Du besöker just nu Medarbetarwebben utan att vara inloggad. Logga in för att ta del av innehåll för medarbetare.

Internationella finansiärer

Här kan du hitta grundinformation om internationella finansiärer och program, framförallt från Europeiska finansiärer, men även andra inom Norden och med Östersjö-fokus.

 • Erasmus+ Partnerskap för samarbete (KA2)

  Erasmus+ är ett av EU:s mest framgångsrika program någonsin. Syftet är att bidra till internationalisering, ökad innovationsförmåga och spridning av goda resultat inom utbildningsområdet. År 2021 startar en ny sjuårsperiod för Erasmus+.

 • Europeiska forskningsrådet

  Europeiska forskningsrådets bidragsfinansiering är en del av Pelare 1 i Horisont Europa (HEU 2021-2027), EU:s ramprogram för forskning och innovation. Programmet genomförs av generaldirektoratet för forskning och innovation, som tillhör den europeiska kommissionen.

 • Europeiska Innovationsrådet

  Europeiska innovationsrådet är ett nytt EU-organ inrättat 2021 för att ge stöd till banbrytande och marknadsskapande innovation. Europeiska innovationsrådets finansieringsprogram är en viktig del av Pillar 3 i Horisont Europa-programmet, EU:s ramprogram för forskning och innovation.

 • Europeiska Institutet för Innovation och Teknik

  Europeiska institutet för innovation och teknik är ett EU-organ inrättat av Europeiska unionen 2008 för att stärka Europas innovationsförmåga. Det är en viktig del av Pillar 3 i Horisont Europa-programmet, EU:s ramprogram för forskning och innovation.

 • Finansiering för att bredda deltagandet i Horisont Europa

  Bredda deltagande och sprida spetskompetens är en viktig del i Horisont Europa programmet (HEU 2021-2027), EU:s ramprogram för forskning och innovation. Programmet genomförs av Generaldirektoratet för forskning och innovation, som tillhör Europeiska kommissionen.

 • Globala utmaningar - Horisont Europa

  Horisont Europa är det 9:e ramprogrammet för forskning och innovation som Europeiska unionen tagit fram. Programklustren 1–6 tillhör Pelare 2 i Horisont Europa-programmet, som handlar om globala utmaningar och industriell konkurrenskraft för Europa.

 • LIFE-programmet av EU

  LIFE-programmet är ett EU-program som inrättats av Europeiska unionen 1992.

 • Marie Sklodowska-Curie Actions

  Marie Skłodowska-Curie Actions (MSCA) är Europeiska unionens flaggskeppsprogram för att stödja vetenskaplig spetskompetens och samarbete mellan länder, sektorer och forskningsområden. MSCA kommer att fortsätta att ge stora möjligheter för forskare och organisationer inom Horizon Europe.

 • NordForsk

  NordForsk är en samarbetsorganisation som etablerades av den Nordiska ministerrådet. NordForsk implementerar nordiskt samarbete genom att finansiera samarbete inom forskning och forskningsinfrastruktur.