är autentisk (upplevs som mer engagerande).

Fördel: Ger studenterna möjlighet att spola fram och tillbaka, titta flera gånger, spela upp långsamt eller fort.

Nackdel: Möjligheten för studenterna att använda filmerna som studieunderlag kan enligt Le et Länk till annan webbplats. al bidra till ytinlärning. Det vill säga att studenterna snarare än att kontextualisera och resonera kring innehållet enbart memorerar detsamma. Samtidigt säger litteraturen att möjligheten finns att studenterna lär sig mer, särskilt om kursen enbart bygger på föreläsningar. Då kan de inspelade filmerna av föreläsningar stötta lärandet på så sätt att studenterna kan titta igen, spola fram och tillbaka och anpassa efter egen takt.

Notera att om kursen utöver föreläsningar även innehåller seminarier och/eller workshops där studenterna arbetar aktivt så menar Brame att inspelade föreläsningar blir mindre viktiga för lärandet, eftersom det på seminarier och workshops finns möjlighet att processa stoffet aktivt.

Rekommendation: Eftersom studenternas engagemang tenderar att minska ju längre filmen är så rekommenderas att lägga in någon tillhörande aktivitet. Exempel är inbakade quiz, att studenterna ska samla frågor som de postar till dig efter att ha sett filmen, att du ber dem leta efter särskilda uttryck de inte förstår etc.

Se exempel

Inspelad föreläsning i sal från Blekinge tekniska högskola Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Spela in själv

Zoom

Inspelningsstöd

För att få till en liknande setup som på Blekinge tekniska högskola när du spelar in själv i sal, kontakta avsupport@sh.se eller beställ en introduktion till tekniken av högskolans digitala Coach Länk till annan webbplats.. Själva inspelningen genomför du själv.

Om du vill ha hjälp med att spela in i med proffskvalitet går det bra att kontakta SH Medieproduktion som hjälper dig med inspelning (arvode utgår). Läs mer och lägg din beställning.

Om formatet

Studier visar att studenter tycker det är engagerande att se inspelningar av föreläsningar där studenten själv kan växla mellan att titta på den som föreläser och på tillhörande visuellt stöd/PP (Guo et al). Det betyder att förinspelade föreläsningar (ej live) som du lagt lite mer förberedelsetid på och använt t.ex. Kaltura capture (att jämföra med att spela in direkt via Zoom) har en chans att bli mer engagerande och förhoppningsvis leda till ökat lärande.

Viktigt för studenten: Att du tittar in i kameran, att du vänder dig till den som tittar. Att du visar på engagemang, har ett personligt tilltal och undviker stakningar, talticks etc.

Fördel: Ger studenterna möjlighet att spola fram och tillbaka, mer engagerande än enklare zoom-inspelningar. Du kan när du förproducerar föreläsningar lägga in interaktiva quiz i filmen. En mer arbetad inspelning kan användas fler gånger och du kan använda ”föreläsningstiden” till andra mer interaktiva läraktiviteter.

Nackdel: Tar lite längre tid att förbereda och spela in än t.ex. en direktinspelad föreläsning via Zoom.

Rekommendation: Eftersom studenternas engagemang tenderar att falla ju längre filmen är så rekommenderas att du lägger in någon tillhörande aktivitet när du använder dig av inspelade föreläsningar. Det kan vara inbakade quiz, att studenterna ska samla frågor som de postar till dig efter att ha sett filmen, att du ber dem leta efter särskilda uttryck de inte förstår etc.

Se exempel

Exempel på redigerad föreläsning med bildstöd från Södertörns högskola Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. (Henrik Arnstad, medieteknik)

Exempel på inspelad föreläsning via Zoom från UHR Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. (exemplifierar hur en föreläsning skulle kunna se ut när en lärare spelar in med stöd av Zoom.)

Spela in själv

Kaltura Capture
Zoom
PowerPoint
Redigera med Camtasia

Inspelningsstöd

Om du vill spela in en föreläsning eller presentation i förväg där du är i behov av proffskvalitet går det bra att kontakta SH Medieproduktion som hjälper dig med inspelning (arvode utgår). Läs mer och lägg din beställning Länk till annan webbplats..

Om formatet

Med ett quiz inbakat i din film engagerar du den som tittar och kan i efterhand även se hur deltagarna svarat. Informationen kan du sedan använda för att anpassa kommande seminarier eller föreläsningar.

I övrigt är formatet detsamma som en förinspelad föreläsning.

Viktigt för studenten: Viktigt att du tittar in i kameran, att du vänder dig till den som tittar. Att du visar på engagemang, har ett personligt tilltal och undviker stakningar, talticks etc.

Fördel: En mer arbetad inspelning kan användas fler gånger och du kan med fördel använda filmen i flippade upplägg.

Nackdel: Tar längre tid att förbereda och spela in än t.ex. en direktinspelad föreläsning via Zoom.

Se exempel

Exempel från Södertörns högskola på förinspelad föreläsning med stöd av Kaltura capture med quiz i materialet Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. (Walid al Saqaf, medieteknik B)

Spela in själv

Kaltura Capture
Zoom
PowerPoint
Redigera med Camtasia

Specifikt om Länk till annan webbplats.quiz Länk till annan webbplats. i video Länk till annan webbplats.

Om formatet

För formatet Förinspelad föreläsning med fokus på bildstöd (bilder/grafik/animeringar med inspelad video/röst) säger en läsning av artiklar att studenterna föredrar att inte behöva se den som presenterar i bild (Sweat, Alford s.6), att det är bättre att enbart visa din PP och spela in ljud till. IKT-pedagogernas erfarenheter från PP har dock visat att det är trevligt att inleda videon med bild (inspelad video) på sig själv. Det bidrar till att skapa en relation och ger en bra start på filmen. Det här gäller framförallt om den som pratar inte är känd för studenterna. Bilden på en själv kan sedan uteslutas i resten av inspelningen.

Formatet är mer känsligt gällande kvalitet. Du behöver prata levande och utan ticksljud, filmerna behöver vara kortare (max 10 minuter) samt erbjuda ett mer arbetat visuellt innehåll (Sweat Alford s.6).

I filmen kan du koncentrera innehållet och få med mycket på kort tid, men du måste vara noga med det visuella stödet, och arbeta med animeringar och grafiska objekt för att de ska bli lyckade ( Sweat, Alford s.6, Brame s.2).

Syfte: För studenterna inför en föreläsning eller ett seminarium. Kanske även som ett förklarande material på frågor som dykt upp under en föreläsning eller seminarium. En möjlighet är också att låta studenterna spela in en film med den här tekniken för att visa, förklara, berätta.

Att tänka på: . Du vill skapa material där text, bild och tal bidrar till ett utökat stöd för lärande. Ett tydligt exempel på hur du inte ska göra är att visa text men säga något helt annat (D.J. P Phillips How to avoid death by Power Point Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.). Vi tipsar om att ta del av Meyers principer för multimodalt lärande Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. (Maastricht univ.library) innan du sätter igång med att skapa en sådan här typ av grafikbaserad film.

Viktigt för studenten: Uteslut bilden på dig själv efter ev. introduktion och använd bara PP och din röst, den lilla bilden på dig stör. Använd bilder och animationer - att det händer något i bild ofta är viktigt för att hålla uppe motivationen att fortsätta titta (Sweat, Alford s.6).

Fördel: Kan om välproducerad användas genom fler kursomgångar och ger mer tid till aktivt lärande under seminarier och workshops (Alford s.6).

Nackdel: Tar en del tid i anspråk att producera. Du måste vara noga med det visuella stödet, och arbeta med animeringar och grafiska objekt för att de ska bli lyckade (Sweat s.6).

Se exempel

Film från Södertörns högskola skapad med stöd av PowerPoint med mycket animeringar och bilder Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. (IKT-pedagogerna)

Spela in själv

PowerPoint
Redigera med Camtasia

Om formatet

Kanske möts två experter och diskuterar en fråga eller så intervjuar en lärare en annan. Det är ett bra format för att skapa intresse och för att problematisera kring ett ämne. Mycket bra format för att ge svar (genom intervjuformatet) på frågor som du vet att studenterna har.

Viktigt för studenten: Om inspelningen sker i studio så variera gärna vem du tittar på, in i kameran och på din samtalspartner.

Viktigt för dig: Att visa på engagemang, att vara personlig. Titta både på den du intervjuar samt in i kameran. Vid behov visa bilder eller filmer på sådant som behöver exemplifieras.

Fördel: Skapar engagemang och du upplevs som personlig i både tilltal och genomförande.

Se exempel

Inspelad intervju från Södertörns högskola via Zoom Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. (Anders Nordström, statsvetenskap och Anna Nilsson, IKT-pedagog)

Exempel på inspelad intervju via zoom med två personer i rummet. Resurs från Rum för lärande Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.. (Emanuel Karlsten nätverket Rum för lärande, Anna-Eva Olsson och Magnus Hansson, Örebro universitet)

Spela in själv

Zoom
Kaltura Capture

Inspelningsstöd

Om du vill spela in en intervju där du är i behov av proffskvalitet går det bra att kontakta SH Medieproduktion som hjälper dig med inspelning (arvode utgår). Läs mer och lägg din beställning.

Om formatet

Du visar på olika handgrepp eller metoder för att tillägna sig framförallt praktisk kunskap. Kan användas både innan och efter till exempel en workshop.

Erfarenheter av formatet: Den här varianten av video används redan av Lärarutbildningen och Polisutbildningen. Inte minst via Youtube har formatet många tittare. Studier visar dock att en demonstration inte helt kan ersätta ett möte med en lärare som visar hur en gör med möjligheter att ställa frågor. Men en inspelad demonstration ger ändå värde då den är en förberedelse för till exempel en labb.

Du ska beskriva det du gör och utesluta sådant som inte är relevant för det du demonstrerar. Kort, beskrivande, koncist och precist är ledorden.

Kontakt med tittaren: Gärna en introducerande personlig presentation i helbild. Använd Du i tilltal, beskriv vad som syns i bild.

Nackdel: Det tar ett tag innan du blir bra på att skapa demonstrationsfilmer. I början kanske du stakar sig mycket, är ospecifik och gör onödiga utvikningar (Ibrahim) vilket gör filmerna både längre och mindre precisa.

Fördel: Kan användas flera gånger om tekniken som demonstreras är densamma. Du får mer tid över till att problematisera, guida, svara på frågor. Uppskattas av studenterna som ju är vana vid formatet via Youtube.

Se fler exempel på hur demonstrationsvideos Länk till annan webbplats. kan se ut, video och text Länk till annan webbplats. (Magnus Nohr, Høgskolen i Østfold)

Se exempel

Film från Södertörns högskola: demonstration inför praktiskt arbete Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. (Lärarutbildningen, Anna Nilsson)

Spela in själv

Zoom
Kaltura Capture

Inspelningsstöd

Om du vill spela in en intervju där du är i behov av proffskvalitet går det bra att kontakta SH Medieproduktion som hjälper dig med inspelning (arvode utgår). Läs mer och lägg din beställning.

Om formatet

Du visar på olika handgrepp eller metoder för att tillägna sig framförallt praktisk kunskap. Kan användas både innan och efter till exempel en workshop.

Erfarenheter av formatet: Den här varianten av video har testats av lärare på Södertörns högskola. Resultaten var slående positiva. När studenterna hade fått titta på förinspelade demonstrationer av hur de skulle skapa en komplex webbsida kunde arbetet på den gemensamma workshoppen användas till både praktiskt arbete och fördjupade frågor. Studenterna skapade till slut mycket avancerade webbsidor som skiljde ut sig i relation till de webbsidor som skapats i kursen där studenterna inte hade förinspelade demonstrationer att ta del av.

Studier visar just som i exemplet på att en demonstration inte helt kan ersätta ett möte med en lärare som skapar möjligheter för studenterna att öva, problematisera och ställa frågor. En inspelad demonstration ger ändå värde då den är en förberedelse för till exempel en labb.

Du ska beskriva det du gör och utesluta sådant som inte är relevant för det du demonstrerar. Kort, beskrivande, koncist och precist är ledorden.

Kontakt med tittaren: Gärna en introducerande personlig presentation i helbild. Använd Du i tilltal. Beskriv vad som syns i bild. Uteslut sådant som inte är relevant (C.J Brame).

Visuellt stöd: Bilder på det som demonstreras (kameran ska filma eller skärmen visa det som demonstreras).

Nackdel: Måste planeras och produceras med god framförhållning. Det tar ett tag innan du blir bra på att skapa demonstrationsfilmer. I början kanske du stakar sig mycket, är ospecifik och gör onödiga utvikningar (M.Ibrahim) vilket gör filmerna både längre och mindre precisa.

Fördel: Kan användas flera gånger om tekniken som demonstreras är densamma. Du får mer tid över till undervisning.

Se fler exempel på hur Länk till annan webbplats.Explainervideo Länk till annan webbplats. kan se ut, video och text Länk till annan webbplats.Magnus Nohr, Høgskolen i Østfold

Se exempel

Video från Södertörns högskola där IKT-pedagogerna i en skärminspelning visar hur du arbetar i Studiewebben Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Se intervju med Walid al Saqaf om hans erfarenheter av att arbeta med förinspelade videos i medieteknik B Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Spela in själv

Kaltura Capture
PowerPoint
Redigera med Camtasia

Om formatet

Läs introduktion till formatet Länk till annan webbplats. av den norska IKT pedagogen Magnus Nohr vid Østfold University College.

Kontakt med tittaren: Gärna en introducerande personlig presentation i helbild. Använd Du i tilltal. Uteslut sådant som inte är relevant.

Nackdel: Måste planeras och produceras med god framförhållning. Det tar ett tag innan du blir bra på att skapa bild och grafik som berättar. Det kan också vara en utmaning att bara prata om det som är relevant. I början kanske du stakar dig mycket, är ospecifik och gör onödiga utvikningar (M.Ibrahim) vilket gör filmerna både längre och mindre precisa.

Fördel: Kan användas flera gånger. Bra format om du vill låta studenterna själva, som en läraktivitet, arbeta med bild och berättelse utifrån ett ämne.

Se exempel

Bildberättelse från Østfold University College Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. (Erik Lund)

Spela in själv

PowerPoint
Redigera med Camtasia

Referenser till formaten ovan och fler tips

De referenser som hänvisas till i texterna om olika filmformat finns i sin helhet nedan. Det finns även fler tips på hur du kan få studenterna att aktivt ta del av din inspelade film.

C.J Brame, Effective Education al Videos: Principles and guidelines for maximizing student learning from video content, CBE –Life sciences Education 2016​

Danielsson J, et al: Is the effectiveness of lecture capture related to teaching approach or content type 2014 Computers & Education Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. 72:121–131​

Gorrisen P, et al: Students and recorded lectures: survey on current use and demands for higher education Research in Learning Technology Vol. 20, 2012​

Karnad A 2013 Student use of recorded lectures LSE Reasearch online​

Le A., et al: Online lecture accessibility and its influence on performance in skills-based courses, Computers and education​

Malhotra N. 2021 Asynchronous Video: A Powerful Way to Teach, Present, and Communicate with Students Inhämtat 20230516​

Guo Philip J. et al: How Video Production Affects Student Engagement:
An Empirical Study of MOOC Videos 2014, sid 45. ​

Phillips D. JP , How to avoid death By PowerPoint Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. (TEDxStockholmSalon)​

Anthony R. Sweat, Kenneth Alford, PhD, Getting Started with Blended Learning Videos, publicerad i Exploring New Models with Blended and Flipped Learning. 2019 ​

Maastricht univ.library https://www.youtube.com/watch?v=7B_p44LQUmQ Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Tydliggör vad studenterna behöver veta innan de ser filmen:

  • Vad är det för film, är det en föreläsning eller instruktion?
  • Vad har filmen för syfte? Vad ska de lära sig?
  • Hur lång tid tar uppgiften att genomföra?

Ställ frågor i början av filmen:

  • Vad ska studenten beakta när hen ser filmen?
  • Vad är viktigt att tänka på vid givet område?
  • Egen planering av givet område?
  • Uppmana till att tänka, skriva ned, diskutera, planera formulera, praktisera etc. när de ser/har sett filmen.

Ställ uppföljningsfrågor till studenten efter filmen:

  • Reflektera över vad du själv behöver göra utifrån vad som visats i filmen i relation till vad du ska lära dig, nästa föreläsning etc.
  • Vad tar du med dig till nästa tillfälle?
  • Fick du svar på dina frågor? Om inte, vad är det du fortfarande undrar över?

Information

Har du frågor om innehållet? Se kontakt i respektive plusbox

Önskemål om uppdateringar på sidan? - Fyll i detta formulär

Övriga frågor, vänligen vänd dig till info@sh.se

2024-05-03 av Karolina Olofsson