Du besöker just nu Medarbetarwebben utan att vara inloggad. Logga in för att ta del av innehåll för medarbetare.

Administrativt stöd

 • Kurs- och programutveckling

  På denna sida hittar du olika resurser såsom styr- och stöddokument, tidsplaner och andra verktyg för dig som arbetar med kurs- och programutveckling såväl i en akademisk som administrativ roll.

 • Utbildningsutbud

  Arbetet med högskolans utbildningsutbud av kurser och program på grund- och avancerad nivå pågår under hela året. Utbudsprocessen är starkt kopplad till tidsplanen för kurs- och utbildningsplaner för att vara klart i tid för de olika sökandegrupperna.

 • Inför terminsstart

  Information om förberedelser inför nästkommande termin och terminsstart som administrationen utför är samlad på denna sida. Det inkluderar förberedelser så som lokalbokning, litteraturlistor, lärplattform, antagning och studieavgifter.

 • Vid terminsstart

  Här hittar du bland annat information om registrering, hur reserv- och efterantagning går till och hur studenter ansöker om studieuppehåll, dispens och anstånd.

 • Under terminen

  Information om studieavbrott, salsskrivningar, betygsrapportering, tillgodoräknanden och kursvärderingar.

 • IKT-stöd

  IKT-pedagogerna erbjuder stöd i hur du kommer igång med Studiewebben, Zoom och Kaltura Capture. Vi visar hur du använder verktygen för att skapa ett flexibelt lärande, samarbete och återkoppling, både på campus, online och i blandade sammanhang. Vi erbjuder vägledning och stöd för dig som enskild lärare eller till hela kollegium.

 • Stöd och resurser i undervisningen

  Här hittar du information om och kontaktuppgifter till SH-medieproduktion och AV-support. Av dem kan du få hjälp med till exempel ljud- och bild till föreläsningar eller med att spela in en video i undervisningssyfte

 • Internationalisering

  Här hittar du information om mobilitet för anställda och studenter, vilka utbytesprogram högskolan erbjuder och hur du söker medel för din resa.

 • Uppdragsutbildning

  Uppdragsutbildning utgörs av kompetensutveckling, vidareutbildning och fortbildning. Den ska ha full kostnadstäckning. Uppdragsgivaren kan vara myndigheter, organisationer eller företag, aldrig enskild person. Deltagarna utses av uppdragsgivaren. Uppdragsutbildning regleras i en särskild förordning (SFS 2002:760). Uppdragsutbildning är en egen utbildningsform vid sidan av den ordinarie anslagsfinansierade utbildningen. Det är endast en arbetsgivare som kan köpa utbildning åt sina anställda. Privatpersoner kan själv inte köpa en studieplats.

 • Samverkan med arbetsliv i utbildning

  Information om hur du kan göra ditt program eller din kurs bättre, mer intressant och relevant genom samverkansaktiviteter finns här. Detta inkluderar alumni, SH Innovation, SH Karriär och utbildningssamverkan. Samverkansinslag bidrar till att göra utbildningar mer relevanta för studenterna och knyter dem närmre deras kommande arbetsliv.

 • Terminstider och periodindelningar

  Här finns alla beslutade terminstider och periodindelningar på Södertörns högskola.

 • Blanketter

  Högskolegemensamma blanketter som används av utbildningsadministrationen finns samlade här.