Du besöker just nu Medarbetarwebben utan att vara inloggad. Logga in för att ta del av innehåll för medarbetare.

Chefsdagar samt utbildningsprogram för chefer

Som chef vid Södertörns högskola ska du delta i Chefsprogrammet, ett utbildningsprogram för chefer. Rektor anordnar även två chefsdagar/år

Chefsdagar

Chefsdagarna tar upp aktuella frågor och är ett bra tillfälle för erfarenhetsutbyte. Nästa chefsdag blir onsdagen den 15 maj.

Tid

Onsdagen den 15 maj kl 8:30 - 16:00

Anmälan

Anmälningslänk kommer inom kort
Sista anmälningsdag: 24 april

Lokal

Meddelas senare

Syfte

Ger nya kunskaper och samverkan mellan högskolans chefer.

Innehåll

Ej bestämt

Kursledare

Ej bestämt

Chefsprogram

Vi vill att våra chefer ska ha god kännedom om områden som är viktiga för att kunna utöva ett gott chefs- och ledarskap. Därför ska alla chefer delta i vårt utbildningsprogram för chefer som sträcker sig över två år.

Utbildningsprogrammet består av åtta återkommande delar. Som ny chef ansluter du dig till programmet när du börjar din anställning/ditt uppdrag. Varje termin anordnas minst tre delar, så det tar cirka två år att gå hela utbildningsprogrammet.
Utbildningarna ges på plats på högskolan, om inget annat anges.

Följande utbildningar ingår i programmet:

Tid

Fredagen den 12 januari 2024, kl 9.00 - 16.00

Anmälan

Här anmäler du dig till Vad är diskriminering... Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
(Gemensam anmälningslänk till vårens chefsprogram)
Sista anmälningsdag: 7 december

Syfte

Att bli medveten om vilket ansvar du som chef har när det gäller kränkande särbehandling, diskriminering, trakasserier och sexuella trakasserier. Att veta hur du ska agera om en medarbetare känner sig utsatt och ha verktyg för att arbeta förebyggande, samt känna till vart du vänder dig för att få stöd.

Ur innehållet:

 • Vad innebär de olika begreppen?
 • Vilka krav ställs utifrån regelverket?
 • Det säger arbetsmiljö- och diskrimineringslagen.
 • Högskolans processer.
 • Hur arbetar vi förebyggande.

Kursledare

Kari Hamfors-Wernolf och Per Wernolf från Kung och Drottning
Anna-Karin Aldrin, bitr HR-chef, SH
Nina Vettergren, HR-specialist, SH

Anmälan

Sista anmälningsdag har passerats. Vid frågor om utbildningen, vänligen mejla kompetensutveckling@sh.se

Tid

Del 1 är digital, med start i oktober
Uppföljningsdag den 6 februari 2024, kl 9.00 - 16.00

Syfte

Att deltagarna ska erhålla grundläggande kunskaper om regelverket inom arbetsmiljöområdet samt hur Södertörns högskola arbetar med arbetsmiljö.

Ur innehållet:

Utbildningen består dels av en digital del med följande innehåll:

 • Introduktion till arbetsmiljö
 • Systematiskt arbetsmiljöarbete
 • Studenters arbetsmiljö
 • Organisatorisk och social arbetsmiljö
 • Uppgiftsfördelning.

Samt av en uppföljningsdag som innehåller:

 • Repetition av grundläggande arbetsmiljöutbildning
 • Södertörns högskolas arbetsmiljöarbete.

Kursledare

Nina Vettergren, HR-avdelningen
Åsa Wolgien Nilsson, Arbetsmiljöforum

Tid

Torsdagen den 7 mars kl 9.00 - 15.00

Anmälan

Här anmäler du dig till Grundläggande arbetsrätt Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
(Gemensam anmälningslänk till vårens chefsprogram)
Sista anmälningsdag: 7 december

Syfte

Att få en god överblick och ökad kunskap om de delar av statlig arbetsrätt som är nödvändig för dig som chef

Ur innehållet:

 • MBL
 • Att anställa
 • Arbetsskyldigheten
 • Tjänsteansvaret
 • Anställnings upphörande
 • Bisysslor

Kursledare

HR-avdelningen

Tid

Torsdagen den 14 mars kl 09.00 - 10.00
Återkommande varje termin.

Anmälan

Här anmäler du dig till Introduktion till chefsprogrammet Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
(Gemensam anmälningslänk till vårens chefsprogram)
Sista anmälningsdag: 7 december

Syfte

Att informera om hur högskolans chefsutbildningsprogram är upplagt och organiserad samt dess innehåll.

Ur innehållet:

Genomgång av högskolans chefsprogram och även av övrig chefsutbildning på högskolan

Kursledare

Anna-Karin Aldrin, bitr HR-chef
Sofia Schilken, HR-specialist

Tid

Tisdagen den 9 april kl 9.00 - 13.00

Anmälan

Här anmäler du dig till Samtalsmetodik Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
(Gemensam anmälningslänk till vårens chefsprogram)
Sista anmälningsdag: 7 december

Syfte

Att utveckla och bli ännu bättre på att förbereda, hålla och följa upp strukturerade samtal.

Ur innehållet:

 • Vad är ett ”bra samtal”?
 • Olika typer av samtal en ledare ställs inför.
 • Skapa struktur inför och i ett samtal.
 • Specifika färdigheter: Ge information, aktivt lyssnande, ge och ta feedback.

Teoripass blandas med övningar, diskussion, erfarenhetsutbyte och egen reflektion.

Seminariet bygger på deltagarnas aktiva medverkan.

Kursledare

Tom Wahlberg, Avonova

Max 12 deltagare.

Anmälan

Anmälningslänk kommer när datum är bestämt.
Vid frågor om utbildningen, vänligen mejla kompetensutveckling@sh.se

Tid

Hösten 2024, datum ej bestämt

Syfte

Att få en förståelse för olika förväntningar och komplexiteten i en akademisk organisation.

Ur innehållet:

 • Olika typer av styrning på ett lärosäte.
 • Vad är det som är speciellt med att vara chef i en akademisk organisation?
 • Vad innebär detta för chefskapet och för organisationen?
 • Är det något särskilt att vara chef över lärare/forskare och är det något särskilt att vara administrativ chef i en organisation som består av lärare och forskare?
 • Vad innebär det för den enskilde att vara akademisk chef (prefekt med mera), tidsbegränsat ledarskap, ibland på deltid, förväntningar från kollegiet, hur hinna med undervisning, forskning (att meritera sig), att gå från att vara en i gruppen till att vara gruppens chef, att kliva av chefskapet och återgå till att ”bara” vara kollega?
 • Lärares och forskares syn på ledarskap
 • Högskolan är en myndighet (krav från statsmakten) – vad innebär det i detta sammanhang?

Kursledare

Kerstin Norén, Professor emerita, Göteborgs universitet
Margareta Wallin Peterson, Professor emerita, Göteborgs universitet

Anmälan

Anmälningslänk kommer när datum är bestämt.
Vid frågor om utbildningen, vänligen mejla kompetensutveckling@sh.se

Tid

Hösten 2024, datum ej bestämt

Syfte

Att förmedla en bild av vad det innebär att vara chef på Södertörns högskola.

Ur innehållet:

 • Olika aspekter på ledarskap i akademin
 • Utgångspunkter för att hantera utmaningar
 • Olika typer av ledarroller
 • Informell/formell ledare?

Kursledare

Gustav Amberg, rektor
Karin Borner, HR-chef

Anmälan

Anmälningslänk kommer när datum är bestämt.
Vid frågor om utbildningen, vänligen mejla kompetensutveckling@sh.se

Tid

Fyra halvdagar, hösten 2024. Datum ej bestämt.
Utbildningen ges digitalt.

Syfte

Att öka förmågan att tolka ekonomisk information och göra det möjligt att aktivt delta i budgetdiskussioner i olika sammanhang.

Ur innehållet:

Fyra halvdagar på temat ekonomisk tolkning inleds med en genomgång av grundläggande ekonomiska begrepp. Teori varvas med praktiska övningar. Förberedelser inför till varje undervisningstillfälle. Exempel hämtas från universitetsmiljö, dock ej specifikt från något lärosäte. Detta kan kompletteras i efterhand av respektive deltagande lärosäte.

Tillfälle 1: Finansiering och ekonomiska mått

 • Hur kommer pengarna till högskolan?
  Olika typer av finansiering och hur de fungerar.
 • Hur mäts ekonomin på högskolan? Vad är bra respektive dålig ekonomi?

Tillfälle 2: Ekonomiska begrepp och rapporter

 • Grundläggande ekonomiska begrepp för högskolan
 • Ekonomiska rapporter; resultat- och budgetrapporter

Tillfälle 3: Analys av rapporter och kostnader på högskolan

 • Grundläggande analys av rapporter
 • Högskolans olika typer av kostnader
 • Gemensamma kostnader, SUHF-modellen

Tillfälle 4: Budget och kalkylering

 • Budget, uppföljning och prognoser
 • Prissättning och kostnadskalkylering för externfinansierad verksamhet.
 • Samfinansiering

Kursledare

Ekonomipedagog Maria Andersson, Lyceum

Mer utbildning för chefer

Du har också möjlighet att gå andra utbildningar, delta i grupphandledning med mera.

Övriga utbildningar

Högskolan erbjuder även andra utbildningar, som vänder sig till all personal. Exempel på utbildningar är Brandskydd, Första hjälpen och D-HLR

Anmälan

Anmälan sker till kompetensutveckling@sh.se om inget annat anges.

Kontakt

Kontaktperson för högskolans utbildningar är
Anna-Karin Aldrin, HR-avdelningen.

Sidansvarig

Har du frågor om innehållet? Se kontakt i respektive plusbox

Önskemål om uppdateringar på sidan? - Fyll i detta formulär

Övriga frågor, vänligen vänd dig till info@sh.se

2023-12-06 av Carina Jansson