Du besöker just nu Medarbetarwebben utan att vara inloggad. Logga in för att ta del av innehåll för medarbetare.

Ny policy för arbetsmiljö och lika villkor

Styrelsen har fattat beslut om en ny policy för arbetsmiljö och lika villkor. Anna-Karin Aldrin, HR-specialist, och Hans E Andersson, ordförande i högskolans centrala arbetsmiljökommitté, berättar mer om vad den nya policyn innebär.

Varför behövdes en ny policy för arbetsmiljö och lika villkor?

– Södertörns högskolas gamla arbetsmiljöpolicy togs fram 1999, jämställdhetspolicyn antogs 2005. Det har såklart hänt en del sedan dess. Jämställdhetslagen har ersatts av diskrimineringslagen och det har kommit ny föreskrift om organisatorisk och social arbetsmiljö. Den gamla policyn innehöll inga direkta felaktigheter, men den var skriven i en annan tid, förklarar Hans E Andersson.

Vad är nytt?

– Diskrimineringslagen säger hur vi ska jobba med aktiva åtgärder inom lika villkor och det är med samma systematik som arbetsmiljölagen förskriver: Undersöka, analysera, åtgärda och följa upp. Det finns här möjligheter till synergieffekter och att effektivisera arbetet. Södertörns högskolas ambition är att integrera arbetet med systematisk arbetsmiljö och lika villkor (aktiva åtgärder mot diskriminering). Därför omfattar den nya policyn båda delar. Det är viktigt att det finns en samklang mellan våra styrdokument och vårt sätt att arbeta, säger Anna-Karin Aldrin.

Viss information flyttas till webben

– Den gamla arbetsmiljöpolicyn innehöll detaljer om HUR arbetsmiljöarbetet ska bedrivas. Det är så klart viktig information, men den passar bättre på webben. Det gör den smidigare att hitta och dessutom kan vi länka till olika mallar och hemsidor. På webben kan vi också enkelt göra uppdateringar, exempelvis om det tillkommer nya dokument som är relevanta. Därför har vi lyft ut ”hur”-informationen ur policydokumentet, för att undvika att policyn snabbt blir daterad, fortsätter Anna-Karin.

Jämställdhetspolicyn innehöll konkreta mål och aktiviteter, som nu istället tas upp i arbetsmiljö- och lika villkorsplaner centralt och lokalt, samt i jämställdhetsintegreringsplanen.

Här finner du policyn i sin helhet:

Policyn ersätter Arbetsmiljöpolicy för Södertörns högskola, dnr 1999/334 och Jämställdhetspolicy, dnr 488/23/2005.

Ärendet har beretts av arbetsmiljökommittén, rektors ledningsgrupp, förvaltningschefsgruppen och arbetsgruppen för jämställdhetsintegrering.

Ärendet har informerats om på MBL, 2021-02-25.

Information

Har du frågor om innehållet? Se kontakt i respektive plusbox

Önskemål om uppdateringar på sidan? - Fyll i detta formulär

Övriga frågor, vänligen vänd dig till info@sh.se