Du besöker just nu Medarbetarwebben utan att vara inloggad. Logga in för att ta del av innehåll för medarbetare.

Chefsdagar samt utbildningsprogram för chefer

Som chef vid Södertörns högskola ska du delta i Chefsprogrammet, ett utbildningsprogram för chefer. Rektor anordnar även två chefsdagar/år

Chefsdagar

Chefsdagarna tar upp aktuella frågor och är ett bra tillfälle för erfarenhetsutbyte. Nästa chefsdag blir onsdagen den 15 maj.

Höstens chefsdag blir fredagen den 6 december.

Tid

Onsdagen den 15 maj kl 8:30 - 16:00

Anmälan

Här anmäler du dig till chefsdagen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Sista anmälningsdag: 26 april

Lokal

Scandic Talk, Älvsjö

Syfte

Ger nya kunskaper och samverkan mellan högskolans chefer.

Innehåll

Tillit och medledarskap
- Hur ledare och organisationer kan arbeta med medledarskap och vilka
förutsättningar som krävs
- Konkreta metoder för att utveckla bättre problemlösningsförmåga, få mer
motiverade medarbetare och i slutändan ett bättre resultat.
- Framgångsfaktorer och fallgropar

Utbildningsdag med processarbete och interaktiva moment.

Kursledare

Annika Gistvall, organisationspsykolog, Uppsala Universitet
Johanna Rådeström, psykolog, Uppsala universitet

Chefsprogram

Vi vill att våra chefer ska ha god kännedom om områden som är viktiga för att kunna utöva ett gott chefs- och ledarskap. Därför ska alla chefer delta i vårt utbildningsprogram för chefer som sträcker sig över två år.

Utbildningsprogrammet består av åtta återkommande delar. Som ny chef ansluter du dig till programmet när du börjar din anställning/ditt uppdrag. Varje termin anordnas minst tre delar, så det tar cirka två år att gå hela utbildningsprogrammet.
Utbildningarna ges på plats på högskolan, om inget annat anges.

Följande utbildningar ingår i programmet:

Tid

Fyra halvdagar: Tis 17/9, ons 25/9, tis 1/10 och tis 8/10 kl 9.00 - 12.00
Utbildningen ges digitalt.

Anmälan

Här anmäler du dig till Grundläggande högskoleekonomi Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Sista anmälningsdag: 12 juni
Vid frågor om utbildningen, vänligen mejla kompetensutveckling@sh.se

Syfte

Att öka förmågan att tolka ekonomisk information och göra det möjligt att aktivt delta i budgetdiskussioner i olika sammanhang.

Ur innehållet:

Fyra halvdagar på temat ekonomisk tolkning inleds med en genomgång av grundläggande ekonomiska begrepp. Teori varvas med praktiska övningar. Förberedelser inför till varje undervisningstillfälle. Exempel hämtas från universitetsmiljö, dock ej specifikt från något lärosäte. Detta kan kompletteras i efterhand av respektive deltagande lärosäte.

Tillfälle 1: Finansiering och ekonomiska mått

 • Hur kommer pengarna till högskolan?
  Olika typer av finansiering och hur de fungerar.
 • Hur mäts ekonomin på högskolan? Vad är bra respektive dålig ekonomi?

Tillfälle 2: Ekonomiska begrepp och rapporter

 • Grundläggande ekonomiska begrepp för högskolan
 • Ekonomiska rapporter; resultat- och budgetrapporter

Tillfälle 3: Analys av rapporter och kostnader på högskolan

 • Grundläggande analys av rapporter
 • Högskolans olika typer av kostnader
 • Gemensamma kostnader, SUHF-modellen

Tillfälle 4: Budget och kalkylering

 • Budget, uppföljning och prognoser
 • Prissättning och kostnadskalkylering för externfinansierad verksamhet.
 • Samfinansiering

Kursledare

Ekonomipedagog Maria Andersson, Lyceum

Tid

Torsdagen den 3 oktober kl 09.00 - 10.00
Återkommande varje termin.

Anmälan

Här anmäler du dig till Introduktion till chefsprogrammet Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Sista anmälningsdag: 12 juni
Vid frågor om utbildningen, mejla: kompetensutveckling@sh.se

Syfte

Att informera om hur högskolans chefsutbildningsprogram är upplagt och organiserad samt dess innehåll.

Ur innehållet:

Genomgång av högskolans chefsprogram och även av övrig chefsutbildning på högskolan

Kursledare

Anna-Karin Aldrin, bitr HR-chef

Tid

Onsdagen den 23 oktober kl 9.00 - 12.00

Anmälan

Här anmäler du dig till Ledarskap i en akademisk organisation Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..
Sista anmälningsdag: 12 juni
Vid frågor om utbildningen, vänligen mejla kompetensutveckling@sh.se

Syfte

Att få en förståelse för olika förväntningar och komplexiteten i en akademisk organisation.

Ur innehållet:

 • Olika typer av styrning på ett lärosäte.
 • Vad är det som är speciellt med att vara chef i en akademisk organisation?
 • Vad innebär detta för chefskapet och för organisationen?
 • Är det något särskilt att vara chef över lärare/forskare och är det något särskilt att vara administrativ chef i en organisation som består av lärare och forskare?
 • Vad innebär det för den enskilde att vara akademisk chef (prefekt med mera), tidsbegränsat ledarskap, ibland på deltid, förväntningar från kollegiet, hur hinna med undervisning, forskning (att meritera sig), att gå från att vara en i gruppen till att vara gruppens chef, att kliva av chefskapet och återgå till att ”bara” vara kollega?
 • Lärares och forskares syn på ledarskap
 • Högskolan är en myndighet (krav från statsmakten) – vad innebär det i detta sammanhang?

Kursledare

Kerstin Norén, Professor emerita, Göteborgs universitet
Margareta Wallin Peterson, Professor emerita, Göteborgs universitet

Tid

Onsdagen den 23 oktober kl 13.00 - 16.15

Anmälan

Här anmäler du dig till Att vara chef på Södertörns högskola Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..
Sista anmälningsdag: 12 juni
Vid frågor om utbildningen, vänligen mejla kompetensutveckling@sh.se

Syfte

Att förmedla en bild av vad det innebär att vara chef på Södertörns högskola.

Ur innehållet:

 • Olika aspekter på ledarskap i akademin
 • Utgångspunkter för att hantera utmaningar
 • Olika typer av ledarroller
 • Informell/formell ledare?

Kursledare

Gustav Amberg, rektor
Karin Borner, HR-chef

Tid

Del 1 är digital, med start i hösten 2024
Uppföljningsdag i februari 2025, kl 9.00 - 16.00

Anmälan

Här anmäler du dig till Grundläggande arbetsmiljöutbildning Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..
Sista anmälningsdag: 12 juni
Vid frågor om utbildningen, vänligen mejla kompetensutveckling@sh.se

Syfte

Att deltagarna ska erhålla grundläggande kunskaper om regelverket inom arbetsmiljöområdet samt hur Södertörns högskola arbetar med arbetsmiljö.

Ur innehållet:

Utbildningen består dels av en digital del med följande innehåll:

 • Introduktion till arbetsmiljö
 • Systematiskt arbetsmiljöarbete
 • Studenters arbetsmiljö
 • Organisatorisk och social arbetsmiljö
 • Uppgiftsfördelning.

Samt av en uppföljningsdag som innehåller:

 • Repetition av grundläggande arbetsmiljöutbildning
 • Södertörns högskolas arbetsmiljöarbete.

Kursledare

Nina Vettergren, HR-avdelningen
Åsa Wolgien Nilsson, Arbetsmiljöforum

Tid

Våren 2025.
Datum ej bestämt

Anmälan

Anmälningslänk kommer när datum är bestämt.
Vid frågor om utbildningen, mejla: kompetensutveckling@sh.se

Syfte

Att få en god överblick och ökad kunskap om de delar av statlig arbetsrätt som är nödvändig för dig som chef

Ur innehållet:

 • Att anställa
 • Arbetsskyldigheten
 • MBL
 • Tjänsteansvaret
 • Anställnings upphörande
 • Bisysslor
 • Rehab

Kursledare

Karin Borner, HR-chef
Anna-Karin Aldrin, bitr HR-chef
Magdalena Löndahl, HR-specialist

Tid

Våren 2025.
Datum ej bestämt

Anmälan

Anmälningslänk kommer när datum är bestämt.
Vid frågor om utbildningen, mejla: kompetensutveckling@sh.se

Syfte

Att utveckla och bli ännu bättre på att förbereda, hålla och följa upp strukturerade samtal.

Ur innehållet:

 • Vad är ett ”bra samtal”?
 • Olika typer av samtal en ledare ställs inför.
 • Skapa struktur inför och i ett samtal.
 • Specifika färdigheter: Ge information, aktivt lyssnande, ge och ta feedback.

Teoripass blandas med övningar, diskussion, erfarenhetsutbyte och egen reflektion.

Seminariet bygger på deltagarnas aktiva medverkan.

Kursledare

Ellinor Bånkestad, Avonova

Max 12 deltagare.

Tid

Våren 2025
Datum ej bestämt

Anmälan

Anmälningslänk kommer när datum är bestämt.
Vid frågor om utbildningen, mejla: kompetensutveckling@sh.se

Syfte

Att bli medveten om vilket ansvar du som chef har när det gäller kränkande särbehandling, diskriminering, trakasserier och sexuella trakasserier. Att veta hur du ska agera om en medarbetare känner sig utsatt och ha verktyg för att arbeta förebyggande, samt känna till vart du vänder dig för att få stöd.

Ur innehållet:

 • Vad innebär de olika begreppen?
 • Vilka krav ställs utifrån regelverket?
 • Det säger arbetsmiljö- och diskrimineringslagen.
 • Högskolans processer.
 • Hur arbetar vi förebyggande.

Kursledare

Kari Hamfors-Wernolf och Per Wernolf från Kung och Drottning
Anna-Karin Aldrin, bitr HR-chef, SH
Nina Vettergren, HR-specialist, SH

Mer utbildning för chefer

Du har också möjlighet att gå andra utbildningar, delta i grupphandledning med mera.

Övriga utbildningar

Högskolan erbjuder även andra utbildningar, som vänder sig till all personal. Exempel på utbildningar är Brandskydd, Första hjälpen och D-HLR

Anmälan

Anmälan sker via länk, under respektive utbildning

Kontakt

Kontaktperson för högskolans utbildningar är
Anna-Karin Aldrin, HR-avdelningen.

Information

Har du frågor om innehållet? Se kontakt i respektive plusbox

Önskemål om uppdateringar på sidan? - Fyll i detta formulär

Övriga frågor, vänligen vänd dig till info@sh.se

2024-04-24 av Carina Jansson