Du besöker just nu Medarbetarwebben utan att vara inloggad. Logga in för att ta del av innehåll för medarbetare.

Sjukdom, rehabilitering och företagshälsovård

Om en medarbetare blir sjuk, ska du som chef följa upp det, och du har ansvaret för rehabilitering, om det behövs. Högskolans företagshälsovård, Avonova, kan hjälpa till med stöd.

Sjukdom

Om någon av dina anställda blir sjuk, ska hen meddela dig på den första sjukdagen, samt lägga in det i Primula.

En medarbetare som blir sjuk en längre period, ska lämna läkarintyg från och med dag 8.

Om din medarbetare antas vara sjuk i mer än 60 dagar ska du ta fram en rehabiliteringsplan för återgång i arbete.

Rehabilitering

Som chef har du skyldighet att upprätta en plan för din medarbetare som är långtidssjukskriven, en rehabiliteringsplan. I den ska du dokumentera arbetet med rehabiliteringen.

Medarbetaren har skyldighet att efter bästa förmåga delta i rehabiliteringen.

Syftet med planen är att klarlägga behovet av rehabilitering och åtgärder samt utreda vilka insatser som ingår i arbetsgivarens rehabiliteringsansvar.

Regler för när en rehabiliteringsplan ska göras

Om du tror din medarbetare kommer att vara sjuk i mer än 60 dagar, ska en ”Plan för återgång i arbete" tas fram. Planen ska upprättas senast dag 30 i den pågående sjukfrånvaron.

Om medarbetaren kommer att kunna återgå till arbetet innan dag 60, behöver du som chef inte upprätta någon plan, utan bara dokumentera ditt ställningstagande.

Om medarbetaren inte alls kommer att kunna återgå i arbete, behöver du inte heller upprätta någon ”Plan för återgång i arbete”, utan bara dokumentera ditt ställningstagande.

Vid avslutad sjukskrivning/rehabilitering skickar du dokumentationen i till HR-avdelningen som lägger det i medarbetarens personakt.

Har du frågor gällande rehabilitering, kontakta Magdalena Löndahl eller Anna-Karin Aldrin på HR-avdelningen.

Korttidsfrånvaro

Att tidigt fånga upp en medarbetare som inte mår bra kan förhindra en lång sjukskrivning. Tecken på att en medarbetaren inte mår bra kan vara att medarbetaren:

  • drar sig undan
  • uppför sig aggressivt
  • har svårt att passa tider, tänjer på sin flex
  • har en hög korttidsfrånvaro.

Förebygg sjukfrånvaro

Bra arbetsmiljö och ett gott arbetsklimat bidrar till en lägre sjukfrånvaro.

Ersättning

Som arbetsgivare kan du få ekonomisk ersättning för upp till hälften av dina kostnader när någon av dina anställda genomgår arbetslivsinriktad rehabilitering.

Avonova – vår företagshälsovård

Avonova är högskolans företagshälsovård. De kan ge råd och stöd i arbetsrelaterade frågor, både fysiska och psykosociala frågor.

Som chef kan du kontakta Avonovas specialister för att exempelvis få hjälp med arbetsmiljöproblem, genomgång av ergonomin och boka/gå på utbildningar.

Anställda har rätt att själva kontakta Avonova för telefonrådgivning och/eller besök hos läkare, psykolog eller beteendevetare två gånger/år. Behöver de fler besök, ska du som chef godkänna det.

Här finns Avonovas kontaktuppgifter Länk till annan webbplats.

För mer information kontakta HR-specialist Anne-Lee Lindgren Länk till annan webbplats. eller HR-chef Anna Jutterdal. Länk till annan webbplats.

Sidansvarig

Har du frågor om innehållet? Se kontakt i respektive plusbox

Önskemål om uppdateringar på sidan? - Fyll i detta formulär

Övriga frågor, vänligen vänd dig till info@sh.se

Senast uppdaterad: 2022-07-05 av Carina Jansson

Dela

E-post