Du besöker just nu Medarbetarwebben utan att vara inloggad. Logga in för att ta del av innehåll för medarbetare.

Organisationsteam ersätter min arbetsplats

I samband med lanseringen av nya medarbetarwebben har högskolan ersatt den del som hette "Min arbetsplats" på den tidigare medarbetarwebben med "Organisationsteam". De omfattar nyhetsflöde, lokala dokument och lokal kalender.

Funktionen "Min arbetsplats" används idag till största delen av institutioner och lärarutbildningen. Projektet kommer därför att införa ett organisationsteam på var och en av dessa enheter i ett första steg under våren 2021.

Teams är en produkt som ingår i Microsoft 365. Ett Team skapas för att samarbeta och kommunicera till exempel inom en avdelning, ett projekt eller en arbetsgrupp.

Planen är att institutionerna ska ha organisationsteamen igång i samband med lanseringen av nya medarbetarwebben den 13 april 2021.

Resterande enheter kommer att få sina organisationsteam i steg 2, senare under hösten.

Hur får jag behörighet till organisationsteamen?

Alla medarbetare får automatiskt behörighet till organisationsteamen utifrån organisationstillhörighet i PAV.

Den primära organisationen är den enhet där du har din anställning. Är din primära organisation i PAV satt på IKL kommer du automatiskt få behörighet till IKL:s organisationsteam.

Om du också är verksam på någon annan enhet och behöver komma åt den enhetens organisationsteam måste sekundär avdelning i PAV vara satt. Då kommer du automatiskt få åtkomst även till det organisationsteamet. Kontakta din PAV-ansvariga, som hjälper dig att sätta korrekt behörighet för sekundär avdelning i PAV.

Exempel: Du är anställd på IKL men är verksam till och från på både lärarutbildningen och polisutbildningen. Du behöver komma åt alla enheternas organisationsteam för att vara uppdaterad. I PAV är din primära organisation satt till IKL och det ger dig automatisk behörighet till IKL:s team. Du ber också PAV-ansvarig att sätta Lärarutbildning och Polisutbildning som sekundär avdelning i PAV, vilket ger dig medlemskap till deras organisationsteam.

Obs! Det är bara högskolans organisationsteam som får sina behörigheter från PAV. För andra team fungerar behörighetstilldelning som vanligt direkt i teamet.

Hur kommer jag åt organisationsteamet för min institution?

Sekundärnavigeringen på medarbetarwebben

Den enklaste vägen är att gå via nya medarbetarwebben. På startsidan, högst upp till höger, hittar du ingången till alla de team som du är medlem i/har behörighet till. Leta upp organisationsteamet och klicka på namnet för att komma in i teamet. Alla organisationsteam har underrubrik Organisation.

Du kan också komma åt organisationsteamet direkt från Teams skrivbords-app på din dator eller via Teams i din webbläsare.

Är Teams installerat på min dator?

Teams är en del av Microsoft 365 och alla högskoleförvaltade datorer (PC och MAC) ska ha Teams skrivbords-app installerad som standard.

Om ändå Teams-appen saknas får du själv ladda ner programvaran. Har du en Mac söker du efter Self service på din dator och installerar Teams därifrån.

Om du har en PC kan du logga in i Teams via en webbläsare (https://teams.microsoft.com/ Länk till annan webbplats.) och själv ladda ner skrivbordsappen. Klicka på din bild i övre högra hörnet > Ladda ner skrivbordsapp.

Har du frågor om installation av Teams på din dator? Kontakta Infocenter.

Vad får jag inte lagra i molntjänster som M365 och Teams?

På sidan Rättslig vägledning kan du läsa mer om vad som inte får lagras i molntjänster som M365.

Information

Har du frågor om innehållet? Se kontakt i respektive plusbox

Önskemål om uppdateringar på sidan? - Fyll i detta formulär

Övriga frågor, vänligen vänd dig till info@sh.se