Du besöker just nu Medarbetarwebben utan att vara inloggad. Logga in för att ta del av innehåll för medarbetare.

  • Start
  • / Puffnyheter
  • / Ny högskolegemensam seminarieserie om de globala målen

Ny högskolegemensam seminarieserie om de globala målen

Med start den 11 november kommer en seminarieserie att genomföras där vi tillsammans diskuterar Södertörns högskolas hållbarhetsarbete och de globala målen. Syftet är att tillsammans fördjupa kunskapen kring varje globalt mål, att diskutera målkonflikter, och dela med oss av idéer och erfarenheter kring hur lärandemoment för studenter kan skapas.

Arbetsgruppen för hållbar utveckling (AGHU) finns med i planeringen av seminarieserien och här berättar två av medlemmarna i arbetsgruppen, Peter Dobers och Björn Hassler, mer om syftet och tankarna med seminarieserien.

Varför genomför ni denna seminarieserie?

– Under hållbarhetsveckan 2021 anordnade Arbetsgruppen för hållbar utveckling (AGHU) flera seminarier kring hållbarhet. Bland annat kring verktyget SDG Impact Assessment Tool Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. som presenterades av företrädare för den nordeuropeiska nordiska delen av Sustainable Development Solutions Network. Det verktyget belyser de svåra avvägningarna mellan olika globala mål. Men vad jag upptäckte saknades är en grundläggande förståelse för varje enskilt globalt mål och dess delmål och hur det kopplar till den verksamhet man bedriver. Vi började därför planera för en seminarieserie, som vi nu alltså har glädjen att få bjuda in till, säger Björn Hassler, ordförande i AGHU.

Vilka hoppas ni ska komma?

– Vid hållbarhetsveckan och vid enskilda seminarier var det främst de som redan är intresserade av hållbar utveckling som kom. Den här seminarieserien om varje globalt mål är därför en satsning som vänder sig till alla medarbetare, oavsett om du har stora förkunskaper eller inga alls. Vi har chansen att tillsammans fördjupa kunskap och kompetens kring utmaningarna, säger Peter Dobers, ordförande i Fakultetsnämnden och en av dem som bjuder in.

Vad kan jag som enskild medarbetare bidra med här?

– Det viktiga är ju en öppenhet att lära känna målen på djupet. Varje deltagare bidrar inte bara med sin nyfikenhet, utan också med tidigare erfarenheter, menar Peter som fortsätter: Ibland kanske vi är några få, ibland är vi fler än 10 deltagare. Vi har medvetet satt varje seminarium till endast en timme. Du som enskilda medarbetare investerar någon eller några timmar för att se hur vi tillsammans kan leva upp till högskolans vision om att bidra till ”en hållbar samhällsutveckling genom forskning, utbildning och kritiska samtal om vår tids stora frågor”.

Vad vill ni att detta ska resultera i?

– Serien av seminarier ökar förhoppningsvis kunskap och kompetens om hållbar utveckling liksom förmågan till utökat engagemang i utmaningarna. Från AGHU:s sida hoppas vi att diskussionerna kring de globala målen ska leda till ytterligare ökat intresse bland medarbetare att än mer än nu relatera till hållbarhet såväl på campus, som i våra utbildningar. Vi hoppas också att vi kommer att bli ännu bättre på att tydligare visa utåt vad vi faktiskt gör, avslutar Björn Hassler.

Information

Har du frågor om innehållet? Se kontakt i respektive plusbox

Önskemål om uppdateringar på sidan? - Fyll i detta formulär

Övriga frågor, vänligen vänd dig till info@sh.se