Du besöker just nu Medarbetarwebben utan att vara inloggad. Logga in för att ta del av innehåll för medarbetare.

Vanliga frågor om textrobotar i högskoleundervisning

Har du frågor kring de AI-baserade textrobotar som diskuterats i medierna på sistone? Lärare och forskare från ämnena Medieteknik och Informatik på högskolan har sammanställt en lista med svar på vanliga frågor om textrobotar i högre utbildning.

Ett högaktuellt ämne är så kallade "textrobotar" som självständigt kan producera text som inte går att skilja från vad människor skriver, och som kan ge utförliga svar på relativt komplexa och domänspecifika frågor.

Många farhågor har förts fram kring hur denna typ av verktyg kan komma att påverka högskolevärlden. Utmaningarna är såväl pedagogiska som etiska, inte minst utmaningen att AI-tekniken kan missbrukas av studenter för att fuska.

En annan utmaning är övertro på AI-teknikens förmåga; risken att studenter och lärare kan bli för beroende av textrobotar, vilket kan påverka förmågan att på egen hand uttrycka sig i skrift, samt förmågan att tänka kritiskt och analytiskt.

Vid sidan av utmaningarna med AI finns också möjligheter, exempelvis att textrobotar kan användas som stöd i undervisningen, för att anpassa undervisningsmaterial till studenter och för att öka möjligheterna att få snabb återkoppling vid självstudier.

I ett försök att nyansera dessa frågor har ett antal lärare och forskare från ämnena Medieteknik och Informatik satt ihop en lista där de försöker besvara ett antal vanliga frågor relaterade till användningen av textrobotar i högre utbildning.

- Svaren utgår från våra egna kunskaper och forskningserfarenhet, säger Anders Green, lektor i medieteknik och avdelningsföreståndare för ämnet på högskolan. Tillsammans har forskarna i ämnena försökt sammanfatta en del av den pågående diskussionen kring användning av AI i högskoleundervisning. Det här är något som vi på olika sätt kommer få hantera i undervisningen på högskolan, och det är viktigt att vi ligger i framkant och tar initiativ i diskussionerna.

Texten ska inte läsas som en generell policy eller rekommendation från Södertörns högskola. Det är ett levande dokument och skribenterna uppmuntrar till inspel med egna insikter, frågor och andra bidrag.

Har du fler frågor av pedagogisk karaktär kopplade till AI?

Då kan du också vända dig till högskolepedagogiken.
Som stöd till undervisande lärare arrangerar Utvecklingsenheten för högskolepedagogik och bildning Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. olika aktiviteter för att uppmuntra till gemensam reflektion vad gäller AI och undervisning. Håll utkik i det nyhetsbrev som skickas ut med e-post från högskolepedagogiken.

AI i översättning

Det finns flera AI-baserade online-översättare som kan översätta texter och hela dokumentfiler omedelbart. Översättning är ett av de mer använda och utvecklade tillämpningsområdena för AI och kan effektivisera den initiala översättningen. Men glöm inte att kontrollera texten för att se att det översatta innehållet och tonaliteten stämmer med ursprungstexten. Trots att AI:n kan producera naturligt och korrekt språk kan det finnas utmaningar med terminologi, textens innebörd och ton.

Information

Har du frågor om innehållet? Se kontakt i respektive plusbox

Önskemål om uppdateringar på sidan? - Fyll i detta formulär

Övriga frågor, vänligen vänd dig till info@sh.se