Du besöker just nu Medarbetarwebben utan att vara inloggad. Logga in för att ta del av innehåll för medarbetare.

  • Start
  • / Puffnyheter
  • / Har du förslag på hedersdoktor 2023 vid Södertörns högskola? Nominera innan 31 maj!

Har du förslag på hedersdoktor 2023 vid Södertörns högskola? Nominera innan 31 maj!

Vid akademiska högtider promoveras en eller flera hedersdoktorer. Nästa akademiska högtid äger rum 10 februari 2023. Fakultetsnämnden välkomnar högskolans medarbetare och studenter genom studentkåren att nominera hedersdoktorer till och med sista maj.

En hedersdoktor kan vara:

  • En person som har avlagt doktorsexamen och som betytt mycket för lärosätets forskning, utbildning eller samverkan.
  • En person som i kraft av andra, icke-akademiska, framstående meriter och insatser inom t.ex. kultur, folkbildning, pedagogik, civilsamhälle, offentlig sektor eller näringsliv varit betydelsefull och inspirerande för lärosätets forskning, utbildning eller samverkan.

Meriterande för en kandidat är om personen:

  • Bekräftar och stärker högskolans vision och etos.
  • Har samverkat med Södertörns högskola.

Tidigare hedersdoktorer

2013: Piotr Sztompka
2014: Rosa Taikon
2015: Nick Couldry
2016: Chantal Mouffe
2017: (ingen akademisk högtid)
2018: Sten Heckscher
2019: Diana Mishkova
2020: Elena Marushiakova
2021: Julia Kristeva och Andrea Petö (akademisk högtid planerad till 16 september 2022)
2022: Rainer Hartleb (akademisk högtid planerad till 16 september 2022)
2023: måhända din nominering?

Tidigare hedersdoktorer har vid utnämningen varit verksamma främst i Europa. Vi välkomnar nomineringar av personer som är verksamma också i andra delar av världen!

Hur du nominerar

Du kan nominera kandidater till utnämningen som hedersdoktor till och med 31 maj 2022. Mejla din nominering med en motivering om max en A4-sida till Fakultetsnämnden (fakultetsnamnden@sh.se). Fakultetsnämnden beslutar om en rangordning bland inkomna nomineringar. Nomineringar till hedersdoktorer är konfidentiella till dess beslut har fattats, vederbörande har tackat ja och en kommunikationsplan har utarbetats.

Information

Har du frågor om innehållet? Se kontakt i respektive plusbox

Önskemål om uppdateringar på sidan? - Fyll i detta formulär

Övriga frågor, vänligen vänd dig till info@sh.se