Du besöker just nu Medarbetarwebben utan att vara inloggad. Logga in för att ta del av innehåll för medarbetare.

  • Start
  • / Puffnyheter
  • / Resultat från nationella forskningsstudien om sexuella trakasserier i akademin

Resultat från nationella forskningsstudien om sexuella trakasserier i akademin

I april förra året skickades en enkätundersökning ut till ett stort antal slumpmässigt utvalda medarbetare, doktorander och studenter vid Sveriges lärosäten. Forskningsprojektet kommer under våren 2022 att presentera en rapport med analyser på sektorsövergripande nivå.

I enkäten efterfrågades erfarenhet av att själv utsättas, att få kännedom om andra som utsatts och att utsätta andra för olika former av oönskad sexuell uppmärksamhet. Dessutom ställdes frågor om till exempel hot, mobbning, hälsa och psykosocial arbetsmiljö.

Resultatet klart

Forskningsprojektet kommer under våren 2022 att presentera en rapport med analyser på sektorsövergripande nivå. Södertörns högskola har tagit del av sektorns och högskolans resultat och kan konstatera att forskningsstudien bidrar med resultat och information som är ny för lärosätet.

- Det är bra att forskningsprojektet fördjupar kunskaperna om oönskad sexuell uppmärksamhet i högskolesektorn. Det bidrar till att vi kan bli bättre på att vidta förebyggande åtgärder, säger HR-chef Anna Jutterdal.

Anna berättar också att en dialog är inledd med de fackliga organisationerna och huvudarbetsplatsombudet på högskolan. Planering av intern information av resultaten är påbörjad. Hon tillägger:

- Vi är mitt uppe i att analysera resultaten för att komma fram till vilka åtgärder som behöver vidtas. Därutöver så väntar vi också på presentation av de nationella resultaten, analyserna och forskningsansvarigas förslag på hur lärosäten kan förbättra arbetsmiljön.

Eftersom också studenter har svarat på enkäten arbetar högskolan tillsammans med studentkåren SöderS för att analysera resultaten.

- Liksom för anställda och doktorander behöver resultaten analyseras för att i ett nästa skede ta beslut om tänkbara åtgärder som kan förbättra studiemiljön, säger Malin Sigvardson, chef för Studentavdelningen.

Varför studien genomförts

Detta är den första forskningsstudien i sitt slag i Sverige. Syftet med studien är att etablera forskningsbaserad kunskap om förekomst och konsekvenser av genusbaserad utsatthet och sexuella trakasserier i akademin bland studenter, doktorander och anställda. Som en nollmätning av sexuella trakasserier i svensk högskolesektor är målsättningen att kunna följa utvecklingen på sikt. Förhoppningen är att resultaten kan användas för framtagande av preventiva och stödjande åtgärder för att skapa lärosäten fria från sexuella trakasserier. Resultaten förväntas också kunna utgöra en grund för framtida forsknings- och utvecklingssatsningar samt jämförelser i framtida uppföljningsstudier.

Enkätundersökningen är en del i en forskningsstudie som Karolinska Institutet gör tillsammans med KTH, Malmö universitet och Nationella sekretariatet för genusforskning vid Göteborgs universitet. Trettioåtta lärosäten runt om i landet omfattas av studien, där urvalet gjordes separat för studenter, doktorander och anställda – både forskande och undervisande personal samt teknisk och administrativ personal.

Läs mer på forskningsstudiens webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Information

Har du frågor om innehållet? Se kontakt i respektive plusbox

Önskemål om uppdateringar på sidan? - Fyll i detta formulär

Övriga frågor, vänligen vänd dig till info@sh.se