Du besöker just nu Medarbetarwebben utan att vara inloggad. Logga in för att ta del av innehåll för medarbetare.

  • Start
  • / Puffnyheter
  • / Innovation Station Flemingsberg – ny plats för samverkan och innovation på högskolan

Innovation Station Flemingsberg – ny plats för samverkan och innovation på högskolan

En co-workingmiljö i samarbete med Flemingsberg Science öppnade på högskolan i början av maj. Utvecklingsarbetet pågår kontinuerligt och den formella invigningen blir i höst. Men redan nu finns alltså en innovationshubb och mötesplats på plan sex i Moas båge: Innovation Station - Flemingsberg.

I takt med att högskolan utvecklar strategiska partnerskap, samverkan med externa organisationer och satsar på entreprenörskap och social innovation ökar behoven av gemensamma mötesplatser.

- En gemensam mötesplats skapar förutsättningar för samverkan, och med det också innovation och ökat nyttiggörande. En gemensam plats i Södertörns högskolas regi skapar stor synlighet för högskolans forskning och utbildning och visar tydligt hur högskolan bidrar till samhällsutvecklingen i och utanför Flemingsberg, säger Dan-Anders Lidholm, enhetschef för Externa relationer på Södertörns högskola.

Gemensam mötesplats

Innovation Station ska vara en stimulerande co-workingmiljö för människor, idéer, kunskap och kreativitet. Akademi, företag, start-ups och andra organisationer erbjuds infrastruktur, nätverk och möjligheter till idé- och affärsutveckling samt ett program för seminarier och workshops.

Lokalerna utrustas med kontorsplatser, skrivare, kopiator, kaffemaskin och tillgång till wi-fi. Lokalerna är, vid sidan av Södertörns högskolas egna verksamheter, öppna för de som hyr kontorsplats eller deltar i miljön genom medlemskap.

Redan nu finns befintliga aktiviteter i lokalerna, exempelvis:

  • Social Impact Hub – workshopserie för social innovation och nyttiggörande för forskare/lärare, studenter och inbjudna gäster.
  • Rådgivning för lärare/forskare gällande innovation, samverkan och entreprenörskap.
  • Rådgivning för studenter gällande innovation, samverkan och entreprenörskap.
  • Den utmaningsdrivna kursen Challenge Driven Innovation som har sina workshops på Innovation station.
  • Workshops med samarbetspartners.
  • Flera samverkansgrupper förlägger också sina möten till Innovation Station.

Varför Campus Flemingsberg?

Campus Flemingsberg har en tydlig specialisering mot högre utbildning/forskning och sjukvård, en omfattande högskoleverksamhet med nära 20 000 studenter och ett stort universitetssjukhus med betydande forskning. Nödvändiga basaktörer inom forskning och utveckling finns därmed på plats för att fortsätta utveckla en kreativ innovationsmiljö. På campus finns en bredd av ämnesområden som, tillsammans med den geografiska närheten till varandra, ger goda förutsättningar för tvärvetenskapliga samarbeten och en växande kreativ verksamhet.

Vad händer nu?

Co-workingmiljön ska fortsätta utvecklas och fungera som kontorsyta, showroom och gemensam projekt- och mötesrumsyta. SH Innovation, Drivhuset, Flemingsberg Science, kommunernas näringslivsenheter och en mix av hyresgäster med inriktning mot en bred definition av kulturella och kreativa näringar, med flera, ska kunna samlas under samma tak.

- Framförallt vill vi locka en mångfald av aktörer verksamma inom kulturella och kreativa näringar, exempelvis spel, scenkonst, konst och medieproduktion men också aktörer inom hållbar utveckling och “well-being” till vår nya miljö, säger innovationsledaren och föreståndaren Johan Bornebusch. Nu ska vi skapa kännedom om Innovation Station, med målet att skapa social tillväxt och hållbar utveckling samt påverka lokalt i Flemingsberg. Tillsammans uppnår vi mer, helt enkelt!

Dan-Anders Lidholm, enhetschef Externa relationer (dan-anders.lidholm@sh.se, 073-819 30 40)

Johan Bornebusch, föreståndare för co-workingmiljön (johan.bornebusch@sh.se, 070-373 10 13)

Information

Har du frågor om innehållet? Se kontakt i respektive plusbox

Önskemål om uppdateringar på sidan? - Fyll i detta formulär

Övriga frågor, vänligen vänd dig till info@sh.se