Du besöker just nu Medarbetarwebben utan att vara inloggad. Logga in för att ta del av innehåll för medarbetare.

 • Start
 • / Puffnyheter
 • / Har du möjlighet att delta i ett samtal om administrativt arbete och administrativa processer på högskolan? Du behövs!

Har du möjlighet att delta i ett samtal om administrativt arbete och administrativa processer på högskolan? Du behövs!

Projektet om att identifiera och kartlägga administrativt betungande arbete på högskolan går vidare. Nu behövs deltagare till de fokusgrupper som träffas i november. Grupperna kommer fördjupa sig i vad som är administrativt belastade, hur information hittas, interna processer, schemaläggning med mera.

Det övergripande syftet med projektet är att generera systematisk kunskap om administrativt arbete på högskolan. I ett senare skede ska möjliga förbättringar för administrativa rutiner identifieras. I juni genomfördes en enkätundersökning och utredningen fortsätter nu med fokusgrupper med medarbetare.

Fokusgrupperna är organiserade utifrån två syften. Dels att komplettera enkätresultaten, dels att fördjupa och söka detaljerad information kring särskilda teman som uppmärksammades i enkäten.

Fokusgrupper för att komplettera enkätresultaten

Följande fokusgrupper är planerade för att komplettera enkätresultaten:

 1. Avdelningsföreståndare, 1/11 kl. 10-12 i MC241
 2. Teknisk-administrativ personal på institutionerna, 7/11 kl. 14-16 i MA876
 3. Teknisk-administrativ personal på den gemensamma förvaltningen, 14/11 kl. 13-15 i MA876
 4. Lärare, forskare och/eller doktorander, 15/11 kl. 13-15 i MA876
 5. Postdoktorer, biträdande lektorer, projektforskare, eller andra relativt juniora lärare och forskare med tidsbegränsad anställning, 23/11 kl. 10-12 i MA876

Vid dessa intervjuer kommer samtalet vara relativt öppet kring vad som är särskilt administrativt belastande, men samtidigt fokusera på så specifika omständigheter som möjligt - belastande för vem och på vilket sätt är viktiga följdfrågor.

Fördjupande fokusgrupper på teman

För att fördjupa enkätresultaten ska fokusgrupper också genomföras på nedanstående teman.
Till fokusgruppen om information (1) är samtliga personalkategorier inbjudna, medan fokusgrupperna 2-5 riktar sig till lärare och forskare men även doktorander.

 1. Att hitta information på högskolan (sh.se, Medarbetarwebben och Teams), 31/10 kl. 14-16 i MA876
 2. Handläggningsprocesser gällande kurs- och utbildningsplaner, 16/11 kl. 10-12 i MA876
 3. Interna processer kring att ansökan om, och administrera, extern forskningsfinansiering (inkl. budgetering), 21/11 kl. 14-16 i MA876
 4. Disciplinärenden, 22/11 kl. 10-12 i MC241
 5. Schemaläggning, 23/11 kl. 13-15 i MC241

Anmälan

Välkommen att anmäla intresse om att delta så snart som möjligt!

Anmälningsformulär till fokusgrupper Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Samtalen kommer att spelas in och transkriberas för att ta tillvara på all information som framkommer.

Information

Har du frågor om innehållet? Se kontakt i respektive plusbox

Önskemål om uppdateringar på sidan? - Fyll i detta formulär

Övriga frågor, vänligen vänd dig till info@sh.se