Du besöker just nu Medarbetarwebben utan att vara inloggad. Logga in för att ta del av innehåll för medarbetare.

  • Start
  • / Puffnyheter
  • / Om SUHF:s skrivelse gällande ändringar i utlänningslagen

Om SUHF:s skrivelse gällande ändringar i utlänningslagen

Den 20 juli i år ändrades utlänningslagen (2005:716) genom att det infördes särskilda krav för att beviljas permanent uppehållstillstånd i Sverige. Lagändringen innebär att permanent uppehållstillstånd endast får beviljas om sökanden kan försörja sig själv. Detta kommer att slå hårt mot doktorander, forskare och postdoktorer.

Bland annat krävs i en ny praxis att utlänningen vid tidpunkten för prövningen ska visa minst 18 månaders framtida försörjning i form av arbete eller näringsverksamhet. Inte ens tillsvidareanställningar som inleds med provanställningar godtas nödvändigtvis. Denna praxis slår hårt mot landets doktorander, forskare och postdoktorer som i allmänhet har olika tidsbegränsade anställningar.

SUHF (Sveriges universitets- och högskoleförbund, där Södertörns högskola är medlemmar) har skickat en skrivelse till medlemmar i regeringen som påtalar just det ovanstående.

– Det är bra och viktigt att vi nu genom SUHF påtalar detta till regeringen, säger Ulla Manns, vicerektor med ansvar för forskning. Ändringen i lagen skapar förstås både oro och osäkerhet hos de som redan befinner sig i Sverige och gör det dessutom svårare för utländska forskare att komma till Sverige. Det innebär självklart en oerhörd förlust i kompetens och framtida innovativa forskningssamarbeten.

I sin skrivelse framhåller SUHF även att lagändringen går tvärtemot den forskningspolitiska propositionen, där ett ökat fokus på internationalisering lyfts.

Läs hela SUHF:s skrivelse här:

Information

Har du frågor om innehållet? Se kontakt i respektive plusbox

Önskemål om uppdateringar på sidan? - Fyll i detta formulär

Övriga frågor, vänligen vänd dig till info@sh.se