Du besöker just nu Medarbetarwebben utan att vara inloggad. Logga in för att ta del av innehåll för medarbetare.

  • Start
  • / Puffnyheter
  • / Förbättrad översikt av dina ärenden och frågor när ny portal lanseras

Förbättrad översikt av dina ärenden och frågor när ny portal lanseras

Från och med 14 mars kan du i inloggat läge på medarbetarwebben använda "Min sida" för att se och kommunicera i dina ärenden, exempelvis när det gäller datorproblem och felanmälan av utrustning eller lokaler.

Under 2019 upphandlades ett högskolegemensamt ärendehanteringssystem. Högskolans namn på ärendehanteringssystemet är Moa och ärendena har hanterats via mejl och i Moas självbetjäningsportal. Nu har Moa genom en integration med medarbetarwebben utvecklats, så att det blir enklare att följa vad som händer i ett ärende.

Du kommer fortfarande få mejl när ärendet på något sätt har hanterats av en handläggare, men klickar du på länken som finns i mejlet så kommer ärendet att öppnas upp i medarbetarwebben i inloggat läge, på ”Min sida”, istället för i Moas självbetjäningsportal.

- Det som förbättrats är översikten av ärenden. Det blir exempelvis lättare att växla mellan olika flikar för att se vilka ärenden som är aktuella, vilka som behöver återkoppling eller som är avslutade, berättar projektledaren Malena Granbom. Funktionerna i ett ärende är dock i stort desamma. Som medarbetare kommer du att känna igen dig.

På ”Min sida” på medarbetarwebben når du också direkt de formulär som finns för att till exempel skapa ett nytt ärende till Infocenter eller för att felanmäla din dator eller en lokal.

En annan förbättring är att de mejl som skickas ut i de allra flesta fall kommer vara enkelspråkiga. Idag är de både på svenska och engelska. Det språk du har valt för ”Min sida” avgör om du får mejlet på svenska eller engelska.

- Projekt Moa 2.0 som i och med detta avslutas har syftat till att utveckla användandet av ärendehanteringssystemet, säger Malin Sigvardson, avdelningschef för Studentavdelningen som är systemägare. Frågor som inte kan besvaras direkt vid disk eller via telefon i Infocenter och som behöver skickas vidare, respektive frågor som kommer in via mejl till olika funktioner, hanteras i Moa. Vi hoppas att integrationen med medarbetarwebben underlättar för medarbetare och att det blir enklare att få en överblick av sina ärenden.

- För handläggare som arbetar i Moa kommer den nya portalen på medarbetarwebben inte innebära några större förändringar, berättar Karin Magnusson, systemansvarig. Men vi lanserar samtidigt möjligheten att byta språk på ett enskilt ärende, vilket förbättrar upplevelsen för frågeställare. Mer information om hur du som handläggare gör detta finns i Forum Moa.

Det går precis som tidigare bra att kommunicera i ärenden enbart via mejl och det gäller också för frågeställare som inte använder en sh-mejladress.

Instruktionsfilm: Ny visning av ärenden

Information

Har du frågor om innehållet? Se kontakt i respektive plusbox

Önskemål om uppdateringar på sidan? - Fyll i detta formulär

Övriga frågor, vänligen vänd dig till info@sh.se