Du besöker just nu Medarbetarwebben utan att vara inloggad. Logga in för att ta del av innehåll för medarbetare.

Nya mediaportalen – både bilder och grafisk design

Högskolans utbildning, forskning och samverkan innehåller många olika former av kommunikation. Varje situation är unik och det finns många olika behov. För att stötta den del av kommunikationen där bilder eller grafisk formgivning behövs finns nu Mediaportalen.

Precis som den tidigare mediabanken innehåller mediaportalen bilder, illustrationer och logotyper. Det som är nytt är att mediaportalen också innehåller så kallade designmallar – mallar för egen grafisk formgivning i enlighet med högskolans kommunikativa plattform. Mediaportalen kan användas av alla medarbetare inom högskolan och ger var och en möjlighet att utforma sin kommunikation med hjälp av bildmaterial och grafisk design.

I samband med övergången från den gamla mediabanken till den nya mediaportalen har bilderna setts över och rensats. Dataskyddsförordningens krav har införlivats i den nya mediaportalen, vilket bland annat är skälet till att du behöver ange var ett personporträtt kommer att användas. I händelse av att ett bildmedgivande dras tillbaka kan bilderna spåras och bytas ut. Detsamma gäller för bilder som representerar konstverk som finns inom högskolan, då vi årligen behöver redovisa vilka konstverk som har varit en del av högskolans kommunikation i enlighet med upphovsrätten.

– Att på ett enklare sätt kunna efterleva olika lagkrav är också en av anledningarna till att den nya mediaportalen har upphandlats, säger kommunikationschef Kenneth Wall.

Jämfört med den tidigare mediabanken innehåller mediaportalen också en uppsättning designmallar. Dessa kan användas av alla medarbetare utan någon tidigare kunskap inom grafisk formgivning.

– I nuläget finns 15 designmallar som till exempel diplom, brevhuvuden, affischer och foldrar, säger Kenneth Wall. Designmallarna är semi-flexibla, det vill säga att högskolans symbol (logga), typsnitt och annat är fast i mallen. Som användare kan du dock ändra exempelvis rubrikstorlek, från svensk till engelsk symbol och ibland även färger. I flera mallar kan bilder fogas in och dessa hämtas då från bildbanken i mediaportalen.

Med designmallarna svarar du själv för produktionen av ditt grafiska material. Du får sedan en pdf som du kan välja att använda i din digitala kommunikation, printa själv eller skicka till tryckeriet för tryck. I de fall då du har ett större behov av grafisk formgivning än vad designmallarna kan hjälpa till med, kan högskolans upphandlade kommunikationsbyrå stötta. Du behöver då ha finansiering för det.

Såväl bilder som designmallar uppdateras och utvecklas kontinuerligt. Har du önskemål eller frågor kring den nya mediaportalen kan du vända dig till kommunikationsstod@sh.se.

Så här fungerar mediaportalen

Du når mediaportalen via verktyg i inloggat läge på Medarbetarwebben. Väl inne i mediaportalen har du tillgång till bilder och till designmallar.

Bilder

Bilderna är förknippade med personer, platser eller aktiviteter på Södertörns högskola och används när högskolan är avsändare – i våra egna kanaler. Bilderna finns i en mappstruktur. Du kan också söka efter en bild med hjälp av sökord, eller genom att ange exempelvis filtyp eller andra specifika egenskaper.

Bildredovisning

För att möta kraven på GDPR och underlätta i de fall en bildrättighet dras tillbaka måste du vid nedladdning av personporträtt eller foto av konstverk redovisa hur bilden ska användas. Det gör du genom att fylla i tex. webbadressen i den ruta som kommer upp automatiskt när du hämtar filen.

Om du saknar en bild i mediaportalen

Om du har blivit fotograferad och tidigare fanns med i Mediabanken, men nu saknar din bild i den nya Mediaportalen, kan det bero på att du inte har signerat det digitala bildmedgivandet. Titta i din mejlkorg efter ett mejl från MediaflowPro. I detta mejl finns information om hur du signerar medgivandet. Läs mer i tidigare nyhet på Medarbetarwebben Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.. Har du inte fått något mejl, kontakta kommunikationsstod@sh.se.

Designmallar

I mediaportalen, längst ned till vänster i mappstrukturen, finns designmallarna. Det är mallar som du kan använda för att skapa till exempel diplom, brevhuvuden, affischer och foldrar.

Mallarna är semi-flexibla, det vill säga att loggor och annat ligger fast medan du kan ändra exempelvis rubrikstorlek. Markera filen du vill använda, hämta filen och använd mallen. Du kan spara filen och jobba vidare med den vid ett senare tillfälle.

Om du med designmallarna tar fram en produkt som ska tryckas, som till exempel en roll-up, skickar du tryckunderlaget till högskolans tryckeri. För mer information om trycksaker och tryckeri, gå till sidan Kommunikationsstöd Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Information

Har du frågor om innehållet? Se kontakt i respektive plusbox

Önskemål om uppdateringar på sidan? - Fyll i detta formulär

Övriga frågor, vänligen vänd dig till info@sh.se