Du besöker just nu Medarbetarwebben utan att vara inloggad. Logga in för att ta del av innehåll för medarbetare.

Uppdrag från regeringen: minska energiförbrukningen

Vad gör högskolan för att minska energiförbrukningen och minska kostnaderna för energianvändning? Och vad kan du göra? Ta del av de åtgärder som nu kommer att vidtas.

Uppdrag från regeringen

Samtliga statliga myndigheter med fler än tio anställda har av regeringen fått i uppdrag att minska sin energianvändning och även återrapportera energianvändning och energibesparande åtgärder varje månad fram till mars 2023. Högskolan ser dock anledning att hålla i detta och fortsatt vidta åtgärder som minskar energikostnaderna.

– Stiftelsen Clara är högskolans stora fastighetsägare och de gör bedömningen att kostnaderna för energiförbrukningen kommer att uppgå till 2,8 miljoner kronor för 2022, vilket kan jämföras med ca 1,9 miljoner kronor 2021, säger Per Noresund, avdelningschef för Campus- och IT-avdelningen. 

Vad gör högskolan för att sänka energiförbrukningen?

Den viktigaste åtgärden är att se över inomhustemperaturen.

– Vi kommer att be fastighetsägarna att sänka inomhustemperaturen där så är möjligt, säger Per Noresund. Det innebär att vi eftersträvar att ha en balanserad värme om 19-21°C i fastigheterna. Men, med det sagt, temperaturen kan variera mellan två kontorsrum och om någon medarbetare upplever att temperaturen blir alltför låg så behöver det felanmälas via formulär Öppnas i nytt fönster. på medarbetarwebben. Fastighetsägaren kommer då att mäta temperaturen i rummet och vidta eventuella åtgärder.

Utöver sänkningen av inomhustemperaturen kommer följande åtgärder att vidtas:

 • Datorer och skärmar kommer automatiskt att stängas i de allmänna studentdatorsalarna mellan klockan 22:30-07:00 (ämnesspecifika datorsalsdatorer stängs ner 00:10 och kan startas upp av studenterna själva).
 • Personaldatorer som finns på plats på högskolan kommer automatiskt att stängas av på kvällstid (men med möjlighet att skjuta upp nedstängningen om man tex. sitter och arbetar).
 • Kopiatorer och skrivare kommer snabbare att gå ner i pausläge.
 • Fler delar i serverhallar och annan utrustning kommer under vissa tidsperioder att stängas ner.
 • Den automatiska släckningen av lokaler kommer att tidigareläggas.
 • Ventilation i husen kommer att startas senare och stängas av tidigare.
 • Gamla armaturer och belysningsdon kommer fortsatt att bytas ut till till/mot LED.
 • Fönster kommer att tätas där så behövs.
 • Bastuaggregaten stängs av.
 • Spisar som finns på högskolan stängs av.
 • Kontroller för eventuella värmeläckage kommer att göras och åtgärder vidtas där det behövs.
 • En dialog med högskolans övriga hyresgäster om att be dem att bidra till sänkningen av energiförbrukningen.

Långsiktiga projekt för inomhusklimatet

För att förbättra inomhusklimatet i Moas båge och i Primus har två projekt inletts. I Moas båge kommer fastighetsägaren Stiftelsen Clara planeras för att sätta upp markiser för att under sommarmånaderna att kunna sänka användandet av kylsystemet. Med markiser är avsikten att solinstrålningen ska minska kraftigt och därmed minskas behovet av kylning.

I Primus beräknas den stora åtgärden vara att byta fönster. Det är emellertid en större investering och som Stiftelsen Clara kommer att behöva utreda mer noggrant.

Om högskolans energianvändning och klimatsystem

Högskolans klimatsystem är dimensionerat efter kylsystemet. Kylsystemet styrs så att den ackumulerade kylan i byggnadsstommen utnyttjas i första hand för att ge en inomhustemperatur på +19°C till +23°C under vintertid och +21°C till +25°C under sommartid.

Uppvärmningen sker med förvärmd tilluft och radiatorer eller golvvärme. Radiatorerna är försedda med termostatventiler med inställbar och låsbar maxtemperatur (21°C). Under sommaren är radiatorsystemen avstängda och inomhusklimatet regleras via ventilationen. Lokaler med särskilda kylbehov (datorsalar, laboratorier) kyls dels med ventilationsaggregat (kyld tilluft), dels med lokala kylenheter.

Det är framför allt värme, kyla och ventilation som kräver mycket energi i byggnader. Därtill kräver belysningen en relativt stor mängd energi. Båda högskolans hyresvärdar, Stiftelsen Clara och Akademiska Hus, har tidigare gjort energibesparande investeringar.

Vad du kan göra för att minska högskolans energiförbrukning

Även var och en av oss kan bidra till att minska högskolans energiförbrukning. Du bör:

 • begränsa antalet utskrifter och kopiering.
 • undvika att åka hiss.
 • se till att fylla diskmaskiner väl och att använda eco-program.
 • minska användandet av varmvatten vid handtvätt och duschning.
 • undvika att öppna fönster.
 • inte använda annan elektrisk utrustning än den som högskolans tillhandahåller, till exempel egna kaffebryggare, lampor och liknande (det är inte tillåtet att använda värmeelement på rummen).
 • När du går på lunch, möten, föreläsningar eller går hem för dagen släck alla dina lampor, stäng av din skärm och dator på ditt kontor.

Samarbete mellan flera parter

I diskussionerna med fastighetsägarna kring möjliga åtgärder för att sänka energiförbrukningen deltar även Charlotta Warmark, miljösamordnare, och Jesper Alvarsson, rektorsråd med inriktning mot hållbarhet varit delaktiga. Vid frågor eller funderingar, kontakta Alexander Madoson Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster., Campus- och IT-avdelningen.

Information

Har du frågor om innehållet? Se kontakt i respektive plusbox

Önskemål om uppdateringar på sidan? - Fyll i detta formulär

Övriga frågor, vänligen vänd dig till info@sh.se