Du besöker just nu Medarbetarwebben utan att vara inloggad. Logga in för att ta del av innehåll för medarbetare.

 • Start
 • / Puffnyheter
 • / Forskare eller lärare? Sök medel för samverkan med högskolans samverkansparters

Forskare eller lärare? Sök medel för samverkan med högskolans samverkansparters

Person som går på torg

Nu kan forskare och lärare vid Södertörns högskola söka medel för personrörlighetsutbyten samt projekt och aktiviteter tillsammans med högskolans strategiskt utvalda samverkansparters Botkyrka kommun, Huddinge kommun, Stockholms stad och Järfälla kommun.

Att skapa och utveckla strategiska partnerskap är ett prioriterat utvecklingsområden för högskolans strategiska samverkansarbete sedan 2017.

För att finansiera gemensamma satsningar i form av aktiviteter och projekt med högskolans strategiskt utvalda parters kan forskare/lärare nu söka initieringsmedel/planeringsbidrag. Det går också att söka medel för ett personrörlighetsutbyte där du som forskare/lärare tillbringar max 20% av din arbetstid i 6 månader i någon av kommunernas verksamheter. Medel söks tillsammans med kommunerna enligt instruktioner i utlysningstexterna (i plusboxarna nedan).

Deadline för ansökningarna är 8 februari 2023. Kontakta samverkan@sh.se vid frågor.

Södertörns högskola har strategiska partnerskapsavtal med Botkyrka kommun, Huddinge kommun och Stockholms stad samt en avsiktsförklaring med Järfälla kommun/Barkarby Science.

För att finansiera gemensamma satsningar i form av aktiviteter och projekt med högskolans strategiskt utvalda parter kan forskare/lärare nu söka initieringsmedel/planeringsbidrag.

Hur mycket kan man söka och till vad?

Upp till 150 000 kr kan sökas för större aktiviteter. Lön ska anges med alla indirekta kostnader/OH. Pengarna kan till exempel användas till att utveckla en gemensam ansökan eller projektidé kring forsknings- eller utbildningssamverkan och samverkan som kan bidra till tillgängliggörandet av kunskap eller innovation, eller planera för ett framtida samarbete. Det kan också användas till att testa nya modeller för utbildningssamverkan, att arbeta fram en uppdragsutbildning i samverkan med extern part eller skapa mötesplatser. Aktiviteter och projekt med Huddinge kommun och Botkyrka kommun ska matcha de fokusområden som finns inom respektive partnerskap.

Exempel på aktiviteter som kan finansieras:

 • Möten för idégenerering och projektplanering med aktörer inför en gemensam ansökan om externfinansiering.
 • Konferens för kunskapsöverföring mellan olika aktörer.
 • Aktiviteter för att ta fram en uppdragsutbildning/forskningsuppdrag tillsammans med en extern part.
 • Skapa mötesplatser/plattformar/arenor för forskare/lärare och verksamhetsansvariga ute i andra organisationer där verksamhetsnära utmaningar formuleras till vetenskapligt intressanta frågeställningar för forskningsuppdrag, gemensamma forskningsprojekt och studentarbeten.

Vem kan söka?

Medel söks av forskare/lärare på SH tillsammans med den externa organisationen som förväntas bidra genom att täcka sina egna kostnader (inkl. lönekostnader) som motsvarar sökt belopp.

Hur gör man?

För att undvika att lägga ner tid på att skriva en ansökan som inte matchar utlysningen föreslås ett möte (mail, telefon eller fysiskt möte) med en handläggare för samverkan för att stämma av projektidén. Kontakta samverkan@sh.se

Ansökan skickas in efter samråd med närmaste chef, vilken ska cc:as.

Deadline är 8 februari 2023. Projektet måste påbörjas under 2023. En kort rapport skickas in 4 veckor efter projektets/aktivitetens slut.

Ansökan (max 2 sidor) ska innehålla följande rubriker:

 • Beskrivning av idén
 • Syfte/mål
 • Genomförande och tidsplan
 • Förväntat resultat och möjliga effekter
 • Plan för spridning av resultat
 • Beskrivning av fortsättning efter aktiviteten/varaktighet
 • Kontaktperson för den externa organisationen med kontaktuppgifter
 • Budget som beskriver både egna utgifter och den delen som samverkanspart står för enligt:

Sökande SH: aktivitet

Sökande SH: kostnad

Extern organisation: aktivitet

Extern organisation: kostnad

Totalt:
Sökt belopp:
Lägg till extra kolumner och rader vid behov.

Bedömningskriterier

Projektets samverkanspotential bedöms av strategiska samverkansrådet, eller grupp utsedd av rådet utifrån syfte, ömsesidighet, genomförbarhet, fortsättning/varaktighet och möjlig effekt.

Bilaga

Innehåll i kommande verksamhetsplaner 2023/2024 för Huddinge kommun och Botkyrka kommun Word, 21.9 kB, öppnas i nytt fönster.

Du som är lärare eller forskare vid Södertörns högskola, har nu möjlighet att ansöka om medel för en tidsbegränsad vistelse hos någon av högskolans strategiskt utvalda partners (Botkyrka kommun, Huddinge kommun, Stockholms stad och Järfälla kommun). Syftet ska vara att initiera och förstärka samverkan. Vistelsens omfattning ska maximalt motsvara deltid 20% i sex månader. Fördelning av tiden kan variera beroende på vad som lämpar sig bäst för innehållet. Utbytet ger möjligheter till:

 • Kompetensutveckling
 • Ökad förståelse för den andra organisationen
 • Initiering och förstärkning av samarbeten och långsiktiga relationer
 • Uppslag till forskning, utbildning och nya gemensamma projekt
 • Inspiration till nya arbetssätt
 • Utökade nätverk

Vilka kan söka?

Lärare och forskare vid Södertörns högskola.

Villkor för utbyte

Du som ansöker tar själv kontakt med organisationen du vill tillbringa tid hos. Mottagarorganisationen utser en person på relevant nivå som fungerar som värd. Tillsammans med mottagarorganisation formulerar du syfte, omfattning, arbetsuppgifter och förväntat resultat av utbytet. Utbytet ska bidra till relationer mellan Södertörns högskola och organisationen som sträcker sig bortom vistelseperioden samt ge den deltagande möjlighet att utveckla sin kompetens. Den sökande ska ges en fysisk arbetsplats hos mottagarorganisationen och aktivt delta i verksamheten där. Detta styrks genom att kontaktperson i mottagarorganisationen cc:as när ansökan skickas in. Utbyten med Huddinge kommun och Botkyrka kommun ska matcha de fokusområden som finns inom respektive partnerskap, se bilaga.

Ansökan skickas in efter samråd med närmaste chef, vilken också ska cc:as.

Vistelserna ska starta under 2023.

För att undvika att lägga ner tid på att skriva en ansökan som inte matchar utlysningen föreslås ett möte (mail, telefon eller fysiskt möte) med en handläggare för samverkan för att stämma av projektidén. Kontakta samverkan@sh.se

Ansökan

Maila in din ansökan om högst 2 A4-sidor till ssr@sh.se senast 8 februari 2023. Den ska innehålla:

 • Mycket kort beskrivning av ditt nuvarande arbete (undervisning, forskning, samverkan).
 • Motivering av val av organisation.
 • Beskrivning av vad utbytet kan tillföra undervisning och forskning.
 • Beskrivning av vad deltagande kan tillföra i form av kompetensutveckling.
 • Beskrivning av tänkt upplägg på vistelsen.
 • Uppgift om mottagarorganisation, namngiven kontaktperson samt stödbrev som bekräftar deltagande.
 • Specifikation av lönekostnader (lön, lkp, OH) samt eventuella resekostnader.

Bedömningskriterier

Ansökan bedöms av, eller grupp utsedd av, Strategiska samverkansrådet. Kriterier för bedömning är:

 • Utbytets mervärde för båda parter
 • Genomförbarhet
 • Potential för fortsatt samverkan mellan parterna efter projektets slut.

Finansiering

Finansieringen täcker kostnader motsvarande max 20% deltid i sex månader under vistelsen, det vill säga lön (inkl. indirekta kostnader/OH) och resor, däremot inte uppdrag eller konsultverksamhet.

Dokumentation, rapportering, spridning av erfarenheter

Du som tilldelas medel förbinder dig att dokumentera vistelsen genom att skriva en kort rapport om max fem sidor med utgångspunkt i ansökans utfästelser samt bidra till synliggörande och spridning av erfarenheter.

Kontaktuppgifter

Samverkan@sh.se

Bilaga

Innehåll i kommande verksamhetsplaner 2023/2024 för Huddinge kommun och Botkyrka kommun Word, 21.9 kB.

Information

Har du frågor om innehållet? Se kontakt i respektive plusbox

Önskemål om uppdateringar på sidan? - Fyll i detta formulär

Övriga frågor, vänligen vänd dig till info@sh.se