Du besöker just nu Medarbetarwebben utan att vara inloggad. Logga in för att ta del av innehåll för medarbetare.

Uppdragsutbildning

Uppdragsutbildning utgörs av kompetensutveckling, vidareutbildning och fortbildning. Den ska ha full kostnadstäckning. Uppdragsgivaren kan vara myndigheter, organisationer eller företag, aldrig enskild person. Deltagarna utses av uppdragsgivaren. Uppdragsutbildning regleras i en särskild förordning (SFS 2002:760).

Uppdragsutbildning är en egen utbildningsform vid sidan av den ordinarie anslagsfinansierade utbildningen. Det är endast en arbetsgivare som kan köpa utbildning åt sina anställda. Privatpersoner kan själv inte köpa en studieplats.

Rutin för etablering av kursdeltagare i Ladok

Oavsett hur en kurs ska ges så ska kursdeltagarna etableras i Ladok. När institution/ämne vill etablera kursdeltagare på uppdragsutbildning eller motsvarande i Ladok gör dessa på följande sätt:

  1. Mejlar lista med namn, personnummer, kurstitel, kursnivå och starttermin till uppdragsutbildning@sh.se Om kursen ska ge högskolepoäng ska även kurskod och kurstillfälleskod inkluderas.
  2. Avdelningen för verksamhetsutveckling och myndighetsstöd (AVM) kontrollerar därefter att
    a) avtal finns
    b) att eventuell kursplan är uppdragsutbildningsmärkt.
    Vid behov kontaktar AVM ämnet.
  3. AVM vidarebefordrar informationen till Ladok-handläggarna som säkerställer att kursen och att kurstillfället finns i Ladok.
  4. Det Ladok-handläggarna som etablerar kursdeltagarna i Ladok. Använd filen Mall etablera studenter (se nedan) som underlag och skickas till Ladok.

För mer information kontakta uppdragsutbildning@sh.se

Information

Har du frågor om innehållet? Se kontakt i respektive plusbox

Önskemål om uppdateringar på sidan? - Fyll i detta formulär

Övriga frågor, vänligen vänd dig till info@sh.se

2021-02-10 av Lena Sköld