Du besöker just nu Medarbetarwebben utan att vara inloggad. Logga in för att ta del av innehåll för medarbetare.

Administrativt stöd

 • Kurs- och programutveckling

  På denna sida hittar du olika resurser såsom styr- och stöddokument, tidsplaner och andra verktyg för dig som arbetar med kurs- och programutveckling på grundnivå och avancerad nivå, såväl i en akademisk som administrativ roll.

 • Utbildningsutbud

  Arbetet med högskolans utbildningsutbud av kurser och program på grund- och avancerad nivå pågår under hela året. Utbudsprocessen är starkt kopplad till tidsplanen för kurs- och utbildningsplaner för att vara klart i tid för de olika sökandegrupperna.

 • Inför terminsstart

  Information om förberedelser inför nästkommande termin och terminsstart som administrationen utför är samlad på denna sida. Det inkluderar förberedelser så som lokalbokning, litteraturlistor, lärplattform, antagning och studieavgifter.

 • Vid terminsstart

  Här hittar du bland annat information om registrering, hur reserv- och efterantagning går till och hur studenter ansöker om studieuppehåll, dispens och anstånd.

 • Under terminen

  Information om studieavbrott, salsskrivningar, betygsrapportering, tillgodoräknanden och kursvärderingar.

 • IKT-stöd

  Bibliotekets IKT-pedagoger hjälper dig där tekniken möter pedagogiken. De stöttar dig med hur du kan arbeta på ett pedagogiskt och administrativt sätt med digitala verktyg som en del i din undervisning.

 • Stöd och resurser i undervisningen

  Här hittar du information om AV-support när du undervisar. Du kan till exempel få stöd med ljud- och bild till dina föreläsningar.

 • Internationalisering

  Här hittar du information om mobilitet för anställda och studenter, vilka utbytesprogram högskolan erbjuder och hur du söker medel för din resa.

 • Uppdragsutbildning

  Södertörns högskolas forskning och utbildning ska tillgängliggöra kunskap för fler genom hela livet. Uppdragsutbildning är en del av Södertörns högskolas erbjudande inom det livslånga lärandet, som ger lärosätet möjlighet att utbilda personal i företag och organisationer för kompetensutveckling och stärkt kompetensförsörjning. Uppdragsutbildning regleras i en särskild förordning (SFS 2002:760). För att skapa goda förutsättningar för institutioner och ämnen att bedriva uppdragsutbildningar finns ett lärosätesövergripande verksamhetsstöd för uppdragsutbildning som rymmer både processtödjande funktion och administrativt stöd. Lärosätesövergripande rutiner och strukturer för uppdragsutbildning finns samlade i en handläggningsordning och en processbeskrivning. Dessa omfattar både efterfrågestyrd och utbudsstyrd uppdragsutbildning. Informationen på denna sida utgår från handläggningsordningen. Du hittar handläggningsordningen och processbeskrivningen här nedan samt bland styrdokumenten under fliken Organisation och ledning.

 • Samverkan med arbetsliv i utbildning

  Information om hur du kan göra ditt program eller din kurs bättre, mer intressant och relevant genom samverkansaktiviteter finns här. Detta inkluderar alumni, SH Innovation, SH Karriär och utbildningssamverkan. Samverkansinslag bidrar till att göra utbildningar mer relevanta för studenterna och knyter dem närmre deras kommande arbetsliv.

 • Terminstider och periodindelningar

  Här finns alla beslutade terminstider och periodindelningar på Södertörns högskola.