Du besöker just nu Medarbetarwebben utan att vara inloggad. Logga in för att ta del av innehåll för medarbetare.

Stöd till dig som undervisar

 • Ny som lärare

  För dig som är nyanställd eller vikarie så hittar du här kortfattad information och länkar till många praktiska frågor.

 • Arbetsrutiner – hur gör jag?

  Här hittar du information om rutiner, dokument och länkar inom områdena bemanning, studenträttssäkerhet, disciplinärenden, betygsrapportering och kursvärdering.

 • Fjärrlån, inköpsförslag, kurslitteratur och länkning till bibliotekets e-resurser

  Här kan du läsa om hur biblioteket beställer kurslitteratur, hur du lämnar inköpsförslag eller gör en fjärrlånebeställning. Du kan också läsa om hur du länkar till bibliotekets e-resurser.

 • AV-stöd till dig som undervisar

  Här hittar du information om AV-support när du undervisar. Du kan till exempel få stöd med ljud- och bild till dina föreläsningar.

 • Digitalt undervisningsstöd

  Bibliotekets IKT-pedagoger hjälper dig där tekniken möter pedagogiken. De stöttar dig med hur du kan arbeta på ett pedagogiskt och administrativt sätt med digitala verktyg som en del i din undervisning.

 • Statistik och uppföljning på utbildningar

  Här finns information som rör antagningsstatistik och möjligheter till statistik på genomströmning i utbildningar. Det beskrivs även hur du kan kan ta fram statistik på studenters prestationer. Information om beräkning av helårsstudent och helårsprestation förklaras också här.

 • Enheten för högskolepedagogisk utveckling

  Enheten för högskolepedagogisk utveckling syftar till att utveckla kvaliteten på undervisningen och lärandet på Södertörns högskola. Vi vänder oss till lärare och forskare men också till administrativ personal som kan och vill arbeta med pedagogisk kvalitetsutveckling.

 • Studieverkstans stöd till lärare

  Studieverkstans arbete för studenter kan förhoppningsvis göra ditt arbete som lärare lättare genom att studenterna får redskap för att studera effektivt och utveckla sitt skrivande och sitt talande.

 • Internationalisering

  Här hittar du information om mobilitet för anställda och studenter, vilka utbytesprogram högskolan erbjuder och hur du söker medel för din resa.

 • Uppdragsutbildning

  Information om hantering av Uppdragsutbildning.

 • Samverkan med arbetsliv i utbildningar

  Information om hur du kan göra ditt program eller din kurs bättre, mer intressant och relevant genom samverkansaktiviteter finns här. Detta inkluderar alumni, SH Innovation, SH Karriär och utbildningssamverkan. Samverkansinslag bidrar till att göra utbildningar mer relevanta för studenterna och knyter dem närmre deras kommande arbetsliv.

 • Kurs- och programutveckling

  På denna sida hittar du olika resurser såsom styr- och stöddokument, tidsplaner och andra verktyg för dig som arbetar med kurs- och programutveckling på grundnivå och avancerad nivå, såväl i en akademisk som administrativ roll.

 • Terminstider och periodindelningar

  Här finns alla beslutade terminstider och periodindelningar på Södertörns högskola.

 • Pedagogisk meritering: hyllning vid akademisk högtid

  Excellent lärare är den högsta nivån inom högskolans pedagogiska meriteringssystem. En meriteringskommitté bedömer hur väl den sökande uppfyller de olika kriterierna och lämnar rekommendation till Fakultetsnämnden, som fattar beslut. Hyllningen till de pedagogiskt meriterade lärarna och särskilt de som bedömts vara excellenta, sker vid högskolans akademiska högtid .