Du besöker just nu Medarbetarwebben utan att vara inloggad. Logga in för att ta del av innehåll för medarbetare.

  • Start
  • / Puffnyheter
  • / Resultaten från årets medarbetarundersökning är klara

Resultaten från årets medarbetarundersökning är klara

Summering av resultaten för Södertörns högskola i jämförelse med övrig universitets-och högskolesektor i undersökningen. Hela sammanställningen finns i länken längre ned på sidan.

Resultaten från medarbetarundersökningen visar att det övergripande resultatet för Södertörns högskola liknar universitets- och högskolesektorn i stort. Nu ska alla chefer och medarbetare arbeta vidare med sina resultat och ta fram åtgärder för att värna och utveckla sin arbetsmiljö.

Under mars och februari hade de 853 medarbetare på Södertörns högskola som varit anställda i minst tre månader på minst 20 % möjlighet att svara på medarbetarundersökningen. 60,6 % svarade.

Resultat som liknar övrig universitets- och högskolesektor

Det övergripande resultatet för högskolan sticker inte ut från universitets- och högskolesektorn i stort – det vill säga de 23 andra lärosäten som använder sig av undersökningsmodellen ARK: lärosäten i Norge samt Göteborgs universitet och Högskolan Väst. På avdelningsnivå kan resultaten skilja sig mer åt.

Högst poäng på övergripande nivå för Södertörns högskola har områdena frånvaro av misstro och misstänksamhet, meningsfullhet i arbetet, kunskaper och färdigheter, lyhörda kollegor och gemenskap på arbetsplatsen.

- Enkätresultatet ger en nulägesbild av hur vi upplever att vi mår och hur det fungerar på arbetsplatsen och i arbetet, säger rektor Gustav Amberg. Det är glädjande att värden som meningsfullhet i arbetet, lyhörda kollegor och gemenskap på arbetsplatsen sticker ut. Det visar att vi har en god grund för det sociala måendet på arbetsplatsen.

Lägst poäng har snabb hantering av svåra frågor, rutiner för informationsflöde, frånvaro av konflikt mellan arbete och fritid, utbildning i ny teknologi eller system och tillgång till information.

Vidare arbete för att landa i prioriterade utvecklingsområden

Alla chefer ska nu tillsammans med sina medarbetare jobba vidare med resultatet för att värna och utveckla vår gemensamma arbetsmiljö. Senast den 31 oktober ska varje institution och förvaltningsavdelning skicka in en handlingsplan till den gemensamma Arbetsmiljö- och likavillkorskommittén (AMK). Utifrån inkomna handlingsplaner tar AMK sedan fram en övergripande handlingsplan för högskolan.

- För att gå vidare och åstadkomma önskvärda förändringar av vår arbetsmiljö behöver vi slutföra kartläggningen genom att skaffa oss en gemensam förståelse för resultatet och vilka utmaningarna är. Det gör vi genom diskussioner på institutionerna och avdelningarna, så att resultatet kompletteras med fler perspektiv, och slutligen går det att landa i prioriterade utvecklingsområden i arbetsmiljöarbetet. säger förvaltningschef Hans E Andersson, ordförande för AMK. Vi ska också arbeta vidare med de områden som har fått lägst poäng. De är inga överraskningar, utan följer de synpunkter som har framkommit i projektet ”SH och administrativa uppgifter” där vi håller på att ta fram en handlingsplan.

ARK är ett verktyg för arbetsmiljöutveckling, utvecklat för universitets- och högskolesektorn. Modellen kartlägger följande områden:

  • Individen och jobbet
  • Samspel ledare och medarbetare
  • Kommunikation och delaktighet
  • Samarbete och gemenskap
  • Hantering av oegentligheter
  • Stöd, samspel och arbetskultur
  • Jobbosäkerhet och planer om att söka nytt jobb

Verktyget är framtaget av och förvaltas i samarbete mellan de fyra största norska universiteten i Norge och administreras av Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU) i Trondheim.

I det större samarbetet kring ARK och som användare av modellen ingår 21 norska högskolor och universitet, samt i Sverige även Göteborgs universitet och Högskolan Väst.

För mer information, läs mer på https://www.ntnu.no/ark Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Information

Har du frågor om innehållet? Se kontakt i respektive plusbox

Önskemål om uppdateringar på sidan? - Fyll i detta formulär

Övriga frågor, vänligen vänd dig till info@sh.se