Du besöker just nu Medarbetarwebben utan att vara inloggad. Logga in för att ta del av innehåll för medarbetare.

  • Start
  • / Puffnyheter
  • / Lärare, forskare och doktorander upplever många administrativa processer och arbetsuppgifter som omständliga

Lärare, forskare och doktorander upplever många administrativa processer och arbetsuppgifter som omständliga

Det visar den första delrapporten från projektet om att identifiera och kartlägga betungande administrativa arbetsuppgifter och processer. Rapporten är en resultatredovisning av enkäten som gick ut till samtliga medarbetare i juni 2022.

Bakgrunden till enkäten är att rektor Gustav Amberg har bett Anders Ivarsson Westerberg, professor i offentlig förvaltning, Anna Maria Jönsson, professor i medie- och kommunikationsvetenskap och Hans E Andersson, förvaltningschef och docent, att kartlägga vilka arbetsuppgifter som högskolans medarbetare upplever som administrativt betungande.

Undersökningen är i grunden problemorienterad och syftar inte till en generell värdering av högskolans administrativa arbete och processer. Projektets syfte är att underlätta och förenkla för alla medarbetare på högskolan.

- En tydlig trend inom olika sektorer i den offentliga förvaltningen är att medarbetare upplever alltmer betungande arbetsuppgifter av administrativ karaktär. Ett sådant här projekt behövs på Södertörns högskola, och sannolikt även på andra arbetsplatser, säger Anders Ivarsson Westerberg.

Enkäten genomfördes som en totalundersökning. De svarande representerar högskolans medarbetare i stort med hänsyn till olika bakgrundsfaktorer. Svarsfrekvensen fastställdes till 47,5%.

- Medarbetarna uttrycker i enkätsvaren att administrativa processer och arbetsuppgifter är omständliga. Även om problem finns gällande mängden dokumentation, arbetsfördelning, möten och digitala verktyg upplevs dessa inte som lika besvärande, menar Johan Sandén, utredare inom projektet.

T/A-personal upplever mindre problematik än lärare, forskare och doktorander, men samtidigt har många inom denna grupp avstått att värdera många processer och arbetsuppgifter. För att både fördjupa och komplettera enkätresultaten ska nu fokusgrupper genomföras med medarbetare.

- Vi är fortfarande i ett skede där vi genererar kunskap om problematiken. Genom enkäten har vi fått ett underlag för de områden där många medarbetare upplever omständliga arbetsprocesser. Fokusgrupperna syftar till att vidga och fördjupa kunskapen om vad som upplevs som problemet. Avsikten är att därefter arbeta mer lösningsorienterat. Vi bedömer att vi kan förenkla en hel del, men vi vet också att det är svårt att nå så långt som många av oss skulle önska inom vissa områden, säger Anna Maria Jönsson.

Mer information och anmälan till fokusgrupperna

Anmäl ditt intresse för att delta i fokusgrupper Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Läs mer om fokusgrupperna

Läs den fullständiga rapporten

Information

Har du frågor om innehållet? Se kontakt i respektive plusbox

Önskemål om uppdateringar på sidan? - Fyll i detta formulär

Övriga frågor, vänligen vänd dig till info@sh.se