Du besöker just nu Medarbetarwebben utan att vara inloggad. Logga in för att ta del av innehåll för medarbetare.

Ny som chef

Välkommen som ny chef!
Vid Södertörns högskola har du som chef en nyckelroll för att högskolan ska bidra till en hållbar samhällsutveckling genom forskning, utbildning och kritiska samtal om vår tids stora frågor.

Rektor hälsar välkommen

Välkommen som ny chef vid Södertörns högskola!

Vid Södertörns högskola har du som chef en nyckelroll för att högskolan ska bidra till en hållbar samhällsutveckling genom forskning, utbildning och kritiska samtal om vår tids stora frågor.

Chefer vid Södertörns högskola ska leda verksamheten och medarbetare, har ansvar för att utveckla verksamheten, verkställa fattade beslut och tillämpa lagar, avtal, policier. Vi vill att du som chef ska ha möjlighet att utveckla dina förmågor som att vara tydlig, respektfull, modig, lösningsfokuserad och lyssnande.

Hos oss ska chefer ha god kännedom om områden som är viktiga för att kunna utöva ett gott chefs- och ledarskap. Därför ska alla chefer delta i vårt Chefsprogram som sträcker sig över två år. Här hittar du mer information om högskolans Chefsprogram. Du kommer att få information från HR-avdelningen om när, var och hur du ansluter till chefsprogrammet.

När jag började som rektor vid högskolan initierade jag en Chefsdag som hålls en gång per halvår. Chefsdagen tar upp aktuella teman som ger nya kunskaper och möjliggör samverkan mellan högskolans chefer. Dagen är också ett tillfälle för nätverkande. Inför varje Chefsdag kommer det en inbjudan från mig per mejl.

Som ny chef ska du också genomgå ett introduktionsprogram som är anpassat för just dig. Detta introduktionsprogram kommer du att få från din chef eller från annan medarbetare som fått i uppgift att utforma programmet.

Högskolan erbjuder kontinuerligt en rad andra utbildningar och seminarier för chefer. Information hittar du på högskolans medarbetarwebb.

Med vänlig hälsning

Gustav

Introduktion

Du kommer att få information om din introduktion av din institutions HR-generalist. Är du chef vid förvaltningen eller biblioteket, får du information av HR-avdelningen och närmsta chef.

Om du är nyanställd, rekommenderar vi också att du är med på de högskolegemensamma introduktionsdagarna: Välkomstdag 1 och 2 Länk till annan webbplats..

Chefsdagar

Rektor arrangerar två chefsdagar per år. Chefsdagarna tar upp aktuella frågor och är ett bra tillfälle för erfarenhetsutbyte. Nästa chefsdag, onsdagen den 15 maj

Chefsprogram

Rektor har beslutat att alla chefer ska delta i vårt utbildningsprogram för chefer - Chefsprogrammet.

Mer utbildning för chefer

Du har också möjlighet att gå andra utbildningar, delta i grupphandledning med mera.

Kontakt

Kontaktperson för högskolans utbildningar är
Anna-Karin Aldrin, HR-avdelningen.

Sidansvarig

Har du frågor om innehållet? Se kontakt i respektive plusbox

Önskemål om uppdateringar på sidan? - Fyll i detta formulär

Övriga frågor, vänligen vänd dig till info@sh.se

2023-12-07 av Carina Jansson