Du besöker just nu Medarbetarwebben utan att vara inloggad. Logga in för att ta del av innehåll för medarbetare.

Nominera hedersdoktor 2024 vid Södertörns högskola

Akademisk högtid

Inför nästa akademiska högtid, som äger rum 9 februari 2024, bjuder Fakultetsnämnden in medarbetare och studenter till att nominera personer som hedersdoktor vid Södertörns högskola. Vid akademiska högtider promoveras en eller flera hedersdoktorer, och det är Fakultetsnämnden som beslutar vem som ska utses inför varje akademisk högtid.

En hedersdoktor kan enligt nu gällande riktlinjer vara:

  • En person som har avlagt doktorsexamen och som betytt mycket för lärosätets forskning, utbildning eller samverkan.
  • En person som i kraft av andra, icke-akademiska, framstående meriter och insatser inom t.ex. kultur, folkbildning, pedagogik, civilsamhälle, offentlig sektor eller näringsliv varit betydelsefull och inspirerande för lärosätets forskning, utbildning eller samverkan.

Tidigare hedersdoktorer

2013: Piotr Sztompka
2014: Rosa Taikon
2015: Nick Couldry
2016: Chantal Mouffe
2017: (ingen akademisk högtid)
2018: Sten Heckscher
2019: Diana Mishkova
2020: Elena Marushiakova
2021: Andrea Petö
2022: Rainer Hartleb
2023: Julia Kristeva

Nominera till Fakultetsnämnden

Medarbetare och studenter genom studentkåren är välkomna att nominera kandidater till utnämningen som hedersdoktor. Sista datum är 18 augusti 2023. Mejla ditt förslag med motivering om max en A4-sida till Fakultetsnämnden. Fakultetsnämnden beslutar om en rangordning bland inkomna nomineringar. Nomineringar till hedersdoktorer är konfidentiella till dess beslut har fattats, vederbörande har tackat ja och en kommunikationsplan har utarbetats.

Information

Har du frågor om innehållet? Se kontakt i respektive plusbox

Önskemål om uppdateringar på sidan? - Fyll i detta formulär

Övriga frågor, vänligen vänd dig till info@sh.se