Du besöker just nu Medarbetarwebben utan att vara inloggad. Logga in för att ta del av innehåll för medarbetare.

Gå en kurs i höst!

Känner du behov av kompetensutveckling inom något område? Eller var det länge sedan du övade hjärt-och lungräddning? Högskolan anordnar ett flertal utbildningar för anställda, varav några är nya för hösten. Ta del av utbudet och anmäl dig!

- Jag vill uppmana alla högskolans medarbetare att kika igenom utbudet för kompetensutveckling, säger HR-chef Karin Borner. Passa på att gå en kurs! Jag är glad över att högskolan kan erbjuda en bredd i det interna kursutbudet och vi jobbar kontinuerligt för att kunna erbjuda utbildning efter behov.

En del kurser har ett specifikt datum och andra planeras in efterhand. Det finns också kontinuerliga utbildningsprogram för chefer samt kurser som anordnas i samarbete med högskolans företagshälsovård Avonova. Nedan följer några exempel på kurser som äger rum under hösten. Enheten för högskolepedagogik och bildning håller också ett flertal kurser och workshop, dessa återfinns på enhetens sida på sh.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Högskolan i statsförvaltningen och tjänstemannarollen 7 november

Kursen ska ge deltagarna en övergripande kunskap om den svenska förvaltningen. Särskilt fokus är på högskolornas plats i förvaltningssystemet och hur styrningen går till inom staten. Kursen behandlar också den offentliga tjänstemannarollen.

Ny utbildning: Inkluderande arbetsplats 9 november och 6 december

Målgruppen för kursen är samtliga anställda. Du får ökad kunskap, kompetens och medvetenhet om kränkande särbehandling, trakasserier och sexuella trakasserier.

Ny utbildning: Hot på nätet 16 november

Syftet med kursen är att anställda på högskolan ska få kännedom om vad lagstiftningen säger om hot på nätet och vad den som blir utsatt kan göra. Hur går en anmälningsprocess till? Vad ska/kan man som t.ex. lärare göra om man själv eller en student blir utsatt för hot?

Första hjälpen vid olycksfall samt hjärt- och lungräddning 20 november

Kursen består av två delkurser och det är möjligt att bara gå den ena delen. På hjärt- och lungräddningskursen får du grundläggande kunskaper i livräddande första hjälpen och första hjälpen vid hjärtstopp. Hantering av hjärtstartare ingår också. Delen som handlar om första hjälpen vid olycksfall tar bland annat upp sårskador, cirkulationssvikt och brännskador.

Högskolans digitala coach för kompetensutveckling

Som medarbetare på Södertörns högskola har du möjlighet att få hjälp av en digital coach som stöttar dig i användandet av olika digitala verktyg. Du kan exempelvis få stöd i att komma igång med Zoom, Teams eller OneDrive. Är du ny personal så kan du boka en tid för en allmän introduktion till högskolans digitala miljö. Läs mer och boka en tid på sidan Digitalt stöd.

Livs- och karriärutvecklingsprogram (LoK)

Funderar du på om du befinner dig på rätt plats i karriären? Vill du ha hjälp med att hitta en balans mellan arbete och fritid? Få reda på vad du kan göra för att stärka dig i din yrkesroll? Då kan Livs- och karriärutvecklingsprogrammet vara något för dig! Läs mer om LoK.

Kontakt

Kontaktperson för högskolans utbildningar är Anna-Karin Aldrin, HR-avdelningen.

Information

Har du frågor om innehållet? Se kontakt i respektive plusbox

Önskemål om uppdateringar på sidan? - Fyll i detta formulär

Övriga frågor, vänligen vänd dig till info@sh.se