Du besöker just nu Medarbetarwebben utan att vara inloggad. Logga in för att ta del av innehåll för medarbetare.

  • Start
  • / Puffnyheter
  • / Nu är forskningsrapporten om genusbaserad utsatthet och sexuella trakasserier i svensk högskolesektor publicerad

Nu är forskningsrapporten om genusbaserad utsatthet och sexuella trakasserier i svensk högskolesektor publicerad

Studien visar att det är vanligast att unga, kvinnor och studenter utsätts för icke önskvärd sexuell uppmärksamhet.

Omkring fyra procent av anställda, doktorander och studenter vid 38 av landets lärosäten anger på en enskild fråga att de under de senaste 12 månaderna blivit utsatta för ”icke önskvärd sexuell uppmärksamhet på arbetet/studieplats”. Omfattningen av utsattheten skiljer sig dock åt mellan olika kategorier. Bland studenter som är kvinnor uppger sex procent att de utsatts under de senaste tolv månaderna, medan motsvarande siffra för anställda män är två procent.

Svaren är en del av den enkät som det nationella forskningsprojektet om sexuella trakasserier och genusbaserad utsatthet i akademin har skickat ut till 38 av landets lärosäten. Den 20 maj presenterades den första rapporten inom ramen för arbetet.

För att fånga genusbaserad utsatthet ur ett situationsbaserat perspektiv under en längre tid har elva frågor ställts som beskriver olika former av icke önskvärda sexuella beteenden. Här uppger totalt 38 procent av de svarande att de upplevt något av dessa beteenden minst en gång under sitt arbets-/studieliv. Med detta mått redovisar gruppen doktorander som är kvinnor högst andel utsatta – 53 procent.

Enkäten innehöll, förutom frågor om icke önskvärd sexuell uppmärksamhet, också frågor om organisatorisk och social arbetsmiljö, hälsa, utsatthet för mobbning, hat och hot och liknande.

För mer detaljer och resultat, se rapporten som finns publicerad på programmets webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Viktigt att fånga upp det som framkommit

Arbetet inom det nationella forsknings- och samverkansprojektet går nu vidare. Bland annat kommer utfallet från enkätsvaren att analyseras ytterligare. Parallellt med detta hoppas styrgruppen för programmet att den här första redovisningen från programmet ska leda till diskussion och aktiviteter ute på landets lärosäten.

Vid Södertörns högskola håller en arbetsgrupp, utsedd av rektor, på att se över och analysera högskolans resultat och kommer att föreslå åtgärder som kan förbättra arbets- och studiemiljön vid högskolan.

– Det är viktigt att vi fångar upp det som kommit fram i forskningsstudien och använder resultaten som en språngbräda för att ta vårt arbetsmiljöarbete vidare, säger Anna Jutterdal, HR-chef på Södertörns högskola. Högskolan ska vara en plats där ingen, vare sig anställda, doktorander eller studenter, ska behöva utsattas för sexuella trakasserier eller mobbning. Vi hoppas kunna presentera åtgärder före sommaruppehållet.

Rapport om genusbaserad utsatthet

Fakta om studien

För första gången har svenska universitet och högskolor genomfört en gemensam och nationell enkät om hur vanligt det är med genusbaserad utsatthet och sexuella trakasserier inom akademin. Totalt har nästan 39 000 anställda, doktorander och studenter svarat. Svaren visar att unga, kvinnor, studenter och doktorander är särskilt utsatta. Det nationella forsknings- och samverkansprojektet drivs av Kungliga tekniska högskolan (KTH), Karolinska Institutet (KI), Malmö universitet och Nationella sekretariatet för genusforskning (Göteborgs universitet).

Länk till rapporten Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Information

Har du frågor om innehållet? Se kontakt i respektive plusbox

Önskemål om uppdateringar på sidan? - Fyll i detta formulär

Övriga frågor, vänligen vänd dig till info@sh.se